info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
1. 10. 2007

Ljubljana dobiva nov urbanistični načrt
V ljubljanski Galeriji Kresija poteka "Javna razgrnitev strateškega prostorskega načrta MOL", ki ga je pripravil Oddelek za urbanizem Mestne občine Ljubljana. Javna razgrnitev bo potekala do 2. novembra 2007 tudi na vseh sedežih Četrtnih skupnosti ter v prostorih Oddelka za urejanje prostora na Poljanski 28.

Novi Zakon o urejanju prostora je vsem slovenskim občinam naložil izdelavo dveh prostorskih aktov - Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda. Oba akta, ki bosta nadomestila Dolgoročni prostorski plan Mestne občine Ljubljana in vse dosedanje prostorske ureditvene pogoje, je Mestna občina Ljubljana pričela izdelovati l. 2005. Zaradi živahne nepremičninske dejavnosti v zadnjih letih in številnih pobud za spremembo veljavnih aktov, ki bi investitorjem omogočile uresničitev njihovih projektov, se je Mestna občina Ljubljana odločila za čim prejšnjo predstavitev prostorskih aktov. Spomladi letos je predstavila tudi Predlog prostorske vizije dolgoročnega razvoja mesta.

Za razvoj Ljubljane je določitev strateških smernic bistvenega pomena – tako za razvoj mesta v slovenskem in evropskem kontekstu, kot tudi za razvoj samega mesta, umeščanje posameznih dejavnosti ter urbanistično načrtovanje posameznih območij. Te smernice bodo nadalje postale izhodišča za pravno-normativna določila v Prostorskem načrtu kot izvedbenem aktu - na njihivi podlagi se bo izdelal dopolnjeni osnutek Strateškega prostorskega načrta.

Po zaključeni javni razgrnitvi Strateškega prostorskega načrta in uskladitvi stališč ter javnih razprav bo februarja 2008 v javno razgrnitev posredovan še Izvedbeni prostorski načrt Mestne občine Ljubljana.

Pisne pripombe in predloge k dopolnjenemu osnutku Strateškega prostorskega načrta lahko občani podajo kot zapis v knjigo pripomb na krajih razgrnitve, lahko jih pošljejo na Oddelek za urejanje prostora, Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, 1000 Ljubljana (Zadeva: Pripomba na SPN MOL ali Pripomba na OP MOL), ali posredujejo na elektronski naslov spn.mol@ljubljana.si do vključno zadnjega dne javne razgrnitve.

Mestni svetniki bodo dopolnjeni osnutek Strateškega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana obravnavali na 9. redni seji MS MOL, ki je sklicana za ponedeljek, 1. oktobra 2007.


Več:
>>MOL Oddelek za urejanje prostora

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

miha v
integracija, 5.10. 2007, 12:32

Kot delujoči v Ljubljani bi si drznil namigniti, da rastejo potrebe za izvedbo prve linije undergrounda (center - BTC).

Anonimnez
Brez naslova, 6.10. 2007, 21:40

Strateška usmeritev bi morala biti, da ostane Ljubljanska silhueta še naprej razpoznavna z grajskim gričem in z gradom kot najvišjo in razpoznavno dominanto v njegovi okolici - nikakor si ne bi smeli dovoliti takega barbarstva, da bi z graditvami v dolini v večji ali manjši bližini hriba tekmovali z višino grajskega hriba. Nepojmlivo je , da bi kaj takega počeli v Salzburgu ali v Grazu v soglasju z mestnimi oblastmi in s tihim pristankom javnosti???

Janez
Salzburg in Graz..., 8.10. 2007, 09:08

... sta dve zaplankani avstrijski mesti, s katerima se v Ljubljani sploh nočemo primerjati. Dvignimo se že enkrati iz te doline...

Anonimnez
Brez naslova, 8.10. 2007, 13:04

bravo Janez!

Anonimnez
Salzburg in Graz, 9.10. 2007, 10:43

Janez, proučite tole misel dr. Andrewsa:
"V Ljubljani so se v preteklosti pojavljali razvojni pritiski za preoblikovanje historičnih območij, ne da bi bili podprti z realnimi analizami kulturnih in okoljskih posledic " - očitno predvsem "kulturne posledice" nikogar od odločujočih kaj prida ne skrbijo.
Trajnostni razvoj, ohranjanje kulturnega miljeja tudi iz tradicije razvoja kraja, itd., predvsem pa značilnosti krajinske slike razvoja kraja skozi čas, nekaterim prav nič ne pomeni - še privoščijo si norčevanje iz svetovno poznanih kulturnih in zgodovinskih središč kot sta Salzburg in Graz


Janez
O svetovno poznanih kulturnih središčih..., 9.10. 2007, 11:55

Salzburg je tipična avstrijska zaplankana provinca. V Salzburgu se v zgodovini ni zgodilo in se še danes ne dogaja, nič kar bi odločilno prispevalo k sodobnim kulturnim tokovom. Slučajno pa so imeli srečo, da se je tam rodil Mozart in zdaj lahko delajo Mozartkugeln. Ko so v 30-ih v Ljubljani gradili nebotičnik, je v Salzburgu še vedno vladal temni srednji vek. O Grazu pa se mi sploh ne da izgubljati besed... Z avstrijsko provinco se nam res ni potrebno primerjati... če se že moramo s kom. Tudi visoke zgradbe so del značilnosti razvoja kraja. Zanimiva mesta so bila vedno kontrast v krajini, tisto, kar je iz krajine izstopalo, kar je štrlelo ven iz narave... delo človeških rok in stremljenj, dokaz uspešne in živahne ekonomije.

Anonimnez
Hong kong, Šanghaj, 9.10. 2007, 20:55

so naši vzori! Visoka, v nebo segajoča, intenzivno pozidana mesta, ki jih kar razganja od biznisa. Niso provincialna, so pa kolonije razvitega zahoda in kapitala sicer, ki jih uporablja za svoje profite - niso pa prijetna za življenje

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
Galerija Kresija, 1.10. - 2. 11. 2007
Stritarjeva 6, Ljubljana
Odprto: delavniki 10.00-18. 00
sobota 10.00-14. 00
nedelja 10.00-13.00


Povzetek gradiva Strateškega prostorskega načrta Mol je dostopen na spletni strani
Oddelka za urejanje prostora.

V času javne razgrnitve bo organiziranih pet javnih razprav in sicer:
15.10.2007 ob 18.00 uri
Dvorana MOL, Ljudski dom Šentvid, Prušnikova 99
16.10.2007 ob 18.00 uri
Dvorana MOL, Proletarska 1
17.10.2007 ob 18.00 uri
Dvorana MOL, Trg mladinskih delovnih brigad 7
18.10.2007 ob 18.00 uri
Dvorana MOL, Linhartova 13
24.10.2007 ob 18.00 uri
Velika sejna dvorana v Mestni hišiLjubljana, Zasnova prostorskega razvoja (predlog)


Ljubljana, Zasnova prometnega omrežja (predlog)


Ljubljana v širši regiji

na vrh