info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
29. 10. 2007

Zelena rešitev za mesta
Ob zaključku mednarodnega projekta Green Keys projektni partnerji in mesto Sofija vabijo na javno mednarodno konferenco 'Urban Green Spaces - A Key for Sustainable Cities'. Tema konference bodo mestne zelene površine in bo potekala v Sofiji, 17. in 18. aprila 2008.

Mednarodna konferenca bo imela tri osnovne tematske sklope. Prvi bo obravnaval zelene politike in strategije mestnih zelenih površin. V drugem bodo udeleženci obravnavali trajnostno upravljanje mestnih zelenih površin, v tretjem pa rabe in uporabnike mestnih zelenih površin.

Prvi del konference bo namenjen vabljenim predavateljem, sledila bodo vzporedna predavanja in razprave v okviru osnovnih tematskih sklopov, v zaključnem delu pa bo organizirana okrogla miza o bodočih izzivih za načrtovanje, urejanje in upravljanje z zelenimi površinami. Predvideno je, da bo v okviru konference pripravljena in sprejeta tudi Sofijska deklaracija o mestnih zelenih površinah.

Na konferenci bodo predstavljene izkušnje, pridobljene v projektu GreenKeys. Na konferenco pa so s svojimi prispevki vabljeni vsi, ki se strokovno ukvarjajo z obravnavanimi temami. Zbiranje predlogov za prispevke na konferenci poteka do 10. decembra 2007. Možne so predstavitve različnih raziskav, pregledi obstoječih trendov, teoretičnih izhodišč, predstavitve konkretnih primerov in problematik, pregledi politik in programov na različnih nivojih, predstavitve konkretnih primerov, izvedenih projektov...


Več:
>>Urban Green Spaces / konferenca
>>Green Keys

Prijava prispevkov za konferenco:
>>urbangreen_conference@ioer.de

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
GreenKeys
Evropski projekt Greenkeys se osredotoča na pomen in vlogo mestnih zelenih površin za izboljšanje kvalitete bivanja v mestih ter njihovo načrtovanje in planiranje v smislu trajnostnega razvoja mest. Osnovni cilj sodelujočih je oblikovati celostnen pristop pri načrtovanju javnih zelenih površin. Sodelujoče mestne občine poskušajo z izvedbo pilotnih projektov znotraj konkretne javne zelene površine izboljšati situacijo v mestu in osvestiti prebivalce o pomenu mestnih zelenih površin, hkrati pa pripravljajo tudi strategijo mestnih zelenih površin. V projektu sodeluje 12 mestnih občin in 8 znanstvenih ustanov iz sedmih držav (Nemčija, Poljska, Madžarska, Grčija, Bolgarija, Italija in Slovenija), med njimi Mestna občina Nova Gorica in Urbanistični inštitut Republike Slovenije, ki vodi delovni paket 4 (Strategije mestnih zelenih površin).

Ina Šuklje Erjavec
tel: 01 420 13 19
>>ina.suklje@uirs.siMestni park v Novi Goricina vrh