info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
26. 7. 2007

Popis evropskih dediščinskih organizacij
V Evropi obstaja veliko število raznovrstnih dediščinskih organizacij z različnim fokusom. Zato na podlagi pobude flamskih organizacij trenutno poteka projekt inventarizacije evropskih organizacij, ki se ukvarjajo z dediščino (Inventory of Heritage Organisations in Europe - IHOE).

Ta popis bo ponudil bolj priročen pregled in olajšal kontakte, spodbudil izmenjavo informacij ter omogočil organizacijam povezovanje (npr. iskanje partnerjev za projekte). Postal naj bi novo orodje za vzpostavljanje aktivne civilne družbe na področju varovanja dediščine, z jasno dodano vrednostjo – povezovanje Evropskih državljanov skozi dediščino in identiteto. V Evropi na področju dediščine v širšem pomenu besede delujejo različne nevladne organizacije, z različnim obsegom delovanja od regionalnega do evropskega. Dediščinske organizacije, ki izpolnjujejo navedene kriterije, so vabljene, da se s pomočjo posebnega obrazca registrirajo na spletni strani Heritage organisations in Europe. Spletna stran, ki trenutno obstaja v štirih jezikih (angleški, francoski, nemški, nizozemski), bo jeseni 2007 spremenjena v odprto in dostopno bazo na medmrežju. Uporabnik bo s kombinacijo ključnih besed preprosto našel iskano dediščinsko organizacijo v Evropi (npr. s ključnima besedama »religiozna dediščina« in »Poljska« bo uporabnik dobil seznam poljskih organizacij, ki delujejo na tem področju).

Projekt IHOE je nastal iz iniciative treh flamskih organizacij, in sicer: Heemkunde Vlaanderen vzw, VCM - Contactforum voor Erfgoedvereiningen vzw in Vlaams Centrum voor Volkscultuur vzw, ki so se povezale v raziskovalnem projektu o vlogi, odgovornosti, potrebah in možnostih flamskih dediščinskih organizacij v evropskem kontekstu. Njihov projekt je mdr. pokazal, da so informacije o dediščinskih in nevladnih organizacijah v Evropi zelo fragmentirane, kljub temu da obstaja veliko število raznolikih NVO na tem področju. Že v preteklosti je bilo več poskusov oblikovanja seznama dediščinskih organizacij, vendar akcije niso bile dokončane oz. so se omejile le na nepremično dediščino. Pri tokratnem projektu gre nasprotno za iniciativo od spodaj navzgor; navedene organizacije, iniciatorke projekta, želijo vzpostaviti edinstven inventorij dediščinskih organizacij z vključitvijo glavnih akterjev na dediščinskem področju v Evropi. Z oblikovanjem odprte in dostopne baze podatkov v korist vseh udeležencev projekta gradijo interaktivni forum dediščinskih organizacij za prihodnost, pri čemer so odprti za vse oblike sodelovanja.

Projekt temelji na skupnem prepričanju o pomenu dediščinskih organizacij z ozirom na nacionalne in evropske politike (prim. Deklaracija Sveta Evrope o vlogi prostovoljnih organizacij na področju kulturne dediščine, Portorož, 2001 in Okvirna konvencija Sveta Evrope o vrednosti kulturne dediščine za družbo, Faro 2005) ter razširjanju širšega koncepta dediščine (prim. konceptualne spremembe koncepta dediščine, zlasti UNESCO Konvencija o varovanju nesnovne kulturne dediščine, Pariz, 2003). S podporo flamskih oblasti, flamske komisije za UNESCO in evropske dediščinske federacije Europa Nostra.


Več:
>>Heritage organisations in Europe

Kontakt:
Natan Bruneel
natan.bruneel@heemkunde-vlaanderen.be

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.

na vrh