info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
15. 1. 2008

Zaščitimo prostorske značilnosti Slovenije

.
Upravni odbor Društva krajinskih arhitektov Slovenije je na svoji redni seji obravnaval pobudo Civilne iniciative Kras in oblikoval stališče do problema novih pozidav na Krasu. Civilna iniciativa Kras je konec novembra 2007 organizirala okroglo mizo o razvoju v kraški krajini in nanjo povabila predsednika države, predsednika parlamenta, poslanske klube in odgovorne za urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in ohranjanje narave na državnem in lokalnem nivoju ter širšo zainteresirano javnost.

Razlog za ta dogodek je vznemirjenje, ki se je pojavilo med krajani občin Sežana, Divača in Komen zaradi načrtov za nekatere nove gradnje na njihovem območju. Skrb prebivalcev Krasa in tudi številnih strokovnjakov vzbujajo predvsem predlogi za nove gradnje na obsežnih, sklenjenih območjih izven obstoječih naselij in na njihovih robovih.

DKAS kot nevladna organizacija, ki je s svojim statutom in kodeksom zavezana k varstvu in razvoju krajine, ugotavlja, da so razlogi za vznemirjenje civilne družbe utemeljeni in dodaja, da je kulturna krajina ogrožena tudi drugod po Sloveniji. Eden od razlogov za ogroženost so tudi veljavni in zastareli prostorski akti, ki so bili verificirani v drugačnih družbenoekonomskih okoliščinah in brez danes uveljavljene presoje sprejemljivosti novogradenj z vidika vplivov na okolje, naravo in krajino. S spremembami teh aktov, ki jih veljavni zakon dovoljuje še vse do konca leta 2009, bo lahko v ranljivi krajini Slovenije izvedenih še več vprašljivih posegov, zato DKAS poziva pristojnega ministra in vlado, da izkoristita pravne možnosti in svoje pristojnosti in zaustavita prakso, ki vodi v uničenje kulturne krajine in izgubo prvin narodne identitete ter s tem povzroča nepopravljivo narodnogospodarsko škodo.

DKAS hkrati poziva k sodelovanju za zaščito prostorskih značilnosti Slovenije tudi vse akademske ustanove: Fakulteto za arhitekturo, Oddelek za krajinsko arhitekturo na Biotehniški fakulteti in Podiplomski program prostorskega planiranja na Fakulteti za gradbeništvo, Urbanistični inštitut RS ter druga strokovna društva in organizacije, med njimi posebej: Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije in Zvezo društev arhitektov Slovenije. Naštete DKAS vabi k ustanovitvi mešane Ekspertne skupine, ki naj uravnoteženo presodi razmere in se zavzame za reševanje problemov.

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Anonimnez
Brez naslova, 16.1. 2008, 10:55

Shit, kaj naj rečem? Prasec je predvsem tisti, ki za tole izda gradbeno dovoljenje in MOP, ki to lahko prepreči!

Anonimka
Brez naslova, 16.1. 2008, 13:03

Katera vas pa je to sploh na slikah???

kitajc
to je na luni, 16.1. 2008, 13:11

to itak ni u sloveniji. to so kr neke fotke dal gor.

Anonimnez
Brez naslova, 17.1. 2008, 10:08

gruča hiš na fotki spada pod tomaj, sicer leži med tomajem in križem in že v današnji podobi predstavlja črno točko v kulturnem prostoru. očitno pa slovenci tudi v novem tisočletju nismo dozoreli do stopnje ko bi znali prenehati s pustošenjem naše lepe dežele.

david stepan
tretji pomol uničuje reko Rižano, 21.1. 2008, 09:24

Koper, 21.01.2008
Pozdravljeni g. Martina Lipnik in DKAS
Sem prebral vaš prispevek v sobotni prilogi:
Nasilna urbanizacija slovenskega podeželja
Tudi na Obali se pripravlja DLN za 3.pomol, katerega sedanja politika g.Janeza Janše, ministra za okolje Janez Podobnik in odgovorni na MOP podpirajo:
Gre za zadnjo zgodovinsko možnost, da se reki Rižani uredi prost dostop do izliva v morje v Ankaranu ob školjčni sipini, vendar omenjeni odgovorni so kot izgleda servis kapitalu in jih varovanje naravne, zgodovinske in kulturne dediščine Slovencev ne zanimajo.
Narod ki uničuje reko, si pokopava svojo prihodnost. Z uničevanjem reke nam odgovorni sečejo naše kulturne korenine. Gre tudi za izumrtje nekaj rastlin in živali v Sloveniji in uničenje zadnjih podvodnih travnikov, ki nam čistijo morje v koprskem zalivu.
Ob samem morju nam še danes 21.01.2008 parkirajo avtomobile. Čeprav je vse skupaj črna gradnja in zavzetje javnega morskega dobra brez nobene koncesije, vodnega dovoljenja, … Za vse skupaj je obveščena tudi varuhinja človekovih pravic g. Čebašek že mesec dni, vendar brez uspeha.
http://www.geocities.com/sznslovenije/varstvonarave.html

Vse skupaj je podcenjevanje urbanizma in napake so nepopravljive. Zahtevali bomo odgovornost ministra Janeza Podobnika, kateri vse to dovoljuje.
Boris Pahor :
“Tudi danes sem skeptičen: Ljubljana je še zmeraj to, kar je bila za časa Avstrije, enota zase, ki nima državnega čuta za celoto.”
David Stepan, varstvonarave@hotmail.com


Anonimnez
Brez naslova, 21.1. 2008, 09:30

kakršni smo, takšen prostor si zaslužimo. za primitivce pač primitivna krajina.

