info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
12. 1. 2008

Slovenski urbanizem v Krškem

Jelka Hudoklin
Regijski odbor ZAPS Novo mesto je v sodelovanju z Občino Krško in Savaprojektom Krško organiziral razstavo Slovensko prostorsko načrtovanje 2006-2007 v Krškem. Razstava predstavlja izbrane naloge s področja urbanističnega in prostorskega načrtovanja z območja celotne Slovenije. Pregled je nastal oktobra lani v okviru prvega poziva ZAPS članom, da z izdelki zadnjih dveh let tekmujejo za priznanja Zlati svinčnik na področju prostorskega načrtovanja. Priznanja so bila podeljena na II. Kongresu slovenskih arhitektov 9. novembra 2007 v Ljubljani.

Svečana otvoritev razstave v Krškem je bila v torek 8. januarja v Dvorani v parku. Podžupanja Občine Krško Ana Nuša Somrak je v otvoritvenem nagovoru poudarila pomen prostorskega načrtovanja in interdisciplinarnega dela, ki je potrebno za opredelitev najboljših možnih rešitev. Posebej je izpostavila vlogo seznanjanja javnosti s prostorsko-načrtovalskimi problemi in izrazila zadovoljstvo ob dejstvu, da bo eden od nagrajenih projektov, zlati svinčnik za Državni lokacijski načrt za HE Krško, izveden v občini Krško.

Zbrane je pozdravila tudi predsednica RO Novo mesto Ivanka Kraljič in kratko predstavila organizacijo in delo združenja arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih načrtovalcev. Predstavnik podjetja Savaprojekt Krško Andrej Špiler je spregovoril o interdisciplinarnem delu pri izdelavi Državnega lokacijskega načrta za HE Krško. Prejemnica Zlatega prstana za izdelavo tega dokumenta mag. Jelka Hudoklin, pooblaščena prostorska načrtovalka in članica ZAPS, pa je seznanila prisotne s kompleksnostjo načina dela pri izdelavi državnih lokacijskih načrtov.

Program, v katerem so sodelovali tudi glasbeniki, je povezovala ga. Alenka Černelič Krošelj, višja svetovalka za kulturo, tehnično kulturo in mlade pri Občini Krško. Kulturnemu programu sta sledila pogostitev in ogled elaboratov ter sproščeno druženje prisotnih projektantov, kulturnih delavcev občine Krško in "ljubiteljev" razstav ter dajanje izjav in fotografiranje za medije. Razstave so se udeležili: RTV SLO, Vaš kanal Novo mesto, Dolenjski list, Posavski obzornik, TV Krško, Radio Krka, Radio SLO1; Val 202.

Na razstavi je bilo vsaj 55 obiskovalcev, kar je za Krško in tovrstno razstavo veliko. Vse kaže, da prostorsko načrtovanje postaja zanimivo za vedno več ljudi. RO Novo mesto bo v naslednjih dveh mesecih preselil razstavo še v Brežice in v Novo mesto. Glede na to, da gre za prvo razstavo prostorsko-načrtovalskih del in s tem pomemben preskok v promociji prostorskega načrtovanja s strani ZAPS-a, je škoda, da se razstave ni udeležil nihče iz Upravnega odbora ZAPS, nihče od članov komisije za podelitev Zlatega prstana in predstavnikov matične sekcije prostorskih načrtovalcev. Udeležba predstavnikov teh institucij bi potrdila odločenost ZAPS, da podpre promocijo prostorskega načrtovanja in morda spodbudila druge regijske odbore, da bi organizirali še več razstav po Sloveniji.

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.na vrh