info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
10. 9. 2007

Arhitekti na tržišču EU brez omejitev

Matevž Čelik
Po 28. decembru 2009 naj bi arhitekti in prostorski načrtovalci svoje storitve lahko brez posebnih omejitev opravljali tudi v drugih državah članicah EU, v katerih sicer nimajo svojega sedeža. Vsaka država članica, v kateri se storitev opravlja, bo morala na svojem ozemlju zagotoviti svobodo začetka opravljanja in svobodo izvajanja storitve.

Evropska komisija je pred kratikim izdala Priročnik za implementacijo Direktive o storitvah na notranjem trgu, ki prinaša navodila in uporabna pojasnila za izvajanje Direktive. Z njim želi Evropska komisija pripomoči k uveljavitvi Direktive. Spomnimo naj, da je to horizontalno navodilo namenjeno vzpodbujanju čezmejne oskrbe s storitvami na vseh področjih in zadeva tudi dejavnosti arhitekturnega in prostorskega načrtovanja. Direktiva predvideva zmanjševanje omejitev, ki trenutno obstajajo med državami EU. Države članice naj bi jo implementirale do 28. decembra 2009, evropska komisija pa pričakuje, da bo imela opazne pozitivne učinke na rast in zaposlovanje.

Direktiva se nanaša tudi na dejavnosti reguliranih poklicev, med katere spadajo tudi arhitekti in prostorski načrtovalci. Države članice naj bi na podlagi tega dokumenta poenostavile postopke in formalnosti za začetek opravljanja storitvenih dejavnosti. Po uveljavitvi naj bi, med drugim, spričevala, potrdila in licence za opravljanje dejavnosti veljala na celotnem ozemlju EU in (razen v posebnih primerih) druge države članice od ponudnikov ter prejemnikov storitev ne bodo smele več zahtevati izvirnikov, overjenih kopij ali overjenih prevodov dokumentov. Začetek opravljanja dejavnosti naj bi države omogočile na enotnih kontaktnih točkah, kjer bo mogoče opraviti vse postopke in formalnosti. Vse to naj bi bilo mogoče urediti tudi na daljavo po elektronski poti. Na ozemlju EU naj začetka opravljanja dejavnosti ne bi več diskriminatorno pogojevali s sistemom dovoljenj, razen v pomembnih primerih, ki se nanašajo na javni interes. Odpraviti bo potrebno vse diskriminatorne zahteve, ki posredno ali neposredno temeljijo na državljanstvu, državljanstvu lastnikov kapitala, kraju registriranega sedeža, kraju bivanja itd.


Več:
>>Handbook on Implementation of the Services Directive (*.pdf / 450kB)

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
Handbook on Implementation of the Services Directive (*.pdf / 450kB)


na vrh