info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
19. 6. 2007

Knjiga, posvečena Alenki Kolšek

Uredništvo
Prihodnji četrtek 28. junija, ob 10. uri bodo v Palmeriji dunajskega Burggartna predstavili knjigo Stadtparks in der oesterreichischen Monarchie 1765-1918 (Mestni parki v avstroogrski monarhiji 1765-1918). Urednik knjige Géza Hajós je knjigo posvetil pred meseci preminuli krajinski arhitektki Alenki Kolšek.

Alenka Kolšek je sodelovala pri nastanku knjige s prispevkom, ki izčrpno predstavlja slovenske parke. Prispevek v tej knjigi je njeno zadnje pomembno delo. Z bogato osebno bibliografijo, ki obsega preko 60 naslovov, pa lahko Alenko Kolšek nedvomno štejemo za najpomembnejšo raziskovalko zgodovine parkov in vrtov v Sloveniji.

V knjigi Stadtparks in der oesterreichischen Monarchie 1765-1918 so na raziskovalen način prvič predstavljeni mestni parki na območju nekdanje Avstro-Ogrske in njihov socialni ter kulturni pomen. Razskava parke v deželah nekdanje monarhije umešča v zahodno-evropski kontekst. Časovno temo knjige predstavlja Jožefinsko razsvetljenstvo, od trenutka, ko so oblikovane zelene površine prvič postale dostopne širši javnosti in prevzele najpomembnejše mesto pri izražanju vzpenjajočega se meščanstva, do razpada monarhije po prvi svetovni vojni. Knjiga izčrpno obravnava tako mestne parke, zdraviliške parke, državne krajinske ureditve in nasade, kot vrtnarje, dvorne ustanove, različne olepševalne pobude.


Več:
>>Bohlau Verlag Wien

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
Krajinska arhitektka magistra Alenka Kolšek se je več kot dve desetletji sistematično posvečala raziskovanju in prenovi vrtnoarhitekturne dediščine. Bila je ena najbolj izkušenih strokovnjakov pri posegih in pripravah konservatorskih izhodišč za številne parke, npr. mestni park v Celju, za zdraviliška parka v Rogaški Slatini in Rimskih Toplicah, pri samostanskih vrtovih v Olimju, Žičah in drugod. Dobro desetletje svojega znanja je posvetila prenovi parka pri dvorcu Šenek na Polzeli in za delo prejela tudi Steletovo priznanje za leto 2000. V letih od 2001 do 2003 je bila predsednica Društva krajinskih arhitektov Slovenije.

Svoja strokovna izhodišča in široko znanje je Kolškova potrdila z magistrsko nalogo "Slovenski zdraviliški parki - zgodovinski razvoj in vprašanje prenove iz leta 1997" in s številnimi drugimi objavami ter javnimi nastopi. Dokončanje doktorske disertacije kot tudi uspešno strokovno pot ji je na koncu preprečila bolezen.
na vrh