info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
27. 6. 2007

Ukvarjanje z urbanizmom

Matevž Čelik
Pri založbi Krtina je izšel zbornik besdil 'O urbanizmu' s podnaslovom 'Kaj se dogaja s sodobnim mestom?' Zbornik sta uredila Ilka Čerpes in Miha Dešman. Izbor novejših besedil šestindvajsetih slovenskih, evropskih in ameriških avtorjev ponazarja težnjo k oblikovanju novih znanj o urbanem prostoru, ki jih urednika želita približati slovenski zainteresirani javnosti.

Zbornik je v prvi vrsti namenjen dodiplomskemu in podiplomskemu izobraževanju, strokovnjakom, raziskovalcem in upravljalcem s prostorom. Obenem želi prispevati k dvigu splošne zavesti o nenadomestlijvi vlogi urbanizma v skladu s trajnostnim razvojem.

Izbrana besedila iz obdobja postmodernizma nakazujejo težnjo k porajanju novega razumevanja urbanega prostora in njegovega načrtovanja. Med najbolj znanimi avtorji, ki sta jih izbrala urednika, najdemo nekdanjega urednika revije Quaderns Manuela Gauso, direktorja raziskovalnega oddelka inštituta IAAC iz Barcelone Luisa Falcona, znanega ameriškega teoretika in dekana šole za arhitekturo na Univerzi Princeton Stana Allena, enega od soustanoviteljev arhitekturne pisarne MVRDV, nizozemskega arhitekta Winnya Maasa, pa seveda Rema Koolhaasa, ki ga pri pregledu sodobnega načrtovanja urbanega prostora enostavno ni mogoče zaobiti. Urednika sta v izbor uvrstila tudi nekaj starejših tekstov, za katere po eni strani smatrata, da so pomembni v luči aktualnega dogajanja v Sloveniji, po drugi pa pripomorejo k razumevanju trditev, ki jih zagovarjajo avtorji novejših besedil.

Slovenski avtorji so besedila napisali posebej za ta zbornik. Sociolog Zdravko Mlinar v svojem prispevku zavzame zelo kritično stališče do sodobnega načrtovanja prostora, geograf Dušan Plut razmišlja o trajnostnem mestu, sociolog Drago Kos o urbanem deficitu, arhitekt Janez Koželj o razprševanju sodobnega mesta. Urednika z izborom piscev poudarjata interdisciplinarno naravo urbanističnega načrtovanja in uravnavanja razvoja v prostoru.

Prispevki v zborniku so združeni v problemske sklope, ki povzemajo najpogosteje obravnavana vprašanja sodobnega urbanizma: regionalno mesto, pojavne oblike novega mesta, novi pomeni ter pojavne oblike javnega prostora, arhitektura kot proces in končno vloga arhitekta v spremenjenih razmerah.

Znotraj posameznih sklopov si teksti sledijo od splošnejše ravni obravnave do specifičnih tem, ki so v nekaterih primerih podkrepljene tudi s primeri načrtovalskih praks. S takšnim načinom podajanja gradiva sta urednika želela omogočiti, da vsak bralec na svoj način bere besedila, ne da bi pri tem izgubil občutek za celoto. Besedila so informacije, ki jih je med seboj mogoče povezati v različne celote, glede na zanimanje bralca.


Več:
>>ZA:MISEL / spletna knjigarna
>>Založba Krtina

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
I. Čerpes, M. Dešman
O Urbanizmu
Kaj se dogaja s sodobnim mestom?

22,00 €
Založba Krtina, 2007
ZA:MISEL, spletna knjigarnana vrh