info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
8. 10. 2007

Natečaj v Novem Mestu teče dalje

Matevž Čelik
Podjetje Elektroservisi d.d. natečaja v Novem mestu zaenkrat ne namerava razveljaviti, saj je po mnenju njihovih pravnikov razpisan v skladu s predpisi in veljavnimi prostorskimi dokumenti. Razpis natečaja je razdvojil prostorske načrtovalce v Novem mestu. Del jih meni, da je zgostitev in višji objekt ob najpomembnejši mestni vpadnici primerna, drugi del pa meni, da bo nova zgradba absolutno prevelika in preblizu staremu mestu.

Opozorila, da natečaj za Novi trg v Novem mestu, katerega razpis smo objavili na naših spletnih straneh, ni razpisan pravilno, se pojavljajo že vse od začetka. Primera se je lotila tudi ZAPS, ki je prejšnji teden občino in podjetje Elektroservisi d.d. pozvala, da natečaj razveljavita, ker meni, da bi v skladu z zakonodajo natečaj moral biti organiziran ob sodelovanju Zbornice. ZAPS razpisovalce opozarja, da bo v nasprotnem obvestila pristojni inšpektorat, da ukrepa in kaznuje kršitelje.

Glede na Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu, je na območju potrebno razpisati javni natečaj, kar je investitor tudi storil. Vendar ZAPS meni, da bi morala sodelovati pri razpisu. Pravilnik o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov sicer v 13. členu navaja izjemne primere, v katerih javnega natečaja ni potrebno razpisati v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor, vendar odvetnik, ki svetuje ZAPS meni, da so " tudi pogoji po 13. členu Pravilnika v celoti izpolnjeni."

Ena glavnih spornih točk, zaradi katere naj bi bilo sodelovanje ZAPS obvezno, je velikost objekta. Gradbena meja v ureditvenem načrtu omogoča objekt maksimalne tlorisne dimenzije 60 x 60 x 80 m, kar presega v pravilniku določeno maksimalno dolžino objekta 50,00 m, ko je potrebno vključiti ZAPS.

V tem tednu se bo po naših informacijah odvilo kar nekaj razgovorov med ZAPS, mestno občino Novo mesto in Elektroservisi d.d., na katerih bodo poskušali razčistiti sporne točke in uskladiti dokončanje natečaja.


Več:
>>Od Kapiteljske cerkve 200 metrov , od obzidja 100, Mitja Simič
>>Apel Društva Novo mesto, Park 09.10.2007
>>Natečaj Novi trg v Novem mestu, Trajekt 14.09.2007
>>Natečaj Novi trg NM / razpis
>>Elektroservisi d.d.

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
Od Kapiteljske cerkve 200 metrov...
Mitja Simič
Apel Društva Novo mesto
Park 09.10.2007
Natečaj Novi trg v Novem mestu
Trajekt 14.09.2007

Ljubljana, 10.10.2007 | Zbornica za arhitekturo in prostor obvešča o sklepu s skupnega sestanka med naročnikom natečaja Elektroservisi d.o.o. in ZAPS. Ker je ZAPS pozval naročnika, da zaradi nezakonito razpisanega javnega natečaja razpis razveljavi, je bil na sestanku med naročnikom in ZAPSom sprejet sklep, da do ponedeljka, 15. oktobra 2007, ZAPS preuči s strani naročnika predano natečajno gradivo in nanj poda konkretne pripombe in predloge. Takrat bo na podlagi pripomb in predlogov sklenjeno, ali je potrebno dopolniti razpisno gradivo. V kolikor bodo dopolnitve take narave, da bo prišlo do spremenjenih pogojev izdelave natečajnih rešitev, bo rok za oddajo natečajnih elaboratov podaljšan.

na vrh