info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
24. 7. 2003

Nacionalni program za kulturo v času kislih kumaric

Matevž Čelik
| Ljubljana, 24. julija 2003 | Kljub počitnicam, ki so že dodobra izpraznile vladno in poslovno središče Ljubljane na Ministrstvu za kulturo še ne počitnikujejo. Včeraj so pripravili še zadnjo javno razpravo iz ciklusa Kulturni krogi 3, ki je bila nemenjena obravanavi osnutka Nacionalnega programa za kulturo. Osnutek Nacionalnega programa za kulturo je Ministrstvo za kulturo pripravilo na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ki nalaga vladi, da ga pripravi v enem letu od sprejetja, kar pomeni, da ta rok poteče 29.11.2003. Lovljenje tega roka je verjetno tudi razlog, da je predstavitev osnutka programa padla na začetek počitnic in zaradi tega požela precej manj odmevov, kot bi jih ob kakšnem drugem terminu. Vprašanje je, če je pripravljalcem programa na le treh julijskih razpravah uspelo pridobiti zadosti relevantnih pripomb, da bodo program z nekim konsenzom lahko uresničevali.

Arhitektura v Nacionalnem kulturnem programu
Osrednji kulturnopolitični dokument se osredotoča predvsem na slovenski jezik. Beseda arhitektura se v nacionalnem kulturnem programu pojavi dvakrat v okviru vizualnih umetnosti. Prvič v sklopu opredelitve področij javnega interesa za kulturo, kjer so v prvi vrsti naštete vse tradicionalne zvrsti likovnega področja 'pa tudi področje arhitekture in oblikovanja'. (Arhitektura torej ni tradicionalna zvrst?) V nadaljevanju so navedeni ukrepi za izboljšanje položaja ustvarjalcev na področju vizualnih umetnosti, kjer je navedena tudi 'enkrat letno izvedba arhitekturnega natečaja za investicije v javno infrastrukturo, ki je v lasti države'. In to je tudi edini 'arhitekturni' ukrep, s katerim bo vlada skušala zagotoviti izboljšanja pogojev za nastajanje dobre arhitekture in razvoj prostorske kulture.

Register kulturne dediščine
K boljšemu vrednotenju arhitekture, predvsem tudi moderne dediščine, ki je bila v zadnjem času izpostavljena uničevanju, naj bi pripomogli ukrepi na področju varstva kulturne dediščine. V okviru aktivnosti na tem področju je predvidena vzpostavitev registra kulturne dediščine. Register naj bi zagotovil dostopnost celovitih informacij o kulturni dediščini, kar naj bi pripomoglo tudi k dvigu strokovnosti dela na tem področju.

Gradnja novih objektov za kulturo
Sicer pa arhitekturo lahko najdemo zavito še v predvidenih investicijah v nove kulturne objekte. Do leta 2007 naj bi jih bilo kar nekaj. Za neodvisno produkcijo s področja uprizoritvenih umetnosti naj bi tako usposobili ljubljansko Staro elektrarno, Kino Šiška in Metelkovo 6. Zgradili bi prizidek opere, Muzej sodobne umetnosti na Metelkovi 22, Prirodoslovni muzej na Metelkovi 25 in uredili ateljeje in laboratorije za produkcijo s področja vizualnih umetnosti v Mostovni. Predvidena je tudi investicija v kleti Narodnega muzeja in celovita obnova Moderne galerije. V objektih nekdanje vojašnice na Roški bodo do leta 2007 novi prostori Arhiva RS in Zgodovinskega arhiva Ljubljana. V okviru Nacionalnega programa za kulturo naj bi obnovili in oživili tudi kobilarno v Lipici ter končno čez dve leti pričeli z gradnjo Univerzitetne knjižnice UKL.

Nacionalni program za kulturo sicer ni opremljen s skupno preglednico sredstev, ki so predvidena za investicije, iz preglednic k posameznim točkam, pa se da izračunati, da bo MK za naštete gradnje v prihodnijh štirih letih namenilo dobrih 9 milijard tolarjev, 1.3 milijarde naj bi pridobili iz evropskih skladov, 225 milijonov pa bo prispevala MOL.

Program se sprejema za obdobje od 2004-2007, vključuje srednjeročne in dolgoročnejše cilje. Predvsem pa opredeljuje splošne prioritete kulturne politike v tem obdobju. Te prioritete pa so: 1. Ohranjanje in razvoj slovenskega jezika, 2. Spodbujanje kulturne raznolikosti, 3. Zagotavljanje dostopnosti kulturnih dobrin, 4. Kulturna vzgoja, 5. Izobraževanje za poklice v kulturi, 6. Kultura kot kategorija razvoja, 7. Neposredna podpora ustvarjalcem, 8. Informatizacija v kulturi in 9. Posodobitev javnega sektorja.

Več:
>>Nacionalni program za kulturo (osnutek)
>>Ministrstvo za kulturo

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

majda
eho, 26.8. 2003, 09:35

Matevž!

si edini, ki je v vaših-arh.- vrstah vzel v obzir ta del NPK.Predpostavljam, da gre za uvodno razmišljanje, saj ne bi škodilo, če bi se na to temo še kaj reklo. Namreč, kot pravilno opažaš, je arhitektura dotaknjena na način, kot da to ni stvar kulture, skratka, da se lepi na drug resor - torej Mza okolje in prostor (kar je sicer res, a vendar...) Zgodba z natečaji je po mojem mišljenju ranljiva - v tem smislu, da je papirnata (leporečna) izmišljotina. O tem MK namreč ni razmišljalo takrat, ko se je pisal in sprejemal zakon o graditvi oibjektov oziroma urejanju prostora, saj pristojni na Mk niso reagirali (vsaj) v tem smislu, da bi se urabinistične in arhitekturne rešitve za objekte, ki so v lasti države (oziroma lokalnih skupnosti) pridobivalo s pomočjo natečajev. Hkrati pa bi se veljalo potruditi in analizirati v NPK navedene projekte (drama, Metelkova....), ki so nedvomno zelo zelo potrebni, a vprašanje, če so "prijeti" s prave strani. Tudi o Nuku ni javnih diskusij - razen kontinuirane želje po njem. Skratka, gre za ogromno "štofa", o katerem bi bilo zanimivo slišati kaj več tudi iz vaših vrst.
Veseli me vaš Trajekt in želim mu, da bi prevažal čim več materiala,
pozdrave


Matevz
re: eho, 26.8. 2003, 15:06

Hvala za vse dobre želje Trajektu. Upajmo, da materiala ne bo le prevažal ampak ga uspel tudi odložiti na pravem bregu. Projektov v NPK se bomo prav gotovo še lotili. Pripeljati arhitekturo spet pod okrilje kuture pa bo zahtevalo vztrajno in dolgotrajno delo. Ali nam bo uspelo, pa je veliko odvisno tudi od arhitektov samih. Oportunistični pragmatizem nas žal pogosto tesno drži na vajetih!

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
Despite vacation, which already have emptied government and business centre of Ljubljana on Ministry for culture people still haven't gone for their holidays. Yesterday they have prepared last public debate from cycle Cultural circles 3, which purpose was the debate on draft of The national program for culture. Draft of The national program for culture Ministry for culture prepared, is based on the Act about implementation of collective interest for culture, which deceives the government to prepare the program one year from act's implementation.


na vrh