info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
8. 4. 2007

Znanje za sodelovanje pri upravljanju mest
Kot četrta dimenzija urbane politike se v Evropski uniji ob gospodarski, socialni in okoljski praviloma pojavlja dimenzija upravljanja. Šesto predavanje iz cikla o urbani politiki EU v sredo, 11. aprila ob 18h v prostorih Predstavništva Evropske Komisije v Sloveniji na Bregu 14, Ljubljana, bo zato posvečeno temi upravljanja v mestih in vlogi, ki jo ima pri tem znanje.

Upravljanje (z angleško besedo "governance") je danes skoraj nepogrešljiva vsebina vseh malo resnejših političnih dokumentov, nadomestilo pa naj bi pojem vladanja (z angleško besedo "government") pri oblikovanju in izvajanju politik v javnem interesu. Kljub prepoznanemu velikemu pomenu upravljanja ostaja pojem zaradi svoje kompleksne narave pogosto slabo razumljen tudi v kontekstu prostorskega razvoja, kjer so k njegovi uveljavitvi bistveno prispevali participatorni postopki načrtovanja razvoja v prostoru.

Mag. Maja Simoneti z Ljubljanskega urbanističnega zavoda bo predstavila pomen prostorskega izobraževanja in znanja za kakovost upravljanja ter različnih odgovornosti vpletenih. Izhodišče prostorskega izobraževanja je, da odgovornost za ravnanje v prostoru prevzemamo tako posamezniki kot celotna družba. Za prevzem te odgovornosti je potrebno znanje o tem, kaj so vrednote prostora, kako nastanejo in kaj vpliva na njihovo spreminjanje. Sprejemanje odločitev, ki podpirajo trajnostni razvoj in vključujejo tudi odgovorno ravnanje z naravnimi viri je povezano z znanjem o procesih prostorskega načrtovanja ter o vplivih in posledicah sprejetih odločitev. Predstavitev bo izkoristila spoznanja mednarodnega projekta R.A.V.E. Space in nekaterih primerov iz prakse.


Več:
>www.ipop.si
>ec.europa.eu/slovenija/


 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.na vrh