info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
12. 1. 2008

Bo ZAID spremenil licenčna pooblastila?
Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo predlog Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID), ki vključuje tudi spremembe pooblastil za vse prostorske načrtovalce. V ponedeljek 14.1.2008 se s sestankom Matične sekcije krajinskih arhitektov začenja teden usklajevanja matičnih sekcij ZAPS glede pooblastil.

Predlog ZAID zaenkrat predlaga ločitev pooblastil za izdelavo OPPN med arhitekte in krajinske arhitekte, glede na pretežno namembnost. Krajinski arhitekti trdijo, da za ločitev dokumentov, ki bi tako določala izdelovalca OPPN ali DPN, v državi ni pravne podlage in predlagajo, da se v ZAID ohranijo že uveljavljene rešitve delitve pooblastil, ki so tako v interesu arhitektov in krajinskih arhitektov.

Vodstvo ZAPS-a zaenkrat ni bilo pripravljeno prisluhniti argumentom, pripravljalec zakona MOP, pa zaenkrat še vztraja pri nameri, da se uskladitev doseže v okviru ZAPS. ZAPS zato v prihodnjih dneh poziva vse
sekcije, da se sestanejo in oblikujejo stališča do predlaganih rešitev.

Glede na resnost problematike in možnost, da se zmanjšajo pravice do dela za arhitekte in krajinske arhitekte ter morebitne zaplete v praksi je pričakovati burno razpravo in kar najbolj modro razsodbo.

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

A.J.
kje so vzroki, kaj je cilj?, 13.1. 2008, 20:54

Čemu so pravzaprav namenjene te omejitve pri podeljevanju licenc za izdelavo prostorskih aktov? Čas bi že bil, da bi zakonodajalec jasno povedal, na čem so omejitve osnovane. Na pridobljeni izobrazbi, torej študijskih programih? Ali na izkušnjah v praksi, kjer se mnogi imetniki licenc že podpisujejo pod prostorsko dokumentacijo? Očitno ne. Predvsem pa je zanimivo, da se za omejevanje pravic arhitektov in krajiskih arhitektov poteguje ZAPS, ki bi morala po defoltu ščititi pravice svojih članov do dela, za katerega so usposobljeni. Četudi so nekateri v veliki manjšini (ZAPS namreč vključuje okoli 1100 arhitektov in okoli 50 krajinskih arhitektov). Namesto da bi država spodbuijala interdisciplinarno delo, sinergijske učinke usklajenega in dopolnjujejočega delovanja, ter zahtevala interdisciplinarne ekipe (kot npr. zakonodaja iz davnega 1984), spodbuja parcialnost, predalčkanje in vnaša razdor v strokovne kroge. Medtem pa v praksi nastaja cela vrsta prostorskih aktov, v katere ne zakonodajlec ne ZAPS nimata vpogleda. In prav onadva naj bi odločala o tem, kdo takšne akte lahko dela?

mici
Brez naslova, 20.1. 2008, 19:58

Men se zdi da je za omejevanjem pristojnosti skrito to, da bi omogocili urbanistično planiranje samo nekaterim. Pac, na tem podrocju ze danes ni veliko konkurence. Denar pa je v glavnem občinski. Naročniki teh projektov so iz proročuna... V bistvu gre za neke vrste omejevanje konkurence.
To je v interesu tudi tistih, ki v tem momentu vodijo ZAPS. Z interdisciplinarnostjo pa je tako, da se potem pogaca razdeli prenekaterim... Ze to da krajinarji planirajo je kriminal! menijo nekateri. V glavnem, s tako miselnostjo imamo urbanizem, kakrsnega imamo. Da se vsi pritozujemo nad izgubljanjem identitete krajine, mest itn. Urbanizem imamo res slab. In urbaniste z miselnostjo prejsnjega stoletja.


Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
Več:
>>Izjava MS krajinskih arhitektov (*.pdf 80kB)

>>Zakon za arhitekte / TrajekT 30.01.2007
>>DKAS
>>IZS
na vrh