ZBOR ZA NARAVO, ZA ČLOVEKA, ZA SLOVENIJO
vabljeni vsi, 23.1. 2008, 16:28

KOORDINACIJSKI ODBOR ZA EKO-SOCIALNO DRUŽBO (KOESD) SLOVENIJE

Spoštovani zainteresirani v civilnih iniciativah (CI) in drugih skupinah oz. organizacijah ter posamezniki po Sloveniji, ki se tudi borite z državnimi ali drugimi pristojnimi organi zaradi zavarovanja okolja ali svojih in drugih ekoloških oz. socialnih pravic (do zdravja in zdravega okolja, do zdravih pogojev dela ali bivanja itd.), ali zaradi varstva naše naravne in kulturne dediščine…, vabimo vas na skupni zbor zainteresirane civilne družbe (CD) Slovenije z naslovom:

»ZBOR ZA NARAVO, ZA ČLOVEKA, ZA SLOVENIJO«,
ki bo dne 28. 1.2008, v ponedeljek ob 17.00 uri
v dvorani Svetovnega slovenskega kongresa na Cankarjevi cesti -1
v stavbi blagovnice NAMA v 4 nadstropju.

Dnevni red:
1. Pozdrav udeležencem in seznanitev z dosedanjim delom KOESD.
2. Poročilo prisotnih predstavnikov CD o nepravilnostih v njihovih sredinah.
3. Skupna zahteva CD in njenega KOESD naslovljena na odgovorne zaradi nepravilnosti ter kršitev pravic prizadetih in okolja.

Na zboru bodo torej predstavniki CI predstavili svoje primere, ki jih bomo zapisali v skupno pisno zahtevo in naslovili kot organizirana CD na pristojne organe (ministre in vlado ali Državni zbor RS ali na druge pristojne) ter v določenem roku zahtevali, da ukrepajo po predpisih ter zavarujejo pravice prizadetih ljudi in okolja.

Kar pristojni ne bodo izpolnili, bomo pa po poteku roka kot organizirana CD skupno naslovili na pristojne institucije EU, (komisarje EU za okolje, za kmetijstvo in druge), katere plačujemo tudi državljani RS in so že pravilno ukrepale v podobnih primerih, ko zatajijo odgovorni v RS.

VLJUDNO VABLJENI – ZDRUŽENI BOMO ŠE BOLJ UČINKOVITI V VAROVANJU OKOLJA IN PRAVIC DRŽAVLJANOV.

Lepo pozdravljeni.
Za KOESD:
Ljubljana, 14. 1.2008 Jožef Horvat


VABLJENI: tudi mediji


Informacije na tel. 05 6560-447 ali 041 560-453


OPOMBA:
Vabilo lahko pošljete tudi vašim prijateljem, znancem …in drugim eko-socialnim somišljenikom.


david stepan
Mnenje DKAS ozavarovanju reke Rižane ?, 25.1. 2008, 11:17

Spoštovani DKAS
Kaj lahko pričakujemo tudi Vaše mnenje o spornem načrtovanju 3.pomola in uničevanju naravne vrednote reke Rižane.V reki živijo jegulje, raki Primorski koščak po celem toku - obe vrsti sta zavarovani.Reka Rižana je edina slovenska reka, ki izvira in se izliva v Sloveniji.
( Nacionalni prostor je osnova za razvoj naroda in vsega prebivalstva države, za krepitev samobitnosti, za preudarno izkoriščanje prostorskih potencialov ter za ohranitev krajinske pestrosti in naravnih kakovosti. Regionalne posebnosti so osnova za doseganje lokalne, regionalne in mednarodne prepoznavnosti. Prehodnost prostora Republike Slovenije je značilnost, ki je že v davni preteklosti, v sedanjosti in bo tudi v bodočnosti pomembno vplivala na prostorske in družbenoekonomske razmere v Sloveniji. ).
Menimo, da v takih primerih se mora stroka nujno oglasiti.
Potrebno se je vprašati kdo v R. Sloveniji je ¨ okoljsko nepismen ¨ - mar ne tisti na najvišjih funkcijah - MOP , ki so sprejeli to veliko odgvornost in so še plačani, da skrbijo za našo lepo državo ?!?


Maja Simoneti
dkas, 28.1. 2008, 01:44

Spoštovani kolegi,
Naše društvo (DKAS) žal ne more komentirati posameznih posegov in rešitev v prostoru. Tak način dela presega naše kapacitete in program dela. Dogodki na Krasu so nas spodbudili, da smo opozorili na sistemske probleme v urejanju prostora in na odnos do krajine. V tem smislu se nameravamo oglašati tudi v prihodnje in zato bomo pozorno spremljali različne odzive civilne družbe na posege v prostor. V Društvu verjamemo, da je slovenska javnost vedno bolj zainteresirana tudi za prostorski razvoj in da bo to pomembno obarvalo prihodnje razprave o prostorski politiki in prostorskem razvoju države. DKAS podpira javno izražanje stališč o posegih v prostor in verjame v učinkovite javne razprave zato bomo veseli obvestil o dejavnostih in bom oskrbno pretehtali možnosti za sodelovanje.
za UO DKAS


Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
Več:
>>Odziv DKAS (*.pdf 53kB)

>>DKASna vrh