info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
19. 8. 2003

Zakaj ženske odhajajo iz arhitekture?

Matevž Čelik
V juliju 2002 je britanska stanovska organizacija RIBA (Royal Institute of British Architects) pri Univerzi Zahodne Anglije (Universitiy of West England) naročila raziskavo, ki naj bi pokazala vzroke za neravnosvesje med prisotnostjo spolov v arhitekturnem poklicu, predvsem vzroke za stalno upadanje števila žensk v poklicu – arhitektk torej. Raziskovalna naloga je bila končana letos in je v celoti objavljena na spletnih straneh RIBA.

Delež žensk med študenti arhitekture v Britaniji se je od leta 1990 do 2003 povzpel s 27% na 38%, kljub temu pa je le 11% članstva RIBA žensk in to predstavlja delež, ki se že leta ni spremenil.

Raziskava je pokazala, da odločitev arhitektk, da zapustijo poklic ni povezana z njihovimi akademskimi in praktičnimi sposobnostmi ali slabo izbiro za nadaljevanje kariere. Za to tudi ni enega samega izstopajočega razloga. Prej gre za kombinacijo različnih faktorjev, ki pripeljejo do postopnega upadanja zaupanja vase in svoje sposobnosti. Ob prenehanju ukvarjanja z arhitekturo ženske prevzemajo različne dodatne zaposlitve, od varovanja otrok do dela v trgovini ali poučevanja, novinarstva, vodenja projektov, ukvarjanja z nepremičninami ipd.

Raziskovalna ekipa je ugotovila, da pravzaprav moški zapuščajo arhitekturni poklic iz enakih razlogov kot ženske, vendar se ženske za to odločijo prej.

Raziskava je pokazala, da je na splošno eden glavnih razlogov za odrekanje arhitekturnemu poklicu slaba praksa zaposlovanja, predvsem v birojih, ki so se razvijali brez ustreznega načrtovanja kadrovanja, s katerim bi organizirali rastočo strukturo zaposlenih. Primeri slabega kadrovskega načrtovanja se nanašajo na:
- neizkušene delodajalce, ki delujejo brez poznavanja zakonodaje o zaposlovanju
- delodajalce in zaposlene, ki se ne zavedajo lastnih pravic in obvez glede na zakonodajo
- zaposlovanje z neustreznimi pogodbami ali kar brez pogodb
- izgovore, da je tako neurejen status zaposlenih neizogibna posledica vpletenosti v sodobne gospodarske tokove
- zaradi bojazni za službo zaposleni ne izpostavijo lastnih pravic
- 'kultura nadur', v kateri trpijo vsi vpleteni in je posledica slabega načina dela, ki je pogosto privzgojen že v toku izobrazbe

RIBA se namerava na podlagi naročene raziskave temeljito spopasti s temi problemi. Poleg dobre ponudbe informacij o delovno pravni zakonodaji za svoje člane bo predstavila tudi modele dobre prakse zaposlovanja. Dokumenti in obrazci, s katerimi posluje RIBA, bodo po novem 'gender-free', enaki za ženske in moške.

Če malce špekuliramo, bi rezultati podobne analize pri nas znali biti zanimivi. Morda bi bili celo zelo podobni. Poklicna enakopravnost med spoloma pa verjetno ni pri vrhu seznama prioritetnih nalog naše nove zbornice. Zbornica za arhitekturo in prostor se bo po vsej verjetnosti še prej morala spopasti s problemi kot so: damping, problematični natečaji ter podobno.


Več:
>>RIBA
>>Why do women leave architecture? / besedilo raziskave

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

maja
z razliko in brez, 20.8. 2003, 10:37

Zanimivo dopolnilo zapisanemu je lahko pogled na drugo smer raziskav in z njimi povezanega razmišljanja, ki odkriva, kakšne so razlike v načinu reševanja prostorskih problemov glede na spol načrtovalcev. Pravijo, da so načeloma ženske bolj senzibilizirane za podrobnosti, ki vplivajo na kvaliteto bivalnega okolja, javnega in zasebnega, grajenega in odprtega. Pravijo tudi, da zaradi odgovornosti do družine, ženske dobro organizirajo delo in delovni čas in so razumevajoče do potreb sodelavcev. Med drugim ženske bol jcenijo kvailtetno delovno okolje in njegovo stalnost, zaradi česar so poslovno uspešne in dobre delodajalke. Hkrati ko ekstremne razprave obdelujejo "žensko" v posameznih prostorih in rešitvah, pa zmernejše predvsem opozarjajo, da so med nami dobre arhitektke, ki si zaslužijo enako mero pohvale in pozornosti kot dobri arhitekti. Nič več in nič manj. Kot pravi Peter Pran avtor predgovora v knjigi "The Architect: Women in Contemporary Architecture", vedno več žensk tudi v arhitekturi prevzema vlogo kretivnega vodenja kar lahko, kadar se ujame z avantgardnim oblikovanjem, da osupljive rezultate.
Tudi v Sloveniji je že bila v zraku pobuda, da bi vzeli pod drobnogled vpliv žensk na urejanje prostora. Namerno pišem o urejanju prostora in ne o arhitekturi, ker vidim področje širše in ker ocenjujem, da je za dobro arhitekturo in kvalitetne javne ureditve potrebnih kar precej botrov in botric, seveda. Osebno se mi ne zdi hudo, da iz tega ni bilo nič. Pomembneje se mi zdi, tudi v kontekstu angleških ugotovitev, da mladi arhitekti in arhitektke tudi pri nas prepogosto delajo v nemogočih pogojih in za majhen denar, v časovnih okvirih, ki so skregani z zdravo pametjo in brez prave socialne zaščite. Če vsaj malo razumem, nemalokrat delajo dobro. Začarani krog privlačnega statusa samostojnega kulturnega delavca se začne in konča, pri pogodbenem delu, ki, če pozabimo na vsa možna izsiljevanja, ne omogoča ekonomske samostojnosti. O tem pa bi bilo gotovo dobro spregovoriti v okviru nove zbornice. Glasno in odločno.


Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
The Royal Institute of British Architects (RIBA) has published the results of its research into the drop-out rate of women from architectural practice. This is the first research of its kind to have been completed. Carried out by the University of the West of England on behalf of the RIBA, the report found that a combination of factors, including poor employment practice, difficulties in maintaining skills and professional networks during career breaks and paternalistic attitudes, cause women to leave the profession.

>>RIBA
>>Why do women leave architecture? / besedilo raziskave


na vrh