info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
26. 7. 2007

Slovenska kultura ne pozna arhitekture

Matevž Čelik
Čeprav prihaja v 'Plečnikovem letu', predlog novega Nacionalnega programa za kulturo 2008-2011 (NPK) ponovno popolnoma ignorira arhitekturo. Za razliko od prejšnjega NPK, kjer se je beseda arhitektura pojavila 2x, v novem predlogu nastopa celo 3x.

Prvič je tokrat arhitektura omenjena v uvodu, kot nekaj kar je prispevalo k vsebinski in oblikovni raznolikosti slovenske kulture. Drugič je bežno omenjena pod razdelkom 'Likovne umetnosti' v poglavju 'Področja kulturne politike'. Njena zgodba znotraj NPK 2008-2011 se zaključi še v istem poglavju, kjer je med nalogami javnih ustanov s področja varovanja in prezentacije sodobnih likovnih umetnosti in dediščine navedeno zgolj "zagotavljanje strokovnih opor za kakovostne arhitekture in opreme novogradenj, namenjenih kulturi".

Ustvarjalci s področja arhitekture, krajinske arhitekture in urbanizma smo že ob predlugu NPK leta 2004 predstavili pobudo, v kateri smo vztrajali, da so podobe naših mest in naselij ter kulturne krajine prvine nacionalne kulture in identitete in zahtevali, da se kulturne aktivnosti, ki se nanašajo na arhitekturo, urbanizem in krajinsko arhitekturo ustrezno uvrsti v NPK. Arhitektura v sodobnih državah ni le predmet nacionalne prostorske politike, temveč je eno od področij kulture in je v promocijskem in izobraževalnem smislu predvsem tema kulturnih programov. To lahko razberemo tudi iz politik in aktivnosti primerljivih evropskih držav do arhitekture.

Arhitektura tako ne more biti obravnavana le kot neznatna postavka v okviru likovnih umetnosti. Gre za trajne fizične strukture, ki pomembno opredeljujejo naš vsakdan in nacionalno identiteto. Arhitektura bi zaradi tega morala biti opredeljena kot samostojno ciljno področje v NPK s podrobno opredeljenimi splošnimi cilji, prioritetami in ukrepi, ki obsegajo promocijosko, izobraževalno in dokumentacijsko dejavnost. Ministrstvo za kulturo pa bi moralo razmišljati celo o zaposlitvi nacionalnega koordinatorja za dejavnosti na področju arhitekture, krajinske arhitekture in urbanizma.

Ministrstvo za kulturo je včeraj podaljšalo rok javne razprave o Nacionalnem programu za kulturo 2008-2011. Javna razprava je odprta do konca septembra, tako da imajo strokovna društva in ustanove še dovolj časa, da se vanjo dejavno vključijo.


Več:
>>Nacionalni program za kulturo 2008-2011 (*.pdf / 500kB)
>>Arhitektura ni kultura? / Trajekt, 27.01.2004

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Držanič
Torej bo morala branža, 26.7. 2007, 15:33

do konca avgusta napisati manjkajoči tekst - bolj natačno, manjkajoča poglavja in cel september to piarovsko posredovati. Samo protestirati in zahtevati je vnaprej jalovo, ker se s tem doseže, da je arhitektura potem omenjena 4-krat. Sicer so uradniki pisali tekst za plačo, branža jo bo pa pisala brez honorajev, ampak that goes with the package....

Maja
pripombe, 27.7. 2007, 13:09

Seveda seveda. Tudi leta 2004 je Trajekt vložil amandmajske pripombe na predlog NPK. Rezutlati so očitni. V komisiji, ki je tokrat pripravljala program ni zastopan glas prostorske kulture, zato mora nagovajranje steči znova. Kulturne krajine so tako kot arhitektura in oblikovanje prostora na sploh odraz kulturne dejavnosti, predmet varstva, promocije in nadzorovanega razvoja. Gre za gradnike nacionalne identitete in ustvarjene značilnosti, ki dolgoročno zaznamujejo kakovost bivanja in gospodarski potencial prostora. Umestitev prostorske kulture v nacionalni kulturni program je zato strateško pomembno in ne zgolj prestižno vprašanje. Nacionalni kutlurni program se arhitekturne produkcije dotakne tam in tako, ko spodbuja razvoj kakvosti in promovira vrednote. Kako lahko tako stališče v NPK vpliva na nove gradnje pvoezane z EKP 2012 in drugo kulturno infrastrutkuro, si lahko zamisli vsak, ki občuduje nove muzeje, izobraževalne ustnaove in knjižnice po svetu, da o trgih, aprkih in kutlurnih krajinah nit ne govorimo.

Martina Lipnik
arhitektura, stavbarstvo, avtorske pravice.., 30.7. 2007, 12:01

Pozdravljam pobudo za vsakršno akcijo v smeri večjega uveljavljanja področja arhitekture kot dela KULTURE v RS.
Na žalost pa res drži, da že arhitekti sami edini direktni zakon, ki podpira v praksi arhitekturo kot "kulturno dejanje" , to je Zakon o avtorskih pravicah, tega premalo uresničujejo in dopuščajo, da se njegova določila brez posledic vsakodnevno kršijo (mislim pri tem na primer na vsesplošen pojav nekulturnega poseganja na fasade stavb, avtorji načrtovanega arhitekturnega izgleda fasad stavb pa so pri tem tiho, kljub temu, da njihovo pristojnost podpira tudi Zakon o graditvi objektov - spreminjanje fasad ni dovoljeno brez gradbenega dovoljenja, torej brez arhitekturnega projekta - kar je pa zopet stvar avtorskih pravic......)).


Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
>>NPK 2008-2011 (*.pdf / 500kB)
>>Arhitektura ni kultura? 27.01.2004na vrh