info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
7. 7. 2007

Razstavljene diplome vzbujajo zanimanje
Še do nedelje, 8. julija 2007, je v razstavnem salonu Urban, pod sedežem mariborskega zavoda za prostorsko načrtovanje na ogled razstava šestih diplomskih nalog, ki so nastale na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani in pri katerih so si študentje z mentorji za temo izbrali nekatere prostorske probleme v ukvarjajo s Mariboru.

Razstavo je organiziral mestni arhitekt Stojan Skalicky, ki je ob otvoritvi izrazil navdušenje nad velikim odzivom javnosti, ki naj bi dokazoval veliko zanimanje za arhitekturo v Mariboru. "Verjamem, da bo v prihodnje arhitekturna stroka imela več vpliva, saj si vsi želimo živeti v mestu, ki bo hkrati dinamično, prijetno za bivanje in na katero bomo še bolj ponosni," je še povedal mestni arhitekt. Žal je razstava na ogled le en teden.

***

Stanovanjski blok v obstoječi neenotni stanovanjski zazidavi
Arhitekt: Mitja Šeško (mentor: Marjan Ocvirk)
Oblikovanje večstanovanjskega objekta na dani parceli v širšem centru Maribora. Izdelava ureditvene situacije z možnostjo fazne gradnje. Niz strnjene obcestne zazidave, grajenih v historičnih slogih konca 19. stol., se na severnem robu Smetanove ulice zaključi z objektom VP+M, ki je v stanju rušitve. Ker se glede na strokovno podlago med Smetanovo ulico in Koroško cesto predlaga zaključen kare višine zazidave P+4, tudi na dani parceli predlagamo novo zazidavo, ki bi višinsko sledil gabaritu mesta. Oblikovanje večstanovanjskega bloka na dani parceli ter izdelava ureditvene situacije območja ožje okolice objekta po vzorcu, ki omogoča fazno radnjo z upoštevanjem finančnih, lastniških in socialnih pogojev. Potencialni investitor ima v lasti zgoraj navedeno parcelo z željo rušitve objekta in takojšnje gradnje večstanovanjskega objekta.

Idejna urbanistična in arhitekturna zasnova teniškega parka Branik
Arhitekt: Marko Doleček (mentor: Boris Leskovec)
Izdelava idejnega projekta nove teniške dvorane z garažo in spremljajočega večnamenskega paviljona z ustreznimi servisi, sanitarijami in garderobami ter športnega objekta z vsem dodatnim programom, ki bosta ustrezala najnovejšim standardom in obiskovalcem ter tekmovalcem omogočala najboljšo možno rekreacijo oz. trening. Prav tako je potrebno teniški park urbanistično urediti, kar pomeni urediti dostope, omogočiti boljšo prehodnost, omogočiti več zunanjih parkirnih mest ter urediti zelene površine.

Objekt ob univerzitetni osi
Arhitekt: Dušan Borak (mentor: Peter Gabrijelčič)
V ožji prostor, kateremu manjka prepoznavnosti in vsebinske dorečenosti, je potrebno umestiti sodoben objekt, ki bi rešil problematiko programske organizacije, komunikacije obstoječih vsebin ter ponudil prostore za nove izobraževalne in spremljevalne programe. Hkrati bi s svojo zunanjo podobo tvoril novo prostorsko dominanto, ki bi pripomogla k prepoznavnosti ožjega območja. Gre za prikaz možnosti postavitve prizidka (novega sodobnega izobraževalnega centra) k Tehniški fakulteti v Mariboru, ki bi vseboval Fakulteto za arhitekturo Maribor ter posamezne centralne administrativne dejavnosti obstoječih fakultet.

Uporaba tehnologije jeklenih konstrukcij in prefabriciranih enot za stanovanjske potrebe, študentski kompleks
Arhitekt: Tomaž Košat (mentor: Vladimir Brezar)
Za uspešno združitev tehnologije, funkcije je potreben analitični pristop. Najprej so predstavljene prednosti prefabrikacije: eksaktna proizvodnja v delavnici, hitra montaža na mestu, omejenost gradbišča, minimalni vplivi na okolje, cena materiala in dela… Sledi obravnava umestitve programa v konkretni prostor mariborskih tehniških fakultet. Lokacija je izbrana na podlagi razpoložljivosti primernih parcel in prostorskih analiz. Nadaljuje se tehnološko. Celično strukturo je potrebno prilagoditi funkciji in programskim zahtevam. Konstruktivne elemente je potrebno racionalizirati. Zaključi se z študijem tipologije in oblikovanjem, prilagajanjem, stavbne lupine in volumnov danemu urbanemu okolju. V kreativnem procesu nastanka se vse faze dopolnjujejo, izmenjujejo in si nasprotujejo. In na koncu je projekt študentskih domov, ki želi pokazati, da je z uporabo kovinskih prefabriciranih celic in fasadnih panelov mogoče zasnovati zgradbe v obstoječem grajenem okolju, ki primerno upoštevajo kontekst in v celoti izražajo današnji trenutek.

Revitalizacija srednjeveškega kareja v starem jedru
Arhitekt: Peter Karba (mentor: Aleš Vodopivec)
Projekt obravnava enoto ohranjenega srednjeveškega mestnega tkiva, z edinstvenimi kvalitetami v starem mestnem jedru Maribora. Revitalizacija obravnava dvorišča kot prostor, ki zgublja svojo historično vlogo, a se ne oddaljuje od razumevanja te vloge. Projekt posega v dvoriščni prostor tako, da vzpostavi strukturno os, ki dvorišča reorganizira in nastavi pogoje za oživitev stavbnega tkiva oboda tega kareja.

Preoblikovanje južne vpadnice
Arhitektka: Vanja Skalicky (mentor: Janez Koželj)
Cilj naloge je preuèiti in opredeliti najnujnejše rešitve za preureditev vpadnice, saj sta se njena vloga in pomen skozi čas bistveno spremenila. V 60-ih letih je predstavljala glavno prometno žilo med Dunajem in Trstom, zaradi širitve mesta, pa se danes znajde sredi le-tega, vendar je njen značaj še vedno podrejen le prometni infrastrukturi. Preoblikovanje naj bo tako v prid pešcu in kolesarjem. Vpadnica naj več ne ločuje, temveč povezuje. Postati mora generator prostora z zagotovljenim mestnim utripom ob njej sami. Predstavlja naj predprostor obstoječim in novim vsebinam ter omogoči naj se prehodnost v smeri vzhod - zahod.


Več:
>>Arhitekturni projekti za mesto Maribor /*.pdf (500kB)

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
>>Arhitekturni projekti za mesto Maribor /*.pdf (500kB)


Preoblikovanje južne vpadnice
Arhitektka: Vanja Skalicky (mentor: Janez Koželj)Objekt ob univerzitetni osi
Arhitekt: Dušan Borak (mentor: Peter Gabrijelčič)Idejna urbanistična in arhitekturna zasnova teniškega parka Branik
Arhitekt: Marko Doleček (mentor: Boris Leskovec)Revitalizacija srednjeveškega kareja v starem jedru
Arhitekt: Peter Karba (mentor: Aleš Vodopivec)Uporaba tehnologije jeklenih konstrukcij in prefabriciranih enot za stanovanjske potrebe, študentski kompleks
Arhitekt: Tomaž Košat (mentor: Vladimir Brezar)Stanovanjski blok v obstoječi neenotni stanovanjski zazidavi
Arhitekt: Mitja Šeško (mentor: Marjan Ocvirk)


na vrh