info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
26. 9. 2007

ZAPS bo izobraževala natečajne komisije

Matevž Čelik
Po zbiranju prijav za sodelovanje v natečajnih komisijah, bo Zbornica za arhitekturo in prostor za vse, ki so se prijavili organizirala izobraževalne seminarje. Prvi uvajalni seminar, ki bo namenjen izobraževanju skrbnikov in poročevalcev, bo organiziran prihodnji teden.

Seminar bo potekal v sredo, 3. oktobra 2007 ob 17. uri v prostorih ZAPS. Trajal bo 2 šolski uri, na njem pa bosta izkušena skrbnik in poročevalec predstavila delo v ocenjevalni komisiji. Seminarja naj bi se udeležili vsi, ki so se prijavili kot potencialni žiranti za opravljanje vloge skrbnika in poročevalca. K udeležbi pa so vabljeni tudi drugi zainteresirani in vsi, ki želijo prispevati k izboljšanju dela ocenjevalnih komisij in natečajne prakse.

Zbornica za arhitekturo in prostor je v juniju objavila poziv za sodelovanje v natečajnih komisijah. Odziv je bil po besedah komisarke za natečaje Darje Matjašec ugoden, saj je prispelo okrog 130 prijav. Želeli bi si le več interesa s strani načrtovalcev, ki so se doslej izkazali kot izkušeni in uspešni udeleženci natečajev.


Več:
>>Sodelujte v natečajnih komisijah! TrajekT, 18.06.2007

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Rok
kriteriji ZAPS-a, 26.9. 2007, 14:22

Naj ZAPS najprej mal sam pri sebi razčisti svoje kriterije... Samo primer: nad glavo mu adaptirajo podstreho po kriterijih ki so kar se svetlobe (površina steklenih površin) tiče znatno pod tem kar predpisuje "pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj". Seveda je tukaj spet kriv
s svojimi fašistoidnimi metodami ZVKD, ZAPS pa to tolerira... ZAPS že dolgo ni več noben kriterij kvalitete, sploh pa ne pri natečajih, kjer se pojavlja članstvo v njem kot pogoj, sami so pa popolnoma nesposobni ocenit razpisne pogoje. Zadnji tak primer je natečaj za sodno palačo, kjer očitno ne znajo niti presodit ustreznost zazidalcev (o tem primeru se je tudi že dost debatiralo na tem forumu). Sicer sploh ne vem, zakaj se še forsira zazidalce samostojno, čeprav je več kot očitno, da brez tega da so integralni del arhitekturnega projekta, ne delujejo - ampak to je že druga zgodba. V glavnem-najprej na počistijo pred svojim pragom, potem pa naj solijo pamet drugim...


Darja Matjašec
replika / natečaji, 26.9. 2007, 18:37

Rok, moja replika se nanaša na del tvojega komentarja, ki se nanaša izključno na natečaje. Tisti, ki na ZAPSu sodelujemo pri organizaciji natečajev, se trudimo preko vseh človeških meja v danih kaotičnih razmerah, ki jih ustvarja neugodno stanje v celotni stroki, da speljemo vsak natečaj čim bolje kar se da. Natečajno gradivo, potem ko ga je za naročnika pripravil strokovnjak, najprej ocenimo na ZAPSu in se v primerih, ko gradivo ne dosega zadostnega strokovnega nivoja oz. prihaja do formalnopravnih problemov, pogajamo z naročnikom natečaja vse dotlej, dokler gradivo ni dopolnjeno. Zadnji filter za pregled natečajnega gradiva je ocenjevalna komisija (večina strokovnjaki), ki praviloma gradivo še dopolnjuje. V obeh primerih prihaja do pogajanj, kar pomeni, da ima svojo besedo tudi naročnik. Ko je natečaj objavljen, je v gradivu stanje takšno, kot ga je uspel izpogajati ZAPS in nato še ocenjevalna komisija. Večino natečajne komisije sestavlja zmerom stroka. Na začetku sem povedala, da stanje v stroki v tem trenutku ni ugodno, je pa dejstvo, da se vsaj eni trudimo, da spravimo natečaje na višji nivo, zato se dajte tudi drugi. Verjetno je jasno, da je natečajno gradivo, ki ga je naročnik dostavil na ZAPS, predhodno pripravil strokovnjak (arhitekt / krajinski arhitekt / urbanist). Torej, objava natečajnega gradiva se zgodi potem, ko ga izdela strokovnjak, ga prvič pregleda ZAPS in drugič ocenjevalna komisija. Ne verjamem, da bi bili vsi povprek tako nesposobni, kot piše v prvem komentarju, je pa res, da so včasih okoliščine za končno verzijo natečjanega gradiva dobre, drugič spet izjemoma neugodne. V obeh primerih se na ZAPSu trudimo, da bi iztržili čim več. Morda še to, v nadaljevanju bo ZAPS objavil poziv za pripravo seznama izdelovalcev natečajnih projektnih nalog z njihovimi dosedanjimi referencami na tem področju. S tem bomo poskušali že prvi korak, to je sama izdelava natečajne projektne naloge, izboljšati.

Roka moti tudi to, da je članstvo v ZAPSu pogoj (verjetno za) sodelovanje na natečaju. Pri nas je izvedba javnih natečajev zakonsko regulirana, prav tako je naš poklic tisti, ki je zakonsko reguliran, kar pomeni, da moramo delovati po pravilih natančno določene igre ... Pri projektnem natečaju pomeni prva nagrada podpis pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije. Projektno dokumentacijo lahko izdela pooblaščeni A ali KA (odvisno od objekta) s članstvom v ZAPS, za njim pa mora stati pravna oseba z bančno garancijo in vsem, kar spada zraven za podpis resne pogodbe. Verjetno je jasno, zakaj je potem pogoj, da mora biti pri projektnem natečaju v avtorski skupini vsaj en član s članstvom v ZAPS … To sicer ne pomeni, da se sama s tem absolutno strinjam, razumem pa, da je potrebno spoštovati zakonodajo. Te se ne da spremeniti čez noč in tudi klima v tem trenutku ni ugodna za tak korak.

Darja Matjašec, komisarka za natečaje pri ZAPS


samo
kaos, 27.9. 2007, 09:44

Spoštovana Darja, vse lepo in prav, da se trudite preko vseh človeških meja v danih kaotičnih razmerah, ki jih ustvarja neugodno stanje v celotni stroki, kot pravite.
Saj to Vam je želel povedati tudi kolega Rok!
Ja kdo pa je kriv za kaoticno stanje oz. razmere?! Investitorji ali stroka?????
Madonca, pa kdo se iz koga norca dela!?


Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
Sodelujte v natečajnih komisijah! TrajekT, 18.06.2007
na vrh