info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
7. 12. 2005

V marcu konferenca "Stanovanjske krajine"

Maja Simoneti
Pred časom je Stanovanjski sklad Republike Slovenije skupaj s Fakulteto za arhitekturo in Urbanističnim inštitutom Slovenije že organiziral problemski konferenci na temo kakovosti stanovanjske gradnje. Dogodkoma se pridružuje konferenca o kakovosti oblikovanja odprtega prostora v sodobnih slovenskih stanovanjskih naseljih. Organizirata jo Oddelek za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete in Zavod za prostorsko kulturo Trajekt, tudi ta dogodek pa je podprl Stanovanjski sklad Republike Slovenije.

Konferenca "Stanovanjske krajine / trendi in perspektive" bo potekala v marcu 2006. S konferenco želimo spodbuditi razpravo o kakovosti bivalnega okolja in vprašanja o kakovosti odprtega prostora ob novi stanovanjski gradnji uvrstiti med aktualne teme stanovanjske gradnje in prenove ter s tem povezane politike. Posebno strokovno srečanje naj bi vzpodbudilo h kritičnemu razmišljanju stroko, investitorje in tudi uporabnike, stanovalce in potencialne kupce stanovanj, lastnike torej. Danes stroki iz različnih razlogov v praksi redko uspe uveljaviti kakovostne, to je najboljše možne, rešitve. Menimo, bi moral dogodek s svojo vsebino zanimati tudi politike, ki o pogojih za boljšo prakso odločajo. Cilj konference je usmeriti sodelujoče v iskanje objektivnih možnosti za boljšo prakso.

Odprte površine so kazalec kakovosti bivalnega okolja. Zaradi socialne, funkcionalne, ekološke, oblikovalske in morfološke vloge je načrtovanje odprtega prostora v mestu enkovredno načrtovanju grajenega tkiva. Še več, zaradi nekaterih značilnosti, kot so na primer neposredni vplivi na kakovost okolja in odvisnost od naravnih razmer, je načrtovanje odprtega prostora tisto, ki vodi razvoj urbanizacije. Načrtovanje je v različnih primerih načrtovalsko planerske prakse usmerjano na različne načine. Naključjem danes količine, strukture in podobe odprtega prostora ne prepuščajo v nobenem sodobnem kraju.

Tudi kakovost stanovanja v večstanovanjski hiši je v zelo veliki meri povezana s pripadajočim odprtim prostorom. Nekateri znaki kažejo, da je odprt prostor stanovanjskih sosesk v Sloveniji v zadnjih deset, petnjast letih deležen velikih programskih in strukturnih sprememb. V obstoječih naseljih je lastniško prestrukturiranje odprlo vprašanja učinkovitega upravljanja in prepotrebne celovite strukturne prenove. Gradnja novih stanovanjskih območij pa je konkretno z vidika načrtovanja odprtih površin skromno regulirana oziroma je vsaj z vidika potreb uporabnikov in ekoloških funkcij v celoti prepuščena naključju. Ker je področje stanovanjske gradnje iz tega vidika tudi razmeroma neraziskano, je o tem, kakšna je kakovost programske in fizične strukture odprtih površin v stanovanjskih območjih in kako lahko nanjo vplivamo treba glasno in javno spregovoriti.

V priponki lahko najdete vabilo za pripravo prispevkov. O poteku prirpav vas bomo še obveščali. Veseli bomo vašega odziva!


>>Vabilo za oddajo prispevkov

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Zdenko PODREKA
Osvetlitev komunikacij in promet, 15.12. 2005, 17:01

Kot projektant elektro instalacij in nadzorni inženir prometnih svetlobno signalnih naprav sem zelo vezan na nova naselja, ki s svojim nastajanjem bistveno vplivajo na delovanje semaforskih naprav in cestne in ulične razsvetljave. Menim, da bi z vsajanjem naselij tako stanovanjskih kakor poslovnih bistveno bolj upoštevati vpliv na promet, saj ta bistveno soodloča o komercialni vrednosti naselja da ne govorim o življenju v takem naselju vštevši dnevne obremenitve ljudi. Za tak pristop je bil skrajni čas.
Lep pozdrav Zdenko PODREKA


Zdenko PODREKA
Soimenjak, 16.8. 2007, 09:57

Spoštovani, imam enako ime in priimek. Sem delal tudi v prometu na svetlobno signalnih napravah in osvetlitvah. Podajte tel.Moj je 040 460 420. Sem na naslovu
1230 Domžale , Groharjeva 3


Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
>>Vabilo za oddajo prispevkov


na vrh