info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
16. 11. 2007

Evroarhitekti aprila v Bruslju o kakovosti

Matevž Čelik
Kvaliteta grajenega okolja je bistvenega pomena za trajnostno rast in razvoj v Evropi. O tem bodo spregovorili evropski arhitekti na konferenci, ki jo Evropski svet arhitektov 10. aprila organizira prihodnje leto v Bruslju. Pri arhitekturnem načrtovanju je zato treba vsem trem stebrom trajnostnega razvoja, družbenemu, gospodarskemu in okoljskemu, nameniti enako pozornost, poleg tega pa upoštevati tudi njegove kulturne razsežnosti.

Pod naslovom Načrtovanje za prihodnost: 'Trg in kakovost življenja' bo konferenca predstavila arhitekturo kot orodje, s katerim družbeni razvoj lahko dobi dodano vrednost. Ta vrednost se ne kaže nujno samo v finančnih kazalcih. Boljša arhitektura prinaša tudi boljše rezultate, kar je še posebej neposredno opazno pri šolskih ali poslovnih zgradbah. Ker gradnja pomeni ustvarjanje premoženja, prinaša vlaganje v arhitekturno kakovost prednosti vsej družbi. V tem najširšem smislu bo konferenca v Bruslju postregla z analizo arhitekturne kakovosti.

V delu konference, ki bo usmerjen na gospodarski pomen kakovostne arhitekture, bo razprava tekla o tem, kako pri ocenjevanju vrednosti arhitekture uveljaviti drugačno časovno lestvico. Ker gradimo za prihodnost, je potrebno realno ovrednotiti vrednost stavb, in v oceno zajeti nabor kriterijev, ki bodo vključevali stroške celotnega življenjskega cikla stavb. Konferenca bo osvetlila opazne pomanjkljivosti, ki izhajajo iz kratkovidnega političnega pogleda, predvsem v smislu javnih naročil, kjer je v vsej Evropi še potrebno določiti usmeritve za pošteno prakso odaje del načrtovalcem.

Ekološki del konference izhaja iz stališča, da je prostor kot vir omejen. Zato je potrebno določiti, kako z njim trajnostno ravnati v prihodnosti. Pospešena rast v urbanih območjih zahteva pravilno upravljanje s prostorom in viri. Razprava naj bi ponudila odgovore, kako k temu lahko pripomorejo arhitekturne politike in prakse.

Arhitektura je dejavnost, ki posega na teritorialne in urbane politike in zahteva integralen pristop. Številni nedavni pomembni evropski politični dokumenti priznavajo arhitekturni kakovosti pomembno vlogo in prispevek pri povečevanju privlačnosti mest in regij in jo obravnavajo tudi kot orodje za socialno kohezijo. V prihodnosti je uporabnika potrebno ponovno postaviti v središče teh politik.


Več:
>>Architects Council of Europe
>>The Market and Quality of Life (*.pdf)

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
na vrh