info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
16. 6. 2007

Med hierarhijami in omrežji mest
V torek, 19. junija se s predavanjem na temo mreženja med mesti zaključuje cikel predavanj o urbani politiki Evropske unije. Obravnavana tema odstira možnosti razvoja urbane politike v spreminjajočih se razmerjih med mesti in administrativnimi enotami na eni strani ter med samimi mesti na drugi. Predavanje bo ob 18h v prostorih Predstavništva Evropske Komisije v Sloveniji na Bregu 14.

Sodobna mesta postajajo vedno bolj neteritorialni sistemi, saj je vedno več akterjev, katerih delovanje je mogoče razumeti v okviru sistemov, ki v osnovi niso prostorsko določeni. Ta proces je ena od manifestacij dolgoročnejših procesov deteritorializacije družbenih razmerij in vključuje zahtevo po reinterpretaciji vloge urbane prostorskosti in krajevnosti.

Tradicionalno so v okviru nacionalnih držav prostorske enote formalno teritorialno opredeljene in hierarhično umeščene v administrativne ravni. Z zmanjševanjem vloge nacionalnih držav, prepustnosti njihovih meja in ob manjšanju nadzorne vloge njihovih centralnih institucij v procesih globalizacije nastajajo vedno večja neskladja med administrativno teritorialno strukturo in neformalnimi oblikami omrežnih družbeno-prostorskih organiziranosti. Z neposrednim mreženjem akterjev v tokih se povečuje avtonomija mest, dolgoročneje pa se pojavljajo možnosti dehierarhizacije na dveh ravneh: v razmerju mest in države in v razmerju med mesti. Tako že sedaj lahko spremljamo procese povezovanja in osamosvajanja v evropskem prostorskem sistemu, ki spreminjajo in obenem sploščajo tradicionalno teritorialno hierarhijo.

Procese mreženja med mesti bo predstavil dr. Marjan Hočevar s Centra za prostorsko sociologijo na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.


Več informacij:
>>hwww.ipop.si
>>ec.europa.eu/slovenija

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.

na vrh