info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
28. 10. 2007

Poplave v Ljubljani

Matevž Čelik
Prebivalci Murgel opozarjajo, da je pozidava južnega roba Ljubljane, ki jo predvideva nov strateški prostorski načrt Mestne občine Ljubljana, povezana z izvajanjem ukrepov za poplavno varnost. Po njihovem mnenju je poselitev območja razlivnih površin Gradaščice in Malega grabna mogoča šele po gradnji poplavnih zadrževalnikov v gornjem toku teh dveh vodotokov.

Vodni zadrževalniki so načrtovani že dlje časa vendar so locirani na območjih sosednjih občin, kjer njihovo gradnjo vztrajno zavračajo.

Civilna iniciativa prebivalcev Murgel je na MOL in Ministrstvo za okolje in prostor RS naslovila poziv kjer navaja več, po njenem mnenju spornih posegov, ki jih predvidevajo Elementi Strateškega prostorskega načrta Ljubljane. Med njimi je most na Koprski cesti, ki bo povezal srednji notrajni cestni obroč, mešana in stanovanjska pozidava med Cesto dveh Cesarjev in Južno obvoznico ter posegi J od Malega grabna. Iniciativa nasprotuje vsaki pozidavi J od Murgel, razen nizki stanovanjski. Opozarja na slabo vzdrževanje strug in poudarja, da je bila na njeno pobudo gradnja mostu na Koprski enkrat že zaustavljena, s tožbo proti MOL in MOP pa skuša zaustaviti tudi pozidavo zemljišč, ki so bile leta 2004 namenjene za džamijo.

V pozivu opozarjajo, da bi ob povodnji, samo na 6.500 gospodinjstvih, ki živijo v tem delu Ljubljane, poplavna škoda dosegla najmanj 195 milijonov evrov. Zahtevajo, da se do izgradnje zadrževalnikov z mestnim odlokom razglasi moratorij na izdajo vseh soglasij za gradnjo na tem območju.

V imenu civilne iniciative so poziv podpisali: B. Brecelj, I. Debeljak, D. Demšar, V. Dimic, J. Dobrin, R. Fazarinc, J. Hribernik, M. Kandus, V. Kavčič, A. Keršič, M. Kert, V. Kukovič I, Kokalj, G. Košak, J. Reflak, M. Remec, J. Snoj in J. Tasič.


Več:
>>Strateški prostorski načrt MOL
>>Poziv CI prebivalcev Murgel (*.doc 50kB)
>>"Mesto v popolni njegovi celoti" Trajekt 17.10.2007
>>Ljubljana dobiva nov urbanistični načrt Trajekt 01.10.2007

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Boris
Brez naslova, 28.10. 2007, 19:56

Ob neučinkovitem delovanju MOPa in mačehovskem odnosu MOLa poplavna varnost južnega dela Ljubljane še zmerom ni zagotovljena, čeprav se protipoplavni ukrepi načrtujejo že nekaj desetletij. Pri tem ne gre prezreti, da tako kot so bile zgrajene Murgle, tako je načrtovana tudi nova gradnja, vse na poplavno ogroženem območju! Oboji v grehu in vsi, ki upravljajo s prostorom, kot da gledajo vstran in kot da se jih problem ne tiče ... Mačehovski odnos MOLa in očitno tudi prebivalcev, ogroženih pred poplavami, se kaže tudi v zgornji izjavi, kjer podpisniki sosednjim »gorvodnim« občinam, kjer bi protipoplavni ukrepi morali biti izvedeni, obljubljajo »samo« primerno odškodnino za izgubljene kmetijske donose. Glede na obseg protipoplavnih ukrepov v sosednjih občinah bi tamkajšnje lokalne skupnosti vendarle morale dobiti več, kot je omenjeno zgoraj. Zato bi se bilo potrebno vprašati, zakaj se lokalne skupnosti sosednjih občin upirajo izgradnji ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti južne Ljubljane na njihovem ozemlju, kakšna je komunikacija MOPa in MOLa s temi lokalnimi skupnostmi in zakaj se v prostoru dejansko nič ne zgodi.

rrobert
murgle so že ves čas na polavnem območju, 29.10. 2007, 22:40

Kot prebivalec doline ob gradaščici ostro nasprotujem izgradnji zadrževalnikov kot so predvideni. Na račun neurejenega urbanizma zadnjih 50 (ali pa še več let) v tem področju ljubljane se sedaj ugotavlja, da bi bilo zadevo dobro rešiti tam nekje drugje, na račun nekih drugih ljudi, ker je pač ljubljanska gospoda ogrožena. Naj ljubljana plača tistih 195M €, zakaj bi morali plačevati MI.

Mojca Šašek Divjak,Vodja projekta Strateški prostorski načrt MOL, UIRS
Poudarjanje protipoplavnih ukrepov v SPN MOL, 5.11. 2007, 15:27

V Strateškem prostorskem načrtu MOL na več mestih opozarjamo na poplavno ogroženost območij v Ljubljani in nujnost zagotavljanja poplavne varnosti. Strinjamo se z oceno Civilne iniciative prebivalcev Murgel, da je potrebno čimprej začeti z izvajanjem ukrepov.

O protipoplavnih ukrepih govorimo na straneh:

- str. 31, točka 6
Poselitve ne bomo umeščali na poplavno ogrožena območja (Barje, bregovi Ljubljanice vzhodno od obvoznice), dokler ne bodo uvedeni ustrezni protipoplavni ukrepi, ki bodo odpravili poplavno ogroženost območij.
- str. 31
pod Ukrepi in projekti - izvajanje protipoplavnih ukrepov in izgradnja vodnih zadrževalnikov,
- str. 76, 77
v izhodiščIh za urejanje območij Ljubljanice, Glinščice, Gradaščice in Malega Grabna,
- str. 95, 96
Varovanje retencijskih površin
- str. 97
Zagotavljanje poplavne varnosti južnega dela Ljubljane, Zagotavljanje poplavne varnosti v ostalih delih Mestne občine Ljubljana.


Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.

Strateški prostorski načrt MOL
Zaščita in obrambaPoplavljena dolina Gradaščice (2004)


Poplavna ogroženost na J delu Ljubljane
na vrh