info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
10. 11. 2007

Mednarodna konferenca o odprtem javnem prostoru

Za organizacijski odbor, Maja Simoneti
Aprila 2008 medtem, ko bo Slovenija predsedovala Evropski uniji, bosta Društvo krajinskih arhitektov Slovenije in Oddelek za krajinsko arhitekturo, Biotehniške fakultete v Ljubljani, v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana, ter drugimi partnerji, prvič uradno v Sloveniji počastila praznovanje mednarodnega meseca krajinske arhitekture. V ta namen bo izvedena mednarodna konferenca o načrtovanju in urejanju javnega prostora z gosti iz tujine, razstavo in načrtovalsko delavnico.

Funkcionalen, dobro oblikovan in dobro vzdrževan javni prostor je gradnik bivalne kakovosti, razvojne privlačnosti in prepoznavnosti posameznega naselja. Danes se med razloge za pospešeno načrtovanje novih ureditev in inovativne prenove obstoječih površin, poleg uporabnosti, uvrščajo dokazi o zdravstvenih, ekoloških in gospodarskih učinkih urejanja javnega prostora. Urejanje parkov, trgov, dvorišč, promenad, alej, obrežij vodotokov ter ulic, igrišč in drugih javnih prostorov postaja vse pogostejše in uspešnejše tudi v mnogih slovenskih krajih. Javni prostor je danes eno od torišč urbanega razvoja. V prizadevanju za cilji trajnostnega razvoja je urejanje javnega prostora izjemna priložnost za ustvarjalno povezovanje gospodarskega, družbenega in okoljskega vidika razvoja.

Namen konference in spremljajočih dejavnosti je spodbuditi spodbuditi pogovor o urejanju javnega prostora na različnih ravneh in v luči izbranih mednarodnih izkušenj ter sprožiti razvoj dejavnosti, povezanih z urejanjem teh površin v smeri dviga kakovosti načrtovanja in urejanja ter posledično tudi rabe javnih površin v slovenskih naseljih. Vlogo javnega prostora in odgovornost uprav, prebivalcev in poslovnih sistemov za njihovo urejanje izpostavlja tudi Leipziška listina o trajnostnem razvoju evropskih mest (Leipzig Charter on Sustainable European Cities, May 2007) sprejeta v času nemškega predsedovanja Evropski uniji. Sporočilo konference bo izzvenelo tudi kot odziv na s podpisom dano zavezo države Slovenije za prizadevanje k trajnostnemu razvoju.

Konferenca bo v treh dneh ponudila prispevke vabljenih domačih in tujih predavateljev, predstavitve uspešnih domačih projektov ter polemiko o izkušnjah z vzdrževanjem in upravljanjem. Namen konference je spodbuditi produktivno okolje za razpravo med akademsko, načrtovalsko, izvedbeno, upravno, politično in investitorsko javnostjo. Zato bo konferenco spremljala tudi razstava na katero bodo organizatorji povabili župane, da skupaj z načrtovalci predstavijo svoje strateške in izvedbene načrte za razvoj javnega prostora in jih za okroglo mizo tudi javno komentirajo. Dogodek bo zaokrožen s priložnostno načrtovalsko delavnico. Namen organizatorjev je s konferenco in s spremljajočimi prireditvami oblikovati priložnost za produktivno razpravo med akademsko, načrtovalsko, izvedbeno, upravno, politično in investitorsko javnostjo.

Ta objava je prva pobuda zainteresiranim posameznikom, da sporočijo organizatorjem željo po sodelovanju na info@dkas.si. Načrtovalce posebej obveščamo, da bo spremljajoča razstava priložnost, da se predstavijo skupaj z občinami in drugimi naročniki za katere so izdelali tematsko povezane prostorske načrte in strokovne podlage. V tem smislu bodo posebej povabljeni k sodelovanju tudi župani vseh slovenskih občin. Podrobni pogoji za sodelovanje bodo podani v naslednji najavi konference.


Več:
>>Društvo krajinskih arhitektov Slovenije

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
Društvo krajinskih arhitektov Slovenije

na vrh