info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
29. 10. 2007

Profil za čezmejno sodelovanje
V letošnjem šolskem letu bodo različni slovenski in italijanski partnerji pričeli izvajati mednarodni podiplomski program 'Spatial Design and Governnace'. Vpis v program poteka do 12. novembra 2007. Program je namenjen vsem, ki so dokončali študij arhitekture, okoljskega inženiringa, urbanističnega ali krajinskega načrtovanja.

Tako na Evropskem kot nacionalnih nivojih smo danes priča živahni tekmi za dostop do finančnih programov namenjenih ozemeljskemu razvoju in izboljšavam v krajini. Tovrstni projekti zahtevajo sposobnosti za strukturiranje in upravljanje z integriranimi projekti, ki temeljijo na določanju novih odnosov med aktivnim varovanjem ozemeljskih virov, gospodarskim razvojem in družbeno vključenostjo. Izboljšave stanja kulture in stanja krajine.

Poklicni profil, s katerim bo novi podiplomski študij opremil študente, je profil strokovnjaka, ki bo obvladoval nacionalni in mednarodni nivo na področju urbanega in regionalnega razvoja, teorijo in prakso prostorskega načrtovanja, teorijo in prakso krajinskega načrtovanja in upravljanja, določanje in izvajanje prostorskih in krajinskih politik v skladu z Evropskimi, nacionalnimi in regionalnimi pravnimi okviri.

Dejavnosti študija zasledujejo multidisciplinaren pristop, katerega cilj je vključiti različne nivoje prostorskega upravljanja (od Evropskega do lokalnega), in izkoristiti sinergije med različnimi cilji regionalnega, krajinskega in urbanističnega načrtovanja za prostorski in družbeni razvoj in prenovo sodobnih mest.

Med predavatelji najdemo imena akademskih raziskovalcev in profesorjev, uradnikov v javnih službah, poklicnih strokovnjakov iz različnih evropskih držav. Program je sestavljen iz teoretskega in praktičnega načrtovalskega dela. Študij se bo pričel v februarju in zaključil v novembru 2008. Cena študija je 3.500 €. Ob zaključku šolanja bodo udeleženci pridobili naziv magistra znanosti na Univerzi v Trstu.


Več:
>>SDAG / informacije o študijskem programu
>>Università degli Studi di Trieste / informacije o vpisu

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
Informacije:
Elena Marchigiani, koordinatorka
>>emarchigiani@units.it
na vrh