info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
29. 1. 2007

Še naprej gradimo POT!

Urška Kranjc
Novembra 2006 so Urška Kranjc, Maja Simoneti in Luka Vidic za Trajekt izdali knjižno poročilo o raziskavi ‘’POT, največja načrtovana javna zelena površina v Ljubljani’’. Naloga s podnaslovom ‘’Raziskava načrtovalske ideje z izhodišči za prostorsko in programsko nadgradnjo’’ je bila izdelana po naročilu Mestne občine Ljubljana, Oddelka za kulturo in raziskovalno dejavnost. Knjižica s 134 stranmi, 246 ilustracijami in z desetimi reprodukcijami letalskih posnetkov značilnih delov ter s predlogi za promocijske razstavne plakate je izšla v skromni nakladi 25 izvodov. Opremljena je s številnimi referenčnimi viri in izborom virov s povzetki. Z dovoljenjem naročnika si zainteresirani od danes lahko natisnete svoj izvod iz pripetega dokumenta.

Zaradi izjemnega pomena POTi je končno poročilo naloge objavljeno v obliki monografske knjižne publikacije. Besedilo predstavlja kritičen povzetek objavljenih in nekaterih neobjavljenih gradiv, obogateno je z zadnjimi terenskimi pregledi in vsebinsko nadgrajeno z intervjuji nekaterih ključnih akterjev pri urejanju POTi ter s tujim znanjem, povzetim iz razpoložljive strokovne literature. V nalogi je posebej je izpostavljeno pomanjkanje podatkov o načinih in pogostosti uporabe POTi ter z njo povezanih potrebah in navadah meščanov. Proučene so značilnosti in razvoj te načrtovalske poteze, njen odnos do drugih mestnih površin, problematika stanja in urejanja. Analitične ugotovitve so primerjane z značilnostmi urejanja drugih mestnih zelenih površin in s podatki iz izbranih virov. Raziskava potrjuje tezo o pomenu dolgoročnega prostorskega načrtovanja mestnih zelenih površin in o razvojnih možnostih velikopoteznih, večpomenskih mestnih ureditev ter poudarja vlogo strokovnega vzdrževanja in urejanja za trajno uporabnost.

Kakovost je raziskovalni nalogi priznana s strokovno recenzijo profesorja Vladimirja Braca Mušiča, ki delu priznava tudi širšo uporabno vrednost: ‘’ Knjiga je za potrebe mesta Ljubljane zelo dobro pripravljena in dokumentirana, ima pa tudi znanstveno vrednost za urbanistično in krajinsko planiranje in oblikovanje in za dejavnost varstva kulturne dediščine.’’

Ugotovitve v nalogi sicer potrjujejo pomen in vlogo POTi v Zelenem sistemu Ljubljane, opozarjajo pa tudi na njene nerealizirane dele ter odkrivajo nekatere načrtovalske možnosti za njeno kakovostno fizično in vsebinsko nadgradnjo. Profesor Vladimir Braco Mušič pravi: ‘’Ljubljanska Pot spominov in tovarištva ali kratko POT, kot pravijo dandanes, je enkraten, izviren in zgodovinsko utemeljen spomenik. Hkrati pa je osmišljena prvina sistema zelenih površin našega mesta, ki močno presega vse drugo kar smo v Ljubljani uspeli urediti v nekaj zadnjih desetletjih. Vraščenost POTI v prostorsko strukturo in v vsakdanje življenje mesta pa nam nalaga, da ta spomenik ustrezno varujemo in vzdržujemo. Pa ne le to! Na nekaterih mestih, kjer POT še ni mogla biti urejena po sprejetih načelih, jo moramo dokončati in si pri tem prizadevati, da jo povežemo z večjimi zelenimi površinami, parki sosesk in z rekreacijskimi površinami ter športnimi napravami. Nadaljevati je treba s postavljanjem znakov in oznak ter z dokumentiranimi pojasnili zgodovinskih dogodkov.’’

POT je predmet velikega zanimanja tako stroke kot uporabnikov. Da je POT priljubljen prostor rekreacije in prostočasnih aktivnosti Ljubljančanov in drugih, se ne odraža le v veliki obiskanosti tega prostora, ampak tudi v zanimanju, ki se je v preteklosti še posebej kazalo v časih, ko je bil obstoj POTi zaradi političnih viharjev ogrožen. Tak pretres se je zgodil leta 1992, ko je bil na pobudo številnih meščanov ustanovljen Iniciativni odbor za ohranitev PST, ki je POT pomagal ohraniti in iz katerega je kasneje nastalo Društvo Zeleni prstan, ki še vedno deluje z istimi cilji, ohraniti in nadgrajevati to izjemno prostorsko in rekreacijsko potezo s kulturno spomeniškim značajem. Društvo Zeleni prstan danes šteje okoli 1700 članov, ob letni članarini vsaj 1 € in ob uspešnem delovanju društva pa število članov tudi vztrajno raste.


>>POT, največja načrtovana javna zelena površina v Ljubljani
Naloži poročilo! (5 MB/*.pdf)

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Marko Peterlin
POT tudi kot priložnost za trženje mesta, 31.1. 2007, 12:01

POT oz. PST, kot se ji je nekoč reklo, je res izjemno zanimiva, izvirna in za vsakdanje življenje prebivalcev mesta zelo pomembna urbana poteza Ljubljane, povrh vsega pa tudi pomemben in nenavaden spomenik. Vsekakor bi bila lahko tudi zelo dobro blago za trženje mesta, zato je v zvezi z omenjeno publikacijo škoda le njena mikro naklada.

Peter Pahor
Brez naslova, 31.1. 2007, 14:01

POT je resnično izjemen urbanističen spomenik...človeku je v veselje, ko vidi koliko ljudi jo dnevno (ob vsaki uri dneva) uporablja...in na koliko različnih načinov, ki pa ne prihajajo v konflikt (sprehajalci, rejreativci, tekači...celo kolesarji se prilagodijo "šibkejšim" pešcem in tako niso moteči...skoraj nikoli (pa sem na PST-ju vsakodnevni obiskovalec) ne srečujem motoristov...

Škoda le, da je ostala POT kot toliko drugih projektov nedokončana in v precej primerih nejasno označena...Škoda in hkrati priložnost za nadgradnjo!!!


Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
>>POT, največja načrtovana javna zelena površina v Ljubljani
Naloži poročilo! (5 MB/*.pdf)
na vrh