info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
13. 2. 2007

Arhitekti brišejo prostor iz svoje Zbornice?

mag. Andrej Prelovšek
Pregledal sem aktualno verzijo "Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti" (ZAID - 6.2.07) in ugotovil, da je to vodstvo zbornice oziroma, da so "naši" konstrukterji zakonov zapravili kapital, ki smo ga "pionirji" ZAPS s trudom nabrali v letih 1998-2004. Dejstvo, da prostorskih načrtovalcev oziroma urbanistov* pa tudi urbanističnih načrtov ipd. ni več pod neko obvezno licenco, je slabo za zbornico in za notranji diskurz stroke.

Te stroke namreč ni več, ker bo vsakdo, ki mu bo to ta hip potrebno, izdelal prostorski akt kar sam. Ministrsvo je posredovalo svoje stališče, da naj tako ne bi bilo sporov med licencami - verjetno mu je to stališče kdo nastavil. V preteklih letih sem živel aktivno življenje v zbornici pa vem, da ni bilo sporov - spori so bili drugačni, zanimivi in iskrivi .

Ta izbris licenc za vse, kar bi se štelo kot prostorski akt, je delovni rezultat tistih, ki vidijo to stroko samo od "lokacijske informacije " navzdol, vsi ostali strokovnjaki so moteč element (seveda vključno s stalno "motečimi" krajinskimi arhitekti) . Arhitekti naj bi kot čista labodja pasma plavali v svojem kristalnem akvariju nove zbornice, zavezani interni etiki. Nad njimi bi bila npr. le "lokacijska informacija", ki bi izhajala iz prostorskega akta, ki bi ga lahko spisal kdorkoli, ki ima pet minut časa.

Aktualni predstavniki ZAPS so se odpravili preko tenkega ledu politike in mislili, da bodo prišli na svetli breg "zakona o dejavnosti" preko reke, no pa se jim je led vdrl ( to sem že zdavnaj opozarjal). S tem smo si na ZAPS odrezali noge, po katerih smo hodili in krila, preko katerih smo poleteli, se osamosvajali, dokazovali svojo različnost in predvsem zajeli vse, ki se ukvarjajo s prostorom.

Zbogom urbanizem
Urbanizem se začne tam, kjer je treba razmišljati že o "dveh hišah dveh različnih projektantov"; ta metafora je za marsikoga prebanalna, je pa ilustrativna. Prostorske akte (kot so dosedanji PUP) naj dela torej uprava, inženiringi, geodeti ali pa kar developerji sami. Vsekakor bodo mnogi zelo zadovoljni, med njimi tudi poslanci-župani.

V ZAPS ali po novem ZAS ne bo več možno razpravljati o urbanizmu na legitimen način - se pravi da je tu eno od mest za razpravo. To bo tako nekompetentno, kot če bi sekcija strojnih inženirjev razpravljala o urbanizmu. Predstavljajmo si - saj ni težko: Geodetska sekcija pri IZS bo npr. jeseni 2007 organizirala simpozij "Urbanizem in prostorsko načrtovanje v Sloveniji - novi izzivi po zatonu ZAPSa" in simbolno prevzela področje urbanizma - pa kaj?

Kaj smo iztržili s prodajo urbanizma?
Samo za primer neuspeha: v zakonu ZAID (3. člen, odst. 2)piše: Arhitekturne storitve iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka ...(projektiranje in "zazidalce" ) ...lahko opravljajo samo arhitekti. Seveda so to pisali tisti, ki ne vejo, da je prostorski red (prostorski načrt občine) lahko prav tako podroben skoraj kot "zazidalc" - določa namreč "neko hišo". In PUP (prost načrt občine) ima lahko prav tako podrobne pogoje, skratka določa isto ( samo brez inštrumentov). Saj vendar tudi "zazidalni" načrt sprejme občinski svet in ga z amandmaji spreminja, tako kot PUP-e . Zakaj nam je bilo tega treba ?

7. člen govori, da: ...arhitekti opravljajo svoj poklic kot svobodni poklic samostojno ali v projektivni družbi. To se pravi, da se lahko samo skozi "proj. družbe" (ki so večinska last arhitektov in imajo še druge omejitve) izdelujejo načrti. To bo "modificiral" prvi poslanec v parlamentu (ki ga bodo predhodno "naštimali" - tako te stvari gredo v parlamentu). Zgledoval se bo kar po "veliki Nemčiji", kjer lahko projektirajo tudi druge družbe, vendar brez atributa "arhitekt". Tako ali tako se vidi, da ta formulacija o "projektivnih družbah" ni resno mišljena, saj v prehodnih določbah ne najdemo prehodnih določil za firme.

