info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
10. 9. 2007

Arhitektura za človečnost

Ira Zorko
Na spletnih straneh organizacije Architecture for Humanity se v teh dneh začenja registracija za letošnji 'Open Architecture Challenge'. Gre za natečaj za izbor najboljših rešitev za izgradnjo tehnoloških centrov na treh nerazvitih koncih sveta, v Ekvadorju, Keniji in Nepalu.

Med izvedenimi natečaji v prejšnjih letih zasledimo natečaje za prehodne domove na Kosovu (1999), za Mobilne zdravniške klinike za bolezni HIV in AIDS v Afriki (2004), in za po-potresna stanovanja v Kašmirju in Pakistanu (2005).

Architecture for Humanity je slabo desetletje stara planetarna dobrodelna organizacija z glavnim sedežem v Združenih državah Amerike, ki z natečaji, delavnicami, izobraževalnimi posvetovanji in povezavami med sodelujočimi omogoča arhitektom in načrtovalcem iz vsega sveta, da lažje in bolj učinkovito sodelujejo pri oblikovanju arhitekturnih rešitev v primerih humanitarnih kriz in da s svojimi izkušnjami, znanji in idejami lahko neposredno pomagajo prizadetim skupnostim.

Na svetu je ogromno bivanjsko in zdravstveno ogroženih ter izobrazbeno zapostavljenih območij, njihovo število in obseg pa vsakoletno narašča. Vodstvo organizacije je prepričano, da ekološko ozaveščena, socialno premišljena in inovativna arhitektura lahko pomembno vpliva na kvaliteto življenja, še prav posebej še v krajih kjer vlada pomanjkanje osnovnih virov in znanj in možnosti. Prizadevanja organizacije temeljijo na solidarnosti, prostovoljnosti, praktičnem in skupinskem delu, v njihovo delo in pozive za konkretno pomoč glede na aktualne razmere v svetu pa se poleg arhitektov iz prakse pogosto vključujejo in odzivajo arhitekturne šole. Izzivi, ki se ponujajo so namreč nadvse primerni tudi za študijske in seminarske naloge študentov arhitekture in oblikovanja.

Organizacija je v letošnjem letu na spletu vzpostavila Open Architecture Network, ki omogoča odprt dostop do arhitekturnih idej, načrtov in predlogov. Mreža ne poskuša nadomeščati tradicionalne vloge arhitektov in oblikovalcev, pač pa želi omogočiti 5 milijardam potencialnih uporabnikov, da imajo dostop do njihovih znanj in izkušenj. Osnovna ideja mreže je razviti in omogočiti praktično uporabo ne zgolj ene ali nekaj, pač pa na sto tisoče oblikovalskih in arhitekturnih inovacij, ki lahko prispevajo k izboljšanju življenjskih pogojev vseh Zemljanov.

Lepo bi bilo, če bi se tudi s pomočjo te organizacije v bližnji prihodnosti kdaj lahko pohvalili, da na humanitarne akcije v svet iz Slovenije ne odhajajo le vojaki in zdravniki ampak tudi naši arhitekti.


Več:
>>Architecture for Humanity
>>Open Architecture Challenge

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
>>Architecture for Humanity
>>Open Architecture ChallengeOsnovna šola, Kliptown, Johanesburg, Južna Afrika (2007)


Prehodna stanovanja za begunce, Kosovo (1999)


Zdravstveni dom, Wadi-Naam, Izrael (2003)
na vrh