info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
26. 3. 2007

Spremembe zakonov bodo ovirale projekte 2007-2013

Matevž Čelik
Predstavniki institucij, izobraževalnih ustanov, podjetij, zbornic in društev s področja urejanja prostora predlagajo, da se ustavi postopek sprejemanja novih zakonov: Zakona o prostorskem načrtovanju, Zakona o graditvi objektov in Zakona o arhitekturni dejavnosti. Svojo pobudo so v odprtem pismu naslovili na predsednika vlade, predsednika države, predsednika obeh domov parlamenta in na odgovorna ministrstva.

Skupina ugotavlja, da dobra praksa na področju urejanja prostora dokazuje, da veljavna zakonodaja (ZureP-1 in ZGO) predstavlja ustrezno podlago za uravnotežen in trajnosten razvoj v prostoru. Predlogi novih zakonov pa sploh niso usklajeni z novejšimi dokumenti in gradivi Evropske Unije, ki poudarjajo pomen teritorialne, socialne in gospodarske kohezije. Predlog Zakona o prostorskem načrtovanju, ki je trenutno v parlamentarnem postopku na primer pojma teritorialna kohezija sploh ne pozna, hkrati pa je zaradi množice amandmajev neobvladljiv.

Vsi trije zakoni so trenutno v različnih fazah sprejemanja. Besedila so medsebojno vsebinsko in postopkovno neusklajena. Podpisniki tudi trdijo, da je preuranjeno govoriti o bistvenih slabostih ZUreP-1, ki velja šele od 1.1.2003 in se še sploh ni mogel uveljaviti v praksi. Spremembe zakonodaje bodo tudi ovirale pripravo strateških in izvedbenih prostorskih aktov za sofinanciranje EU projektov za obdobje 2007 – 2013, tako občinskih kot državnih.

Podpisniki pričakujejo, da bo Ministrstvo za okolje in prostor ustanovilo ustrezno referenčno delovno skupino, ki bo pripravila predloge zakonov in opravila ustrezno usklajevanje besedil teh predpisov.

Dopis si v celoti lahko preberete v priponki.


Več:
>>Odprto pismo strokovnih institucij

Starejši prispevki:
>>Predlog ZPN je prevratniško pisanje / Trajekt 13.2.2007
>>Nov prostorski zakon bo katastrofa... / Trajekt 5.2.2007
>>Predlog novega zakona slabša... / TrajekT 29.11.2006
>>Novi ZUreP / TrajekT / Akcije / Julij 2005

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Ajda
končno, 27.3. 2007, 07:41

Očitno je dejstvo, da so nekatei zakoni tik pred sprejetjem, postavili strokovno javnost pred dejstvo in je odreagirala - velika večina vseh, ki delujejo na področju prostorskega načrtovanja. Ne vsi. Kje je npr. ZAPS? Kot zbornica je vendar zadolžena za branjenje javnega interesa in interesa svojih članov.
Kot vse dosedajne pripombe, ki so prihajale iz prakse, tudi tale pobuda karavane najbrž ne bo mogla ustaviti. Zato bodo morali izdelovalci aktov in pripravljlavci, namesto da bi gradili čim boljše vsebinske rešitve, iskati poti iz težav, ki bodo nastale zaradi slabih rešitev v teh zakonih.


Maja
Kdo bo iskal poti iz težav?, 27.3. 2007, 09:09

Težav po novem ne bo. Tako zagotavlja zakonodajalec. Če bo do problemov prihajalo, bodo odogovore morali podati odgovorni in to ne prostorski načrtovalci, pač pa pripravljaci novih zakonskih rešitev.

Aktivni prosotrski načrtovlaci so vsaj zadnje leto, če ne več, preveč vpleteni v pripravo novih strateški dokumentov po zurep-1, da bi lahko sedaj prevzeli kakršnokoli interpretacijsko vlogo. Veliko slovneksih občin je v zadnjem letu prvič v času svoje suverenosti odprlo razpravo o prihodnjem razvoju in predvsem njegovih prostorskih razsežnostih in mnogi župani so se tekom časa prvič zavedli teritorialnih razsežnosti svojih občin in povezanega kompleksa upralvjalskih dogovornosti. Sprva je bil marsikateri nekoliko nestrpen, sčasoma se je mnogim strateški prosotrsko razvojni dokument začel zdeti vse bolj smiselena argumentacija in napoved ukrepov, ki jih potem prinaša prostorksi red.

Kako ravnati sedaj? Kateri dokument z novim zakonom prevzema vlogo katerega, kako ravnati v posameznih fazah dela, kako uskladiti itnerese in kakšne razovjne dokumente upoštevati pri pripravi novih aktov, kaj so pravno veljavne podlage za pripravo novih aktov, ...? Na vse odgovore v praksi mora odgovoriti ta, ki edini pozna razloge za spremembe, k ijih prinaša novi zakon.

