info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
29. 1. 2008

Pozidava Krasa: Odločen odziv MOP

Matevž Čelik
Pobuda za ohranitev kraške Krajine, ki jo je pripravila civilna iniciativa Kras, je očitno dobila konkreten odziv. Primorske novice danes poročajo, da je Direktorat za prostor pri MOP občini Sežana naložil, da odpravi kršitve temeljnih načel in ciljev prostorskega načrtovanja v izvedbenih prostorskih aktih občine.

Pobuda je nastala na okrogli mizi konec novembra v Sežani in jo je civilna iniciativa Kras naslovila na predsednike vlade, države in parlamenta, na poslanske klube in odgovorne za urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine ter ohranjanje narave. Več kot 120 udeležencev okrogle mize se je v pobudi zavzelo za model trajnostnega razvoja Krasa, ki bi zagotovil "gospodarsko učinkovitost, okoljsko varnost in socialno pravičnost."

Pobuda opozarja, da bi se že z upoštevanjem veljavnih dokumentov lahko izognili "preveč liberalnemu dopuščanju gradenj satelitskih naselij v bližini kraških vasi", o katerih smo se lahko v preteklih mesecih seznanili v različnih medijih. Pobuda poziva pristojna Ministrstva in Vlado RS, da takoj začasno zavarujejo Kras kot naravno vrednoto in kulturno krajino ter da se operativno nadaljuje z aktivnostmi za vzpostavitev Kraškega regijskega parka in Krasa pod okriljem UNESCA. K ukrepanju so bili pozvani tudi kraški župani: takoj naj bi sprejeli zaščitne ukrepe, ki bodo do sprejetja novih OPN zaščitili prekomerne posege v kraških vaseh, saj bo le tako omogočena ohranitev kraške krajine kot kulturne in naravne vrednote.

Pobudo je na svoji redni seji januarja obravnaval tudi upravni odbor Društva krajinskih arhitektov Slovenije, jo podprl in tudi sam pozval pristojnega ministra in vlado, da izkoristita pravne možnosti in svoje pristojnosti in zaustavita prakso, ki vodi v uničenje kulturne krajine in izgubo prvin narodne identitete ter s tem povzroča nepopravljivo narodnogospodarsko škodo. Predstavniki DKAS so bili ta teden seznanjeni s pismom, ki ga je kabinet predsednika vlade naslovil na Službo vlade za razvoj in Službo vlade za lokalno samoupravo, na MOP in ministrstvo za kulturo in jih pozval, da odgovorijo predstavnikom civilne iniciative Kras.

Nadzorniki Direktorata za prostor pri MOP so se odzvali najbolj odločno. Pregledali so občinske akte in ugotovili, da veljavni prostorsko ureditveni pogoji (PUP) določajo pogoje za načrtovane stanovanjske in druge novogradnje na kmetijskih zemljiščih, čeprav so te dovoljene le na stavbnih zemljiščih. V ureditvena območja naselij je občina Sežana vključila velika območja kmetijskih zemljišč in gozdov, ki jim v prostorskem planu občine še ni bila spremenjena namembnost. MOP je občini Sežana zato naročilo, da nemudoma razveljavi določbe odlokov za PUP v delih, ki določajo območja novogradenj sosesk na kmetijskih in gozdnih zemljiščih. O razveljavitvi mora občina obvestiti MOP do 23. februarja, sicer bo Direktorat sprožil pobudo za presojo ustavnosti in zakonitosti občinskih aktov na ustavnem sodišču.


Več:
>>Pobuda Civilne iniciative Kras (*.pdf 100kB)
>>Odziv DKAS (*.pdf 53kB)
>>Zaščitimo prostorske značilnosti Slovenije 15.01.2008

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
Pobuda Civilne iniciative Kras (*.pdf 100kB)
Odziv DKAS (*.pdf 53kB)
Zaščitimo prostorske... 15.01.2008na vrh