info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
10. 9. 2007

Kdaj novi Prirodoslovni muzej?

Matevž Čelik
Danes, 11. septembra 2007, bosta ob 19. uri v Arhitekturnem muzeju Ljubljana dve predavanji, na katerih se bodo obiskovalci lahko seznanili s podrobnostmi o gradnji novega Prirodoslov- nega muzeja. Predavanji sta del cikla muzejskih večerov, ki poteka na temo 'Ali je gradnja muzeja v slovenskem prostoru za arhitekte izziv?'.

Direktorica Prirodoslovnega muzeja Slovenije, Dr. Breda Činč Juhant bo predstavila problematiko, povezano z gradnjo nove stavbe in prizadevanja za boljše pogoje in uveljavitev sodobnega načina muzejskega dela. Dr. Aleš Vodopivec pa bo predstavil arhitekturni projekt novega muzeja. Posodobljeno verzijo je izdelal leta 2004, pri tem pa sta sodelovala še arhitekta Nena Gabrovec in Gašper Medvešek.

Prirodoslovni muzej Slovenije je najstarejši muzej v Sloveniji. Ima vlogo osrednjega naravoslovnega muzeja in predstavlja zakladnico biotske raznovrstnosti in geološke dediščine ter naravovarstveno učilnico. Tako kot večina muzejev v Sloveniji, se tudi Prirodoslovni muzej že leta sooča z velikimi prostorskimi težavami: pomembne naravoslovne zbirke se nahajajo v najetih depojskih prostorih, v starem Rudolfinumu na Prešernovi pa se stiskata dva državna muzeja: Prirodoslovni in Narodni. S selitvijo Prirodoslovnega muzeja v nove prostore naj bi rešili prostorsko stisko obeh.

Rešitev prostorskih težav je bila s prvimi projekti dorečena že pred sedemnajstimi leti. Kljub vsemu pa se gradnja še do danes ni pričela, čeprav je bil muzej vseskozi vključen v vse prostorske in razvojne akte in celo v zakon o kulturnem tolarju. Novi Prirodoslovni muzej Slovenije naj bi stal v takoimenovanem Biološkem središču. Leta 1987 je bil izdelan Ureditveni načrt, ki je določil umestitev stavbe v severni del širšega parkovnega okolja med Večno potjo, potok Glinščico in območje bodočega Botaničnega vrta. Leta 1990 so bili izdelani vsi potrebni projekti za pričetek gradnje, ki pa je bila zaradi pomanjkanja sredstev odložena. Ko se je po več kot desetih letih (natančneje leta 2003) zopet pokazala volja za gradnjo, so bili projekti glede na veljavne predpise in tehnično opremljenost stavbe že toliko zastareli, da je bila potrebna ponovna priprava dokumentacije. Dokončni projekti za izvedbo so bili pripravljeni v letu 2004, da bi se lahko v naslednjem letu pričela dela. Za gradnjo je odgovorno Ministrstvo za kulturo, vendar projekt trenutno miruje. V Načrtu razvojnih programov 2008—2011 je gradnja novega Prirodoslovnega muzeja Slovenije predvidena v letih 2009 in 2010.Več:
>>Arhitekturni muzej Ljubljana
>>Prirodoslovni muzej Slovenije

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
>>Arhitekturni muzej Ljubljana
>>Prirodoslovni muzej Slovenije

Zgradba novega muzeja je zasnovana kot eden od elementov arhitekturne ureditve, ki bo s stavbo Biotehnične fakultete in vhodnim paviljonom Botaničnega vrta oblikovala osrednji odprti prostor Biološkega središča. Ureditv tega prostora je pripeta na os glavne aleje, po kateri bodo obiskovalci peš prišli do muzeja. Simbolni nosilec muzeja bo močan arhitrav z motivom rastlinske kompozicije nad glavnim vhodom, ki bo označeval prehod iz vsakodnevne realnosti v umeten svet muzejskih predstavitev. Osrednji del stavbe bo avla, ob kateri bodo v dveh etažah nanizani vsi prostori za obiskovalce muzeja: učilnice, velika predavalnica, knjižnica, okrepčevalnica in razstavne dvorane. Ob vzpenjanju po rampi skozi avlo bodo obiskovalci doživljali spreminjajočo se perspektivo v notranjost stavbe, z mamutom, ki bo kot osrednji eksponat stal pred velikim panoramskim oknom in gledal v gozd.na vrh