info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
30. 1. 2008

Natečaj za "twin-city" na Muri

Aleksander S. Ostan
Še do pred enim mesecem z mejo ločeni mesti Gornja Radgona in Radkersburg sta se že pred časom odločili, da bosta svojo prihodnost načrtovali skupaj. Ker gre za izjemen primer v Evropi (Radgoni spadata med redke „twincities“, mesta dvojčke), sta v razmišljanje povabili arhitekte, krajinske arhitekte, urbaniste in planerje iz cele Evrope. Do konca marca bodo interdisciplinarne skupine omenjenih strokovnjakov iskale konceptualne, pa tudi konkretne rešitve za prostorsko povezovanje dveh mest, ki sta nekoč živeli skupno usodo, a ju je zgodovina XX. stoletja ločila, da bi danes spet sanjali o možnostih vzajemnega sobivanja.

Združena Evropa je odprta za intenzivno povezovanje skupnih interesov obeh mest in njun usklajen nadaljnji razvoj. Z vidika načrtovanja sta Gornja Radgona in Bad Radkersburg odličen primer za ustvarjalno in multikulturno Evropo, ki presega vse meje, tako naravne (v tem primeru reko Muro), kot tudi administrativne. Z izvedbo evropskega natečaja si obe mesti prizadevata pridobiti nove navdihe za razvoj tako njunih urbanih, kot tudi odprtih površin. Prav tako si mesti prizadevata okrepiti novo kakovost medsebojnega sodelovanja ter hkrati izbrati skupne teme in prostore, ki bi jih vzajemno lahko učinkoviteje izboljšala. Pri tem se Bad Radkersburg, ki ima razvito vsaj tridesetletno tradicijo kontinuiranega sodelovanja s prostorskimi strokami, osredotoča predvsem na načrtovanje odprtih površin, medtem ko se Gornja Radgona, kjer se je urbani razvoj po drugi vojni dogajal bolj eksplozivno in stihijsko, koncentrira bolj na urbanizem. Skupna naloga je sestavljena iz dveh delov (in dveh meril), kar pogojuje natečaj, pri katerem bodo za obe območji dodeljene ločene nagrade.

Predmet natečaja je torej iskanje rešitev za povezujoč koncept obeh mest, in sicer v merilu 1: 5000, medtem ko se osrednje površine obeh mest, ki vsebujejo skupna obrežja v centru, grajski grič z gradom in zgodovinskim jedrom na slovenski strani ter odprti prostor okoli mestnega obzidja ter mestni park na avstrijski strani, v merilu 1: 1000. Za slednje je natečaj tudi projektni (1. faza), medtem ko je sicer enostopenjski idejni. Udeleženci natečaja morajo sestaviti skupine z arhitekti, urbanisti in krajinskimi arhitekti.

Preliminarne najave natečaja so bile objavljene v uradnih listih EU, Republike Slovenije, Republike Avstrije, pa tudi Štajerske 21. decembra 2007. Uradno gre za bilateralni urbanistično krajinski natečaj, ki išče prostorske koncepte za povezovanje obmejnih mest Gornje Radgone (Slovenija) in Bad Radkersburga (Avstrija). Naročnika sta Občina Gornja Radgona in Občina Bad Radkersburg, organizacijo natečaja pa vodi dunajsko-graško podjetje "Freiland Umweltconsulting", na katere spletni strani si lahko natečajniki od 10.01.2008 naprej „naložijo“ podloge natečaja. Natečaj sta tako načeloma, kot tudi finančno podprli obe državi, pri nas Ministrstvo za okolje in prostor.

Čas obdelave za natečajnike je torej od 10.1. pa do 26.3. 2008, medtem ko je ogled lokacije s pogovorom že v petek, 25.1 2008 v obeh Radgonah med 10. in 17. uro! Občina Bad Radkersburg namerava vključiti zmagovalca konceptualnega dela natečaja (1: 5000) k izdelavi lokalno-razvojnega koncepta (urbanistično razvojnega načrta), Občina Gornja Radgona pa v izdelavo urbanističnega načrta za mesto Gornja Radgona. Zmagovalec ožjega dela (1:1000) se bo z Avstrijci pogajal za projektiranje „grabna“, pri nas pa bo vključen i izdelavo podrobnega prostorskega načrta za dotično območje (OPPN). Pri ocenjevanju bodo ključne kriterije predstavljali kriteriji, povezani s konceptom rešitve, z načrtovanjem mest (urbanizmom in arhitekturo), z načrtovanjem odprtih prostorov (krajinsko arhitekturo), ekonomijo in ekologijo.

Rezultati dolgoročnega projekta, ki naj bi zvišal kakovost bivanja V Radgoni, s tem pa tudi njeno privlačnost in ekonomijo, so: renaturacija reke Mure (speljanje v staro strugo in vzpostavitev (»izgradnja«) njenih otokov), ureditev (izgradnja) murskih kopališč, ki jih bodo lahko koristili prebivalci na obeh straneh reke Mure, vključno s turisti. Nadalje sanacija (odstranitev) gnojnih lagun Prašičereje Podgrad; ureditev obrežij reke Mure v smislu približevanja reke prebivalcem obeh mest (tako v smislu oblikovanja urbanih in krajinskih ureditev, kot tudi v smislu povečanja poplavne varnosti); izgradnja dveh »pristanišč« s privezi za čolne; izgradnja dveh kolesarsko pohodniških mostov; severno in južno od obstoječega centralnega mostu; ureditