info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
7. 9. 2003

Združena kultura proti spremembam zakonodaje

Matevž Čelik
Slovenska strokovna stanovska društva, združenja, zveze, sindikati, zbornici in druge ustanove ter organizacije s področja kulture so na Vlado RS naslovile najodločnejši protest zoper predloga sprememb zakonodaje, s katerima želi Vlada RS znižati stopnjo priznanih normiranih stroškov avtorskih honorarjev in ukiniti davčne olajšave za nakup kulturnih dobrin ali vstopnic za kulturne prireditve.

V prostestu so navedene zahteve, da se normirani stroški povečajo 40% na 60% in se vstopnice za kulturne prireditve vključi med davčne olajšave pri dohodnini. Onemogočiti je potrebno tudi zlorabljanje institucije avtorskega honorarja za plačilo del, ki po svoji naravi ne sodijo v ta okvir.

Ukrepi slovenske oblasti že deset let vztrajno kažejo na minimaliziranje vloge umetnosti in kulture v javnem življenju države. Gre za zniževanje ur za pouk umetnosti v šoli, stalno slabšanje standarda kulturnikov, spodbujanje komercializacije v kulturi, izrinjanje stroke iz odločanja pri vodenju javnih zavodov, ogrožanje temeljnih pravic zaposlenih umetnikov, pa tudi še vedno nerazrešene institucionalne probleme posameznih umetniških zvrsti.

Ob načelnem zavzemanju za izboljšanje stanja kulture na vseh področjih v predlogu Nacionalnega programa za kulturo, bi bilo seveda dobro pogledati tudi, kaj le ta pravi o predvidenih spremembah finančnih okvirov poslovanja slovenskih kulturnikov. Zdi pa se, da ne kaj dosti. Če želi vlada z NPK promovirati slovensko kulturo, tega vsekakor ne bi smela početi s praznjenjem kulturniških žepov.


>>Besedilo protesta
>>Nacionalni program za kulturo (osnutek)
>>NPK v času kislih kumaric TrajekT, 24. 07. 2003

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.

na vrh