info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
7. 12. 2005

Na Sedlarjevih srečanjih o novih zakonih
V petek 9. decembra so bila na Fužinskem gradu v Ljubljani 20. Sedlarjeva srečanja. Tokrat so bila povezana z mednarodnim seminarjem. Urbanisti so se ob petdesteletnici obstoja svojega strokovnega društva zbrali z namenom dobrohotno prisepvati k razpravam o novi prostorski zakonodaji.

Predsednik Društva urbanistov in prostorskih načrtovalcev Slovenije Miran Gajšek, je v vabilu zapisal: "Urbanisti in prostorski planerji že 50 let, v bistvu pa že več kot sto let, na teritoriju in akvatoriju Slovenije usklajujemo interese v prostoru, izdelujemo razvojne vizije, strategije in plane, sodelujemo pri že konkretnejših programih in končno pri projektih. Ko smo že pri projektih, vedno znova in znova moramo razlagati politikom, investotorjem, prebivalcem … in še komu, kaj sploh je in kakšen je namen “posebnega dela projekta”, (do 1.1. leta 2003 lokacijska dokumentacija). Hkrati moramo razlagati, da posebni del projekta že mora narediti urbanist oziroma vsaj nekdo z znanjem urbanizma. Sedaj, ko prve kolegice in kolegi že imajo licence P, licenco za urbanistično načrtovanje in za prostosko načrtovanje, bi moralo biti lažje!"

Razprave o spremembah zakona o urejanju prostora (ZUreP) so postale aktualne zelo hitro po njegovem sprejetju. V praksi novi postopki in način dela sploh še niso bili predstavljeni vsem zainteresiranim in delovno povezanim. Skoraj leto dni že poteka prostorsko načrtovanje v posebnih razmerah pričakovanja sprememb. Glede na to, da je eden glavnih očitkov gospodarstva in politike napram prostorskemu načrtovanju uperjen v dolgotrajnost postopkov in omejevanje razvojnih možnosti, je treba dodati vsaj dvoje:

1.
da so spremembe zakonodaje same po sebi velika ovira za tekoče delo in

2.
da so problemi v urejanju prostora v večji meri kot z zakonodajo povezani z njenim izvajanjem.

DUPPS je želel na Sedlarjevih srečanjih v tem smislu spodbuditi široko vendar usmerjeno strokovno razpravo ter tako, kot pravi v svojem vabilu "dobrohotno pomagati pri naporih pisanja novega zakona".

Prispevki so podali celo vrsto uporabnih nasvetov pripravljalcem - popravljalcem prostorske zakonodaje. Andrej Pogačnik je predstavil metodologijo izdelave Regionalnih razvojnih programov v povezavi z Regionalnimi zasnovami prostorskega razvoja. Peter Gabrijelčič je ponovil svoje znane teze o mestnem urbanistu in mestnem načrtu. Maruška Šubic Kovač je v analitičnem prispevku prikazala slabosti sedanje zakonodaje na področju zemljiške politike, na to pa se je navezoval tudi prispevek Albina Rakarja o finančnih instrumentih, kakršna sta nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in komunalni prispevek. Teze Društva krajinskih arhitektov za novo zakonodajo je predstavila Karla Jankovič.

Strokovna razprava je opozorila, da za kvalitetno načrtovan in urejen prostor vlada v prvi vrsti bolj kot korenite spremembe mora zagotoviti stabilen sistem prostorskega načrtovanja. Spreminjanje stare in uvejanje nove terminologije bo v vsakem primeru imelo negativne posledice na pripravo in sprejem novih prostorskih dokumentov. Spremembe naj bi se dogajale kot kvalitetno nadgrajevanje sistema, za to pa je v prvi vrsti potrebno pripraviti temeljito analizo slabosti veljavnih zakonov. Prostorski načrtovalci so večkrat ponovili svoja pričakovanja, da bo vlada pripravo tako pomembne zakonodaje, kot je prostorska, vodila na transparenten način in s široko javno razpravo skušala pridobiti kar največ mnejnj ter si obenem zagotoviti široko podporo med tistimi, ki bodo zakon v končni fazi izvajali in uporabljali.

Povabljeni predstavniki Ministrstva za okolje in prostor so žal razpravo zapustili še preden se je začela, kljub temu pa upamo, da bodo prispevke s Sedlarjevih srečanj resno vzeli v roke in jih ustrezno vgradili v zakonske spremembe.


>>20. Sedlarjeva srečanja / program (*.pdf)
>>Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
>>20. Sedlarjeva srečanja / program (*.pdf)
>>Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenijena vrh