info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
18. 9. 2003

Nova zbornica se loteva poklicne discipline

Uredništvo
| Ljubljana, četrtek, 18. september 2003 | Že kar nekaj časa smo se spraševali o tem, kaj se dogaja z novo Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije, katere odmeven ustanovni zbor, ki so ga pospremile izjave predsednika g. Viktorja Pusta o "plebiscitarni odločitvi" in "dogodku zgodovinskega pomena", so spremljala velika pričakovanja. Med tem smo na spletnih straneh Arhiforum, ki veljajo za strani novoustanovljene zbornice, lahko spremljali pripravo statuta nove zbornice in bili obveščeni o selitvi uslužbencev in funkcionarjev nekdanje MSA IZS na novo lokacijo na Vegovi 8, kjer naj bi bil v bodoče sedež ZAPS.

Ob ustanovnem zboru smo izvedeli, da bo ZAPS uradno polno začela delovati jeseni, ko naj bi bila skupščina ZAPS. Ob objavi predloga osnutka Statuta je bila le ta najavljena za september, očitno pa se bo zgodila še mesec kasneje - predvidoma 21.oktobra 2003. Še vedno namreč niso pripravljeni vsi tehnično potrebni dokumenti, ki naj bi jih na skupščini sprejeli, da bo ZAPS lahko pričela s svojim delovanjem. Tako je tudi z disciplinskim pravilnikom, za katerega je potrebno sprejeti vsaj osnove. Zato je pisarna MSA oziroma ZAPS v ustanavljanju danes objavila povabilo vsem članom Matične sekcije arhitektov, urbanistov in krajinskih arhitektov ter članom strokovnih društev, da "pošljejo svoja opažanja in kritične pripombe na dosedanjo prakso ter mnenja o tem, katera neprimerna ravnanja strokovnjakov bi morali uvrstiti med prekrške", ki jih bo disciplinski pravilnik sankcioniral. Pisarna ponuja tudi možnost, da člani predlagajo obliko kazni, primerne za posamezen prekršek.

Povabilo je opremljeno tudi z apelom, ki naj bi moralno zavezoval vse, ki jih poklicni problemi arhitekturnega in prostorskega načrtovanja zadevajo: Zdaj je prilika za spremembo razmer v stroki in s tem na trgu. Ne zamudimo je, zato svoje pritožbe spremenimo v oprijemljive predloge! Tak poziv je seveda upravičen, saj je pritožbe nad poslovnimi razmerami v načrtovalskem poslu možno slišati skoraj vsak dan in od vsakogar, ki je del tega poklica. Vprašanje pa je seveda, koliko participativne osveščenosti v tem trenutku posedujejo slovenski arhitekti in načrtovalci.

Vse pa seveda zanima predvsem, kako se bo disciplinski pravilnik, ko bo sprejet, izvajal.

Predloge za disciplinski pravilnik pisarna MSA sprejema do 30. septembra 2003. Poslati jih je potrebno na spodnji naslov, faks 01 242 06 80, ali z elektronsko pošto izs.msa@siol.net.

IZS MSA
Vegova 8
1000 Ljubljana


>>Arhiforum

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

maja
pravilniki in praksa, 19.9. 2003, 14:40

Kratek rok v katerem naj bi podali svoja pričakovanja glede potrebe po sankcioniranju prekrškov v poslu kaže na to, da česa prav velikega ni pričakovati.

Ključno vprašanje pa seveda predstavlja izvajanje sankcij. To pa odpira vprašanje, kakšne sploh so pristojnosti ZAPS na tem področju. Kaj lahko in kako sankcionira? Ima težo moralnega razsodnika in vam bo nerodno, če vas v zbornico ne bodo vključili oziroma boste izključeni? Ali pa brez zobrnice ni eksistence na podorčju prosotrskega načrtovanja in bomo še kkao pazili utid na banalne napake,. da bomo gradili njeno ugled in težo posameznih mnenj njenih članov. Bo preprečila, da bi ponovno izdelali projekt za pol nižjo ceno kot drugi nasledjin ponudnik? Bo poskrbela, da uveljavljeni kolegi ne bodo v nedogled izkoriščali mladih in njihovega statusa "kulturnikov". Bo poskrbela za ustvrjalno konkurenčno vzdušje, ali bomo v naslednjih letih vse prosotrsko načrtovanjw preselili za mizice v kelteh in na pdstrehah ter debelo gledali, ko bodo velike pisarne prevzemale psoel v Sloveniji. Bo presekala gordijski vozel dogovarjanja mimo natečajnih komisij in uvedla stalno delovno telo, kjer bodo člani po mandatnem načelu dlje časa delovali kot arbitri natečjnih podlag, propozicij in nagrad ter v skupno korist zagotalvjali boljše pogoje dela, transparence itd? Bo zbornica ustavila investitorje, ki izsiljuje podpise neopredelejnih pogodb in izsiljevanje projektantov čez vse meje dobrega okusa.

Ker smo pri nas nagnjeni h kršenju različnih pravil in dogovorov, bi morali novi naslov ZAPS zasuti s pričakovanji. Pa vendar je težko verjeti, da se bo kaj zelo resnega zgodilo. Končno nihče ni protestiral, ko so Urad za prostorsko planiranje, najvišjo strokovno službo v državi, sistemsko podredili ministru, vsakemu znova.

Vprašanje je, ali bo zbornica uspela povezati posameznike in jih povezati v skupnem interesu, ali bo postala samo ogrodje za izvajanje zakonsko predvidenih funkcionalno potrebnih aktivnosti? Gotov bo moralap oseči izven stroge jurisdikcije, da bo postala "zanimivo" okolje povezovanja in sodelovanja ter posledično tudi preprečevanja težav, težavic in nepravilnosti.


Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.

Sedež ZAPS na Vegovi 8.
Foto: Arhiforum

na vrh