Nastopil je čas, ko ima zakonodajalec in samo zakonodajalec v rokah vse niti in mora podati zelo nedovumna navodila, kako delovati v praksi, da bo prostorsko načrtovanje zaživelo v načrtovani smeri. Kakšna ta smer je in kako bo Slovenija poslej obvladovala prostorske razsežnosti razvoja je tisto, kar bo takoj po sprejemu zakona zanimalo prostorske načrtovalce, lastnike zemljišč in tudi običajne državljane, ki morda res ne gradijo novih stanovanj, piramid in cest, so pa iz leta v leto bolj občutljivi na spremembe v prostoru, ki ga vedno bolj poosebljajo kot javno dobrino in zato verjamejo, da imajo pravico soodločati o spremembah v njem. Odgovore kot rečeno nekateri že imajo in radi jim bomo prisluhnili.


andrej
čigavo mnenje je to?, 27.3. 2007, 12:02

V tekstu je navedeno, da je to tudi mnenje predstavnikov zbornic in podjetij, podpisana pa so samo nekatera društva, gradbeni faks, biotehnična, UI,...?

Stanko
čigavo mnenje?, 27.3. 2007, 12:41

Po vsebini in podpisih sodeč je to mnenje prostorskih načrtovalcev. to je tistih med nami, ki so več kot graditelji hiš in cest in razumejo prostorske razsežnosti razvoja in verjamejo, da je treba za posege v prostor sprejeti tudi kakšne omejitve in da to niso omejitve njihove ustvarjalne svobode, ampak ukrepi, ki zagotavljajo kakovost in so v javnem interesu. Zato med podpisanimi verjetno ni ZAPS-a in DAL-a...

Držanič
Terminologija, 27.3. 2007, 14:29

To, če predlog zakona ne pozna termina "kohezija", niti ni tako hudo, ker "cohesion" poznajo uredbe, ki potem nalagajo državnim organom, da naj postopke peljejo v skladu z duhom tega, kar se imenuje "cohesion". Sama vidim večjo potencialno zmedo na preseku prostorskih pristojnosti, načrtovano uvedbo pokrajin (ki naj bi imele upravne pristojnosti) in izvedbo superdolgega seznama nacionalnih prioritetnih projektov.

Urad za preprečevanje korupcije
Čigav Andrej je to..., 28.3. 2007, 14:35

...Genius Loci ali ZAPS?

boris
Genius Loci = ZAPS, 28.3. 2007, 17:06

To je tisti Andrej (Černigoj), ki je na ZAPS zadolžen za informiranje, med drugim je glavnvi in edini urednik www.arhiforum.si (za tiste, ki ne veste, je to uradna spletna stran ZAPSa), kjer bi moralo vse o Europanu tudi biti napisano (v kolikor je res, da ga ZAPS sponzorira). Torej?!

Boris
kdo je kdo, 28.3. 2007, 19:28

Jasno je, da arhitekte bega povezanost prostorskih načrtovalcev. Še posebej tiste Andreje med njimi, ki so Arhitekti in vendar radi zaslužijo tudi s kakšnim zazidalcem in znajo vedno povedati, kako bi morali biti izdelani urbanistični akti, da bi bilo vse ok.
Povezan odziv načrtovalcev je edino možno razumno dejanje, čeprav seveda prepozno. Kot dobro opozarja Držaničeva, medtem ko država načrtuje zgraditit različne delfine in piramide, je skrajno neresno menjati prostorsko zakonodajo. Ali pa je to potrebno prav zaradi tega? Nam je Podobnik podtaknil to kukavičje jajce zato, da bo lahko pomagal speljati te abotne domislice ali pa gre zgolj za politično kaprico, ki jo vlada dovoljuje, ker ne razume škode, ki jo bo povzročila?

Ali veste, da predsednik ZAPS, dr.Pust pravi, da arhitekti zelo potrebujejo te zakone? Ne? No pa je tako in prav je da to veste, saj ZAPS plačujete,d a v vašem interesu oprlajva določene zadeve. Tudi paktira okorg o novih zakonov, vas blati da doslej sploh niste znali delati urbanističnoh aktov in podpira Europan. Komisar Andrej pa o vsem molči. Kako tudi ne za vsako objavo na spletu, ki ga oblvaduje mastno zasluži in lahko izibra o čem bo sploh poročal.
No mejte se še naprje fino.


andrej
izjava za javnost, 28.3. 2007, 21:21

Dokler deluje Urad za preprečevanje korupcije ZAPS ne daje izjav za javnost.

Anonimnez
Brez naslova, 29.3. 2007, 09:40

ZAPS je itak znan po tem, da ne daje izjav za javnost...

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
>>Odprto pismo strokovnih institucij


na vrh