info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
21. 8. 2007

Študenti za odpiranje Puljskega zaliva

Uredništvo
V ponedeljek 03.09. bo ob 12 uri v Galeriji Fakultete za arhitekturo v Ljubljani predstavitev projekta KATARINA 06. Ob tej priliki bodo študenti predstavili knjigo «Katarina 06 – odkrivanje puljske obale» in odprli razstavo arhitekturnih projektov z mednarodne delavnice. Projekt Katarina 06 je bil izbran za predstavitev hrvaške arhitekture na 13. Bienalu mladih umetnikov Evrope in Mediterana v Aleksandriji.

Projekt Katarina obravnava območje bivše baze vojne mornarice na severnem delu Puljskega zaliva, kjer je otok sv. Katarine, po katerem je projekt dobil ime. Čeprav je pred štirimi leti vojska zapustila večji del območja, je za prebivalce ta obala še vedno zaprta cona. Coni danes grozi ponovno zapiranje, tokrat s strani zasebnih interesov. Hrvaška vlada namreč na tem območju načrtuje apartmajsko naselje in marino za mega jahte. Mestna občina in lokalna skupnost sta iz procesa načrtovanja izključena v imenu državnega interesa. Tako obstaja velika nevarnost, da sredi mesta ponovno nastane zaprta enklava.

Skupina študentov arhitekture iz Pulja je leta 2005 začela z javnomnenjskimi raziskavami in analizami lokacije s ciljem vključitve širše skupnosti v proces načrtovanja alternativnih predlogov za prihodnost celotnega Puljskega zaliva. V seminarju za Arhitekturo mesta Fakultete za arhitekturo iz Ljubljane je bilo nato izdelana strategija razvoja območja in pripravljeno načrtovalsko gradivo, ki je služilo za organizacijo mednarodne arhitekturne delavnice. Maja 2006 so študenti ljubljanske, zagrebške in beneške fakultete za arhitekturo v preurejenih prostorih ene od opuščenih vojašnic na kraju samem v enem tednu oblikovali različne predloge za alternativni razvoj zapuščene cone in reaktiviranje njene obale. Projekt KATARINA06 se je nadaljeval z glasbenimi in kulturnimi festivali, ki občasno uporabljajo objekte opuščene in skozi čas degradirane cone. Za seznanjanje javnosti o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti severne strani Puljskega zaliva so bila organizirana razna predavanja, postavljena je bila razstava in izdana posebna publikacija.

Glavni namen projekta KATARINA06 je agitirati za integracijo območja in še posebej obalnega pasu v javni mestni prostor na način, ki vključuje meščane, da enakopravno sodelujejo pri načrtovanju razvoja območja in ga preurejajo za svoje potrebe z neposredno akcijo in dejavno rabo.

Vabljeni na predstavitev projekta!

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
na vrh