info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
29. 5. 2007

Stanje evropskih mest
V okviru cikla predavanj o urbani politiki EU, januar – junij 2007 se bo v torek, 29. maja ob 18h v prostorih Predstavništva Evropske Komisije v Ljubljani nadaljeval cikel predavanj o urbani politiki Evropske unije. Mag. Nataša Pichler Milanović z Oddelka za geografijo na FF v Ljubljani bo predstavila spremljanje stanja v evropskih mestih v zadnjih desetletjih ter koncepte, ki se s tem v zvezi razvijajo v strokovnih krogih.

Po zaključenih uvodnih in tematskih predavanjih bo sedmo predavanje načelo vprašanje nadaljnjega razvoja urbane politike v Evropi. V tem okviru ima pomembno vlogo spremljanje učinkov urbane politike in stanja v evropskih mestih na splošno. Vsaka vsaj približno sistematična politika za oceno svoje uspešnosti potrebuje povratno informacijo o učinkih svojih ukrepov. Za takšno oceno so na eni strani potrebni dovolj natačni podatki, na drugi strani pa ustrezna analitična in interpretativna orodja za razumevanje podatkov v konkretnem kontekstu. Podatki o stanju v mestih so se na evropski ravni začeli bolj ali manj sistematično zbirati pred dobrimi desetimi leti, ko sta Evropska Komisija in Eurostat na pobudo držav članic sprožila pilotni projekt Urban Audit. Ta je kasneje prerasel v stalen program, ki redno sodeluje z nacionalnimi statističnimi uradi in danes sistematično spremlja stanje v okrog 300 evropskih mestih. V tem času so se v strokovnih krogih razvila tudi mnoga nova analitična in interpretativna orodja, ki pa so bila zaenkrat le deloma vključena tudi v program Urban Audit. Na evropski ravni je zanje posebej zaslužen program ESPON, ki od leta 2002 ob poenotenih analitičnih orodjih vzpostavlja tudi sistematično zbiranje podatkov o urbanih območjih in regijah v 29 evropskih državah.


Več:
>>Inštitut za politike prostora
>>Predstavništvo evropske komisije v Sloveniji

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.

na vrh