info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
17. 1. 2008

Mostovi Petra Gabrijelčiča na razstavi

.
V torek 22.januarja 2007 bo v veliki sprejemni dvorani Cankarjevega doma otvoritev pregledne razstave dela profesorja in dekana ljubljanske Fakultete za arhitekturo Petra Gabrijelčiča. Gradnja mostov, pri katerih je kot arhitekt sodeloval, nam odkriva več kot dve desetletji trajajočo izkušnjo, v kateri so se prepletla znanja številnih strok in ustvarjalnih posameznikov. Skupaj so izoblikovali vrsto prostorskih zgodb, ki so pomembno in usodno zaznamovale številna mestna in krajinska okolja v Sloveniji.

Zgodnja dela Petra Gabrijelčiča predstavljajo odmik od splošno uveljavljenega golega inženirstva v mostogradnji. Zlom te kontinuitete in vpeljava simbola je za tisti čas pomenila temeljni preobrat v gradnji mostov na slovenskem. Z vztrajnostjo svojega delovanja je uspel ponovno vzpostaviti klasično obravnavo mestnih projektov in opozoriti na izgubljene prostorske in ambientalne vezi med reko in mestom.

V velikih inženirskih projektih sodeluje Gabrijelčič kot občutljiv oblikovalec, ki se s krajinskimi fenomeni ukvarja tudi na drugih področjih svojega udejstvovanja. Krajino zaznava kot celovit morfološki teritorij. Strukturno ga prepoznava in identificira njegove specifike, kar ga vodi k uglašenem delovanju med celostno podobo krajine in cestnim oziroma mostnim telesom. V soočenju s pragmatizmom inženirske logike in logike izvajalca deluje Gabrijelčič v smislu risarja, ki v popolnosti obvladuje bistvo in perspektivo krajine, ki jo obdeluje. To perspektivo vleče skozi celotno pot projektiranja, vse do končnega učinka, ki ga most in cesta ustvarjata v prostoru.

Mostovi in brvi, pri načrtovanju in oblikovanju katerih je sodeloval, so arhitekture za človeka. Lahko jih prehodimo ali samo opazujemo. Vsem je lasten humanističen zven, kar je nedvomen osebni Gabrijelčičev prispevek v krogu timskega dela, kjer pri gradnji tako zahtevnih objektov sodelujejo mnogi odlični inženirji in skrajno zahtevni naročniki.

Bibliografija Petra Gabrijelčiča
Rojen je bil l. 1947 v Mariboru. Leta 1973 je diplomiral na Fakulteti za arhitekturo in kot asistent delal pri prof . Edu Ravikarju do 1983. Danes je redni profesor za področje urbanizma in arhitekture in dekan Fakultete za arhitekturo v Ljubljani

Kot gostujoči profesor je predaval v Beogradu (1990), Gradcu (1990), Milanu (1993 in 1994), Birminghamu (1994), New Yorku (1995), Benetkah (1995), Trentu (1995), Oxfordu (1995), Philadelphiji (1997), Skopju (1998), Oslu (1998), Pescari (2002), Grenoblu (1998, 2004), Barceloni (2001, 2002), Ankari (2002,2007). Predaval je tudi na številnih mednarodnih in domačih kongresih.

Peter Gabrijelčič je razstavljal na na samostojnih preglednih avtorskih predstavitvah v galerijah v New Yorku (1994), Milanu (1994), Portorožu (1995), Ljubljani (1993, 1995, 2003, 2005, 2006, 2007), Benetkah (1995), Mariboru (1995) in Bruslju (1995), Vidmu (1994), Trentu (1995), Zagrebu (1996), Dunaju (1996), Brnu (1997), Pragi (1997), Sarajevu 1998), Budimpešti (1998) ter na številnih skupinskih razstavah. Prejel je vrsto nagrad: nagrado Borbe za najboljšo arhitektonsko realizacijo v SR Sloveniji v za objekt samskega doma GP Bežigrad v Ljubljani leta 1985, nagrado Prešernovega sklada in za urbanistično in arhitekturno oblikovanje Litijske in Poljanske ceste v Ljubljani leta 1988, priznanje Salona za arhitekturo v Beogradu za arhitekturo mostov leta 1988, evropsko nagrado ECCS za arhitekturo v jeklu v Londonu za oblikovanje mostu za pešce na Ptuju (z inž. Marjanom Pipenbaherjem) leta 1999, evropsko priznanje planerjev za načrt nove pozidave v Šentanelu na Koroškem leta 2000, priznanje Salona za urbanizem v Nišu za ureditve obrežij in mostov na Ljubljanici leta 2005 ter nagrado Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije Zlati svinčnik leta 2007.

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
Cankarjev dom, Ljubljana
Velika sprejemna dvorana
22.januar-28.februar 2008
Otvoritev: 22.januar ob 20.00

Zasnova razstave:
Miloš Florijančič, Peter Gabrijelčič

Oblikovanje razstave in kataloga:
Studio Botas

Priprava projekta:
Nina Pirnat-Spahic

Organizacija:
Damjan Gorenjc

Fotografije:
Damjan Gale, Miran Kambič, Ana Če, Blaž Budja, Gregor Katič, Samo Kogovek, Bogdan Kladnik, Peter Gabrijelčič, Rado Stropnik

Postavitev razstave so omogočili:
Cankarjev dom, Primorje d.d., Gradis Skupina G d.d., DDC, DARS, Univerza v Ljubljani, MOL, BTC d.d., SCT d.d., IMOS d.d., Sava IP d.o.o.Brv čez Savo
Foto: Miran KambičPodpeč
Foto: Blaž BudjaSkica mosta v Beograduna vrh