info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
14. 1. 2007

Urbana politika Evropske unije
V sredo 17. januarja se začenja serija predavanj o urbani politiki Evropske unije, ki jih organizira Inštitut za politike prostora. Kakšna sploh je urbana politika Evropske unije? Katera orodja za reševanje problemov v mestih in spodbujanje njihovega razvoja ponuja? Kakšni so njeni gospodarski, socialni in okoljski vidiki? Kako je z urbano politiko pri nas?
Na vprašanja bodo poskusili odgovoriti na predavanjih, ki se bodo odvijala ob18h, vsako drugo sredo od 17. januarja do konca maja v prostorih Predstavništva Evropske Komisije v Sloveniji na Bregu 14 v Ljubljani.


Inštitut za politike prostora želi s ciklusom predavanj spodbuditi njeno poznavanje in uporabo instrumentov, se dotakniti njenih glavnih vsebinskih sklopov, pregledati možnosti za razvoj njenih orodij ter ponuditi pogled tudi iz praktične plati upravljanja mest.

Nenazadnje bo Slovenija čez slabo leto prevzela predsedovanje Evropski uniji, zato je prav, da se tudi na področju prostora odpre širša diskusija o posameznih vsebinskih sklopih evropske politike, na katerih bo morala pol leta usmerjati in usklajevati politiko naša država. Vsekakor je to priložnost, da se vzpostavi skupno zavedanje o tem, kje smo na tem področju v odnosu do Evrope in kaj ji lahko ponudimo.

Prvo predavanje v ciklusu bo obravnavalo širši okvir evropskih prostorskih politik, predstavila pa ga bo Margita Jančič z Ministrstva za okolje in prostor, nacionalna koordinatorka za programe INTERREG IIIB in ESPON. Prostorska dimenzija v evropskih politikah je začela pridobivati na pomenu v devetdesetih letih, ko se je izrazila tudi v dveh še danes ključnih političnih dokumentih, Evropskih prostorsko-razvojnih perspektivah, sprejetih s strani Ministrov držav članic Evropske unije leta 1999, ter Vodilnih načelih za trajnostni prostorski razvoj evropske celine, ki jih je v okviru Sveta Evrope leto kasneje sprejela Evropska konferenca ministrov odgovornih za regionalno planiranje. Uvodno predavanje bo predstavilo okvir v katerem se je razvijala urbana dimenzija skozi razvoj evropskih prostorskih politik ter orisalo odnos do drugih prostorskih politik, predvsem politike teritorialne kohezije.


Več informacij:
>>Urbana politika EU(86 KB/*.pdf)
>>www.ipop.si
>>ec.europa.eu/slovenija

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Anonimnez
Brez naslova, 17.1. 2007, 21:59

Predpogoj za uspešno vključevanje v evropski prostor je spoštovanje vsakršne zakonodaje - za obravnavano področje pač prostorske in naprej ostale.
Pri nas je grobo kršena in očitno brez nadzora teh kršitev!


Maja
kršenje zakonodaje in evropa, 18.1. 2007, 12:36

To nima nobene veze z včerajšnjim dogodkom, novoustanovljenim inštitutom in tistimi, ki verjamejo, da je treba slehernikom doma približati nekatere od prednosti dela življenja v uniji, predvsem pa vplivaati na širjenje znanja. Zbrani vendar sporočajo, da je leto predsedovanja izjemno pomembno tudi z vidika prostorske indetite in še marsikaj kar bi poleg drugih anomalij morda lahko odgovorne navedlo k drugačnemu ravnanju. Morda bi bila za začetek odlična že predstavitev ukrepov za "promocijo in dober vtis" v letu 2008?

Vključevanje v evropski prostor sicer pospešeno poteka. Evropski projekti pomagajo nagovarjati domačo prakso in so kot taki lahko eden boljših argumentov za urejanej zadev doma. Domače zadrege pa Evrope na tem področju ne zanimajo dokler ne bo pride do vplivov, ki presegajo normirane standarde v uniji.

Skomne ambicije urejanja prostora ostajajo zato še naprej naš problem in ni se nadejati, ne hamronizacije, ne novih evropskih progamov, ne česa drugega, kar bi nas lahko ubranilo pred zagledanostjo v lastn irpav, kakvost hiše pred prosotrom, dovoljevanje razpršene gradnje in urbanizmom na parcelo namesto na območje. Vsi problemi majhnosti in skromnih ambicij na področju prostorskega razvoja bodo ostali tukaj na teritoriju slovenske države. Ena ključnih razvojnih prednosti države, krajinska pestorst z vsem bogastvom narave in kulture bo uničena v dobro zadovoljnih investitorjev in novogradenj, ki svoje prostorotvorne ambicije od hiše širijo kvečejmu še na ograjo na robu lastne parcele. Drugače pravijo ne gre. Tudi ti ki pravijo to, se sklicujejo na Evropo.


Anonimnez
Brez naslova, 19.1. 2007, 20:10

Kakšna sploh je urbana politika Evropske unije? Katera orodja za reševanje problemov v mestih in spodbujanje njihovega razvoja ponuja? Kakšni so njeni gospodarski, socialni in okoljski vidiki? Kako je z urbano politiko pri nas? - evropske zakone imamo prenešene v našo zakonodajo. Zakaj pa smo priča razlikam v praksi, predvsem v rezultatih urbanističnega urejanja?
Ker zakonodaje ne izvajamo! Zakaj ne? Ker nam je ni treba! Nihče tega namreč ne sankcionira!
Dokler bo tako stanje, nam tudi dobre teorije in lepi primeri iz tuje prakse ne bodo nič hasnili!
Tam imajo red, saj jim na kraj pameti ne pade, da bi si rušili demokratičnost države z neupoštevanjem demokratično sprejetih zakonov. Pri nas pa nam to pade na pamet, in to vsak dan in vedno bolj, stroka pa tiho pri tem asistira.


Anonimnez
Brez naslova, 20.1. 2007, 17:48

Maja pravi: "Ena ključnih razvojnih prednosti države, krajinska pestorst z vsem bogastvom narave in kulture bo uničena v dobro zadovoljnih investitorjev in novogradenj, ki svoje prostorotvorne ambicije od hiše širijo kvečejmu še na ograjo na robu lastne parcele. Drugače pravijo ne gre. Tudi ti ki pravijo to, se sklicujejo na Evropo. "

Vprašanje: kdo je tisti, ki se za tako ravnanje sklicuje na Evropo? Na kaj v Evropi se sklicuje? Evropa je vendar sprejela Direktivo o trajnostnem urbanem razvoju in še druge, kjer vendar poudarja skrb za ohranjanje različnih pestrosti, vključno krajinsko in urbano ter skrb za vse vrste dediščin. Ob poznavanju teh določil in tudi evropskih vzorov, ki se po tem ravnajo (različna mesta v evropskem prostoru imajo tako skrb že vgrajeno v svoj razvoj) ni mogoče sklicevanje na Evropo ob nasprotnem delovanju.


Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.na vrh