Zaključek
Zapravili smo kapital, ki smo ga zgradili, takrat - v pionirskih časih - z zastonj udarniškim delom in lobiranjem, ki nas je osebno stalo kar precej. Pred letom dni sem pozival zbornico, da za svoj denar (naj se malo vzdrži pri "kongresih in zabavah") skonstruira svoj novi profil (tudi licence in sekcije bolj smotrno profilira) v predstoječih zakonih. To je zdaj baje formulirala delovna skupina pri MOP (sestavljena tudi iz zborničnih ljudi) za denar ministrstva in zapravila profil ZAPSa. Sam zase lahko samo rečem, da sem zadovoljen, da sem pravočasno ponujal koncepte in opozarjal, žal bil zavrnjen, in da predvsem nisem bil zraven pri tej odprodaji.


Več:
>>Zakon za arhitekte / Trajekt 30.1.2007
>>Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti / predlog

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Anonimnez
Brez naslova, 15.2. 2007, 08:25

Predstavljajmo si - saj ni težko: Geodetska sekcija pri IZS bo npr. jeseni 2007 organizirala simpozij "Urbanizem in prostorsko načrtovanje v Sloveniji - novi izzivi po zatonu ZAPSa" in simbolno prevzela področje urbanizma - pa kaj?
Pa to: to geodeti v praksi že počnejo - urbanizirajo namreč - po naročilu investitorja pripravijo parcelacijo, ta pa služi kot izhodišče za pozidavo na podlagi "zatečenega stanja" lastnine - "ko šljivi" uradni urbanizem?


krjavelj
Brez naslova, 15.2. 2007, 08:28

CITAT: - naj se malo vzdrži pri "kongresih in zabavah" - ja, to je v nekem intervjuju poudaril že Podrecca - slovenski arhitekti najraje modrujejo po gostilnah, več jih ne zanima!

Martina Lipnik
planiranje, urbanizem, 15.2. 2007, 08:32

Že ves čas sem opozarjala, da sta inženirsko projektiranje arhitekture objektov in urbanistično načrtovanje dve ločeni specializaciji, ki izhajata vsaka zase iz drugih pravil in odnosov v timskem delovanju.
Urbanizem POTREBUJE SVOJO SAMOSTOJNO ZBORNICO!!!


majav
komentar, 15.2. 2007, 09:59

Ne, ne spet nove zbornice, že to, da smo šli iz IZS- ja se mi žal dozdeva vedno večja napaka.
Ko bi se vsaj pri tem zakonu povezali, ker kolikor vem ZAID tudi IZSju nikakor ni všeč.
Kako že pravijo; "divide et impera", podobno kot se dogaja z gospodarsko zbornico, majhni fevdčki, vsak sam zase in en proti drugem, najbolj vplivni in močni lobiji pa lepo delajo, kar jim paše.

Sicer se pa zelo strinjam s prispevkom arh. Prelovška.


Anonimnez
Brez naslova, 15.2. 2007, 15:36

Inženirske dejavnosti s projektiranjem arhitekture objektov vred sodijo v "inženirsko zbornico" (že naziv usmerja na to), prostorsko planiranje naj ima svojo organizacijo
Zakon mora na ustrezen način urediti prehodno obdobje glede pravic delovanja ter "urbanizem" kot do sedanjo dejavnost priznati tudi področjem, ki so ključnega so-pomena za pravilno izdelavo vsebin prostorskih aktov.


boris
komentar, 15.2. 2007, 15:37

Ja, saj MOP že debeli dve leti dela na tem, da bi skregal stroke med sabo, ker potem ne bodo tako močne in ne bodo mogle skupaj kazati s prstom na MOPovo neučinkovitost, neznanje in nesposobnost. Tukaj mislim na MOP z direktorico Direktorata za prostor na čelu in posledično ministra, ki žal, očitno še zmerom zaupa tej nesrečni ženski.
Razdružene stroke, majhni fevdčki (kot opozarja majav) in vsemogočni MOP ... in ubogi prostor! Me prav zanima, kdo bo čez 5 do 10 let, ko bo na račun zdajšnjega delovanja MOPa do konca uničen ves slovenski prostor in slovenski kraji, odgovarjal za to kriminalno dejanje?


boris
komentar, 15.2. 2007, 15:44

Zgornji anonimnez, zanima me, kaj bodo po tvojem mnenju počeli arhitekti sami v svoji zbornici? Zveni, kot da bodo samo še slikali lepe hiške (ali delali všečne renderje) na podlagi urbanističnih načrtov, ki jih bodo izdelali pravniki?

