info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
17. 10. 2007

"Mesto v popolni njegovi celoti"
Na Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije v Trnovskem pristanu bo v torek, 23. oktobra 2007, ob 17.00 predstavitev dopolnjenega osnutka strateškega prostorskega načrta MOL. Kot smo že poročali prav v teh dneh poteka javna razgrnitev in razprava o osnutku. Bistveno vsebino razgrnjenega strateškega prostorskega načrta bo predstavila vodja projekta doc.dr. Mojca Šašek Divjak z Urbanističnega inštituta RS.

Podati strategijo in vizijo razvoja Mestne občine Ljubljana pomeni načrtovati in predvidevati, kakšno bo mesto v prihodnosti, v naslednjih petnajstih do dvajsetih letih, kar je v smislu jasnovidnosti precej nehvaležna naloga. Pri reševanju posameznih območij je bilo potrebno imeti pred očmi sliko mesta »v popolni njegovi celoti«, kot je poudaril že Maks Fabiani pri načrtu za regulacijo mesta leta 1895.

Strateški prostorski načrt za Ljubljano izhaja iz sodobnega načrtovanja mesta v smislu trajnostnega razvoja, iz sedanje situacije in problemov, ki jih rešuje predvsem s podajanjem usmeritev za kakovostno nadgradnjo že urbaniziranih območij (razvoj ‘’navznoter’’ in prenova), s sanacijo razpršene gradnje ali drugače neustrezno izrabljenih površin, z dopolnitvijo družbene in gospodarske javne infrastrukture ter z racionalno širitvijo poselitve, kjer je to za razvoj občine potrebno. Predstavniki strokovne in širše javnosti so vabljeni, da se vključijo v razpravo in podajo svoja mnenja in predloge o bodočem razvoju MOL-a.


Več:
>>Strateški prostorski načrt MOL
>>Ljubljana dobiva nov urbanistični načrt Trajekt 01.10.2007

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

stanko
predstavitev za koga, 18.10. 2007, 19:29

Ta dokument je javnio razgrnjen. Posebna predstavitev za strokovno javvost je neobičajna v praksi in postalvja stroko v priviligiran položaj pri obravnavi dokumenta. Prav zanimivo bi bilo vedeti, ali je predstavitev organzirana v sodelovanju z naročnikom to je MOL in torej ta meni, da je treba v fazi javne razgrnitve s stroko komunicirati več in drugače kot z ostalimi javnostmi. Tudi če se je zadeve domislil izdelovalec akta sam, bi bilo dobro povprašati na MOL, kako to komentirajo. Dobro in široko sodelovnaje s stroko je pomembno v fazi priprave dokumenta, razgrnitev pa je vendar nekaj drugega, del javnega postopka v katerem so občani enaki med enakimi.

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.

Ljubljana, Zasnova prostorskega razvoja (predlog)


Ljubljana, Zasnova prometnega omrežja (predlog)


Ljubljana v širši regiji

na vrh