info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
16. 5. 2007

ZAPS: Za medicino v Mariboru je natečaj obvezen

Uredništvo
S sporočilom za javnost predvčerajšnjim je ZAPS bolj odločno javno nastopila v primeru natečaja za Medicinsko fakulteto v Mariboru in prevzela odgovornost za revizijski postopek, ki ga je sprožil eden od njenih članov v postopku oddaje javnega naročila za projektno dokumentacijo. ZAPS meni, da naročnik ne ravna v skladu s predpisi.

Državna revizijska komisija je nedavno zavrnila pobudo za revizijo, ki jo je v postopku oddaje javnega naročila »Izdelava IDP, PGD, PZR in PZI projektne dokumentacije za Medicinsko fakulteto Univerze v Mariboru« vložila družba Reichenberg Arhitektura. ZAPS z današnjo izjavo prevzema odgovornost za pobudo, kot "pobudo ZAPS, vloženo po njenem članu".

ZAPS v sporočilu, ki sta ga podpisala predsednik zbornice Viktor Pust in komisarka za javne natečaje Darja Matjašec izraža prepričanje, da naročnik ni ravnal v skladu z zakonom in v skladu z javnim interesom, ki ga veljavni predpisi in ZAPS v okviru javnih pooblastil ščitijo. Naročnik bi za pridobitev arhitekturnih rešitev moral izvesti javni arhitekturni natečaj. V skladu z Zakonom o javnih naročilih, Zakonom o graditvi objektov, Zakonom o prostorskem načrtovanju in Pravilniku o javnih natečajih je javni arhitekturni natečaj specifična vrsta javnega naročila. Zakon o graditvi objektov zahteva njegovo izvedbo v primeru objektov, katerih investicijska vrednost presega 1.250.000 Evrov (po Zakonu o javnih naročilih je vrednost za natečaj opredeljena za storitev in znaša 137.000 Evrov za javne naročnike iz Seznama naročnikov in 211.000 evrov za tiste javne naročnike, ki v tem seznamu niso navedeni). Poleg tega Pravilnik o javnih natečajih glede na pomen ali vpliv na okolico opredeljuje objekte, za katere je potrebno izvesti javni arhitekturni natečaj.

Investicija za gradnjo medicinske fakultete po navedbah ZAPS presega definirane vrednosti, poleg tega pa je Medicinska fakulteta predvidena v samem središču mesta ob reki Dravi. Ker gre za oblikovanje javnega prostora na ranljivem območju obrežja reke Drave, ima slednje toliko večji pomen. Za objekt medicinske fakultete bi bilo torej po vseh predpisanih kriterijih, tako investicijskih kot arhitekturnih in prostorskih, potrebno razpisati specifično vrsto javnega naročila: javni arhitekturni natečaj.

Po mnenju ZAPS predstavlja opustitev natečaja v obravnavanem primeru slabšo možnost tudi za naročnika, meščane in bodoči prostorski razvoj Maribora, ker postopek načrtovanja ne ponuja izbora najboljše možne rešitve. ZAPS si bo v obravnavanem primeru še naprej prizadevala oziroma izvajala aktivnosti v cilju zagotovitve zakonitosti. O zadevi bo obvestila pristojnega gradbenega inšpektorja in ga pozvala k takojšnjim ukrepom inšpekcijskega nadzorstva za zagotovitev zakonitosti, v kolikor pa se bo obstoječa zakonska ureditev izkazala kot pomanjkljiva in neučinkovita, pa bo tudi predlagala ustrezne spremembe.


>>Izjava za javnost ZAPS / 43 kB
>>Revizijska komisija: Dovolj je razpis / Delo 25.04.2007
>>Daleč od želenega stanja / Večer 06.07.2006

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

mici
Brez naslova, 16.5. 2007, 22:11

Kaj pa v primeru reprezentancnega objekta Brdo? Tudi tam ni bilo javnega razpisa oz. natečaja. Vlada je sicer rekla, da ji je zmanjkalo časa, ampak saj je vedela kakšnih 8 let, da bo predsedovala uniji ali? Zakaj pa tu ZAPS ni posegla?

Kritik
Brdo, 16.5. 2007, 22:20

Kot lahko prebereš, se tudi v Mariboru ZAPS ni zmigala sama, tako da, Mici, pogumno k pisanju pritožb! Se mi pa zdi, da je v času Brda ZAPS imela tudi drugega komisarja za natečaje, ki se je manj sistematično ukvarjal s temi problemi... Kakorkoli, ZAPS se je - malo pozno sicer - zbudila in upajmo, da bo v akciji še naprej!

mici
Brez naslova, 16.5. 2007, 23:53

Kritik, upam, da bo torej res drugace. Ena stvar, ki me ze moti je to, da so venomer isti clani ZAPS v natecajnih komisijah. Kaj pomagajop natecaji, ce so tako enolicni. Ali je tudi to odvisno od komisarke?

tinka
Brez naslova, 17.5. 2007, 09:32

Se strinjam. V natecajih vedno iste face. Za nekatere sploh prvič slišiš. Kao vrhunec žirij so pa so vrli profesorji s faksa. Da ne govorimo o rezultatih. Naj en pove en KVALITETEN projekt iz naslova natecajev v zadnjih 5 letih. Čisto nič se ni spremenilo.

maja
več rešitev je pogoj za višjo kakovost, 17.5. 2007, 12:31

Delovanje ZAPS člani tokrat pozdravljamo in odgovorne spodbujamo, da ministra in povezane osebe opozori tudi na ustrezno ravnanje v primerih: Muzej Krasa, Letalski muzej in nacionalni razvojni projekti. Dejstva kažejo, da se mnoge javne investicije izmikajo izbiri najboljše rešitve preko natečaja. To bi lahko kazalo na to, da resorno ministrstvo in vlada ne verjameta v prednosti dela z natečajem in ne podpirata tega strokovnega instituta ter tako dajeta zgled tudi županom in občinam.

Sicer pa trenutek ni primeren za vzvratno gledanje. Treba je glasno obravnavati posamezne primere in širši javnosti /investitorjem in politiki/ sporočati, da kakovost tudi na področju arhitekture zagotavlja tekma idej/projektov. Premalo je morda jasno, da je natečaj način, da v tekmovanje vstopa tudi še kar pomemben segment javnega interesa. Določene vsebine tega interesa vključujejo prostorski akti, nekaj se ga vključi preko razgrnitev in razprav, nekaj pa prav gotovo preko idejnih rešitev, ki jih prinašajo natečaji.


Darja Matjašec
prihodnost, 17.5. 2007, 14:19

Na ZAPSu že potekajo aktivnosti v zvezi s projekti, ki jih omenja Maja v prejšnjem prispevku (gre za način pridobivanja arhitekturnih rešitev za Planico, muzej na Krasu, za letalski muzej in arhitekturne rešitve iz Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-23). ZAPS za omenjene projekte zagovarja izvedbo javnega natečaja, za izvedbo javnega natečaja pa mora stati tudi država ob upoštevanju celotne zakonodaje in ne samo določenih zakonov, kot se je to zgodilo v primeru medicinske fakultete v Mariboru.

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
>>Izjava za javnost ZAPS / 43 kB
>>Revizijska komisija: Dovolj je razpis / Delo 25.04.2007
>>Daleč od želenega stanja / Večer 06.07.2006


na vrh