Anonimnez
Brez naslova, 15.2. 2007, 23:29

Ali naj bi bili arhitekti sami v svoji zbornici?
Arhitekti , ki se ukvarjajo z inženirskim delom arhitekturnega projektiranja (in projektirajo vseh vrst objekte) naj bodo lepo kot včasih vključeni v inženirsko zbornico - sekcija arhitektura. Pika.


Anonimnez
Brez naslova, 15.2. 2007, 23:34

Obstajata še vedno iz starih časov Društvo urbanistov in prostorskih planerjev in Društvo arhitektov.
Taka delitev arhitektov (in ostalih v društvu urbanistov in prostorskih planerjev) na dve društvi ni bila brez razloga.
Upoštevati bi morali iste razloge tudi pri organiziranju v zbornico - eno ali več.


boris
Brez naslova, 18.2. 2007, 09:06

Če je tako, kot pravi zgornji anonimnež, potem bodo lahko poleg "novih arhitektov" delali tako arhitekturo, ki ne bo inženirska, tudi drugi, ki se na umetnost in kulturo razumejo ... morda slikarji, kiparji, oblikovalci, modni kreatorji? Aja, in da se razumemo, vsi bi imeli status svobodnega kulturnega delavca, država pa bi jim plačevala vso potrebno socialo.
Po novem naj bi po mnenju zgornjega anonimneža arhitekti inženirji, ki bodo včlanjeni v IZS - sekcija arhitektura, poskrbeli za spoštovanje vseh predpisov ("novim arhitektom" tega očitno ne bo treba), saj bodo zato, da bo inženirski del (predvidevam, da je to projektna dokumentacija, ker si ne predstavljam, kaj bi drugo sploh lahko bilo) tudi s svojim žigom odgovarjali. Ne vem sicer, s čim in komu bi odgovarjali po mnenju zgornjega anonimneža arhitekti, ki bi bili včlanjeni v ZAS? Mogoče nekakšnim "viskom" umetniškim kriterijem pod okriljem Ministrstva za kulturo? Z MOPom, pravnimi predpisi in urbanizmom oz. prostorskim planiranjem pa sploh ne bi bilo nobene zveze več??? In da ne pozabim, če naj bi arhitekti bili ločeni na dve zbornici, potem bi bilo treba uvesti tudi dve fakulteti za arhitekturo. Ker ta ena, ki je zdaj, itak vzgaja za naše razmere opravilno nesposobne kadre (razen redkih izjem, ki uspejo po opravljeni diplomi iti še v tujino - kar seveda še ni garancija, da se bodo znašli, ko se vrnejo v Slovenijo). Mogoče obstoječo FA kar ukiniti in uvesti dve novi, eno inženirsko in drugo umetniško fakulteto za arhitekturo ...


Anonimnez
arhitektura - umetnost - za Borisa, 18.2. 2007, 12:08

Arhitektura se že dolgo časa tudi uradno uvršča med umetnostne dejavnosti - njeni izdelki so "umetnine" - boljše ali slabše. Zato njeno delo ščiti tudi avtorski zakon.
Vendar arhitektura na področju projektiranja objektov (stavb in gradbeno inženirskih objektov) mora upoštevati tudi inženirsko komponento in samo ta del dejavnosti potrebuje licenco za operativno delovanje v okviru inženirske (ali pa samostojne) zbornice.
Oblikovanje interierov, oblikovanje elementov notranje opreme, design posameznih detajlov ali industrijskih izdelkov pa zbornice z licenco ne potrebuje. Arhitekti, ki se ukvarjajo izključno z oblikovanjem so že velikokrat do sedaj vključeni v svojo stanovsko zvezo oblikovalcev.
Arhitekti, ki se vključujejo v postopke planiranja na področju prostora -planerski urbanizem - pa bi bili vključeni v organizacijo, ki za potrebe izdelave urbanističnih dokumentov povezuje celotno stroko, ki timsko izdela uporaben urbanistični dokument - to so pa tudi specializirani geografi, krajinski arhitekti, komunalni inženirji in še več drugih akterjev, ki so na podlagi drugih izobrazb specializirani za delovanje na področju urbanizma.
Vzorec je pravzaprav podoben, kot za projektiranje stavb - celotna tehnična dokumentacija, ki je potrebna , da se stavba zgradi, je izdelana iz večjega števila načrtov, ki so med seboj v neposredni soodvisnosti, arhitektura pa je njen sestavni - čeprav vodilni in koordinacijski del - eden od načrtov, poleg konstrukcije s statiko, načrtov več vrst instalacij itd...
Tako ena, druga ali pa ostale "specializacije" delovanja arhitekture zahtevajo poznavanje področnih obvez, zakonodaje in dobre strokovne prakse - kar pa je od področja do področja močno različno...


