info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
27. 6. 2007

Neurejeno financiranje kulturnih portalov

Matevž Čelik
Informiranje in svetovanje na področju kulture sodi med najbolj deficitarno področje domače kulturne politike. Za nameček letos komisija razpisa za programske vsebine medijev pri Ministrstvu za kulturo ni odobrila sofinanciranja programskih vsebin na Artservisu, ki že šest let sistematsko izvaja informiranje in svetovanje vsem, ki delujejo na področju kulture in umetnosti. Zato je dejavnost Artservisa resno ogrožena.

S podobnimi težavami iskanja virov financiranja se že vsa leta delovanja spopada tudi TrajekT. Razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev Ministrstva za kulturo je edina možnost financiranja, saj drugi razpisi za javna sredstva ne omogočajo kandidature. Slovenska vlada ni razvila sodobnih sistemov informiranja na področju kulture, obenem pa sistemsko ne podpira že obstoječih informacijskih projektov, ki jih kljub temu poskušajo izvajati nekatere redke nevladne organizacije.

V izjavi za medije, ki so jo pripravili ob odločitvi komisije Ministrstva za kulturo, na Artservisu opozarjajo, da je samozaposlenim kulturnikom kratena pravica do korektnega obveščanja o njihovih pravicah in dolžnostih. Medtem ko država informacijsko izdatno podpira samostojne podjetnike (v okviru državnega portala e-VEM), se do kulturnikov vede skrajno mačehovsko. Obveščanju predvsem samozaposlenih v kulturi o njihovih pravicah in dolžnostih ne posveča nobene pozornosti in jih prav tako ne vzpodbuja k samozaposlovanju.

Nevladne organizacije opravljajo številne naloge, ki bi jih v razviti in demokratični Sloveniji morale opravljati vladne službe. Poleg tega so postale nepogrešljiv vzpodbujevalec in partner v prizadevanjih za izboljšanje razmer v kulturi in položaja vseh delujočih v kulturi. Na odločitev strokovne komisije se je Artservis pritožil, na problem pa poskuša javno opozoriti tudi z izjavo, ki jo je poslal medijem.


Več:
>>Artservis

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.

na vrh