boris
Brez naslova, 18.2. 2007, 21:23

Ampak, a ne bi bilo dobro, da sta vseeno prostorsko planiranje in urbanizem pod isto zbornico, kot je "neinženirska" arhitektura? Mar ne bi s sodelovanjem vseh strok prišli do boljših prostorskih, urbanističnih in arhitekturnih rešitev? Kakovostno prostorsko planiranje in urbanizem sta osnovni predpogoj, da se lahko gradi kvalitetna arhitektura? Če tega ni, potem ne more biti dobre arhitekture. Kot je že nekdo drug napisal v komentarju enega prejšnjih člankov - težko je prepoznati zdravo drevo sredi hudo bolnega gozda ...

stanko
klepet ob kavi, 19.2. 2007, 17:59

Res ne razumem tega klepetanja... kaj je umentost in kaj inženirska arhitektura, koga ločiti od česa, kdo je s kom in za kaj se sploh gre... prostorski razvoj zahteva sodelovanje različnih strok, dobro razumevanje med njimi je tisto, ki poleg dopolnjevanja znanja in veščin zagotavlja kakovost rezultatov v prostoru... kaj kdo dela v svoji spalnici je sicer lahko stvar javne razprave ampak lepo vas prosim, med tem ko slovenski investitorji v nasprtoju s povprečnimi staroevropskimi bolehajo za pomanjkanjem razumevanja prostorskih razsežnosti razvoja in omejitev, ki iz teh izhajajo, se mi dajemo, kaj bomo licencirali in pod katero streho? Pa saj to je nezaslišano!
Medtem, ko mi tu licemerimo slovenski uporabniki še vedno zidajo in odlagajo smeti na črno, slovneski arhitekti pomagajo služit denar fasaderjem in izdelovalcem unikantih oken in vrat, prostorci na občinah pa skrbijo, da nam v prostoru ni dolgčas in spodbujajo uporabo pisanih barv, si manejo roke investitorji, ki prodajo prav vsako zgrajeno stanovanje, še tako zmašeno v katerokoli obliko in na katerokoli lokacijo, da je le prakirišče zraven.
Vse te umetniške popadke je treba zatreti in zadeve ponovno spraviti pod enotno izs. Svobode si slovenski prostorski načrtovalci, najsi bodo arhitekti ali drugi, ne morejo privoščiti. Svoboda je privilegij odgovornih in sposobnih, ki poleg lastnega imena in podpisa razumejo še kaj več. Sloveniaj potrebuje razmeroma strog zakon o urejanju prostora in pravila o izvajanju dejavnosti ter več povezanih predpisov kot staro evropske države, ker je tako kot vse ostale vzhodnoevropske države prikrajšana za izkušnjo družbene odgovrnosti in družbeno normiran odnos do prostora in okolja.


Anonimnez
Bravo, stanko, 23.2. 2007, 19:08

Bravo, Stanko!

luka
Brez naslova, 26.2. 2007, 15:34

Tudi sam ne razumem te debate! Ne vem od kdaj je arhitektura ločena od urbanizma. Eno je z drugim tako tesno povezano, da gre v bistvu za dva neločljiva pojma. Arhitektura brez urbanizma ne eksistira in obratno. Arhitektura tvori urbanizem in urbanizem določa arhitekturo. Vsakemu arhitektu, ki je kolikor toliko pri sebi, se omenjena "polemika" zdi smešna in je zgolj plod "domiselnosti" šarlatanov, ki bi arhitekturo radi spravili na raven "umetnosti", kar je popolna neumnost, arhitektura je vendar od vekomaj inženirska stroka, vsaj vsi veliki arhitekti so razmišljali inženirsko. Ustanovite raje svojo zbornico pocarjev, uradnikov in sanjačev....

Anonimnez
Brez naslova, 2.3. 2007, 22:19

Pri nas pa vsi arhitekti ne razmišljajo inženirsko, še manj pa urbanistično

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti / predlog

* Karkoli to že je - po domače rečeno izdelovalcev PUP, prostorskega reda ali prostorskih načrtov (saj je vse isto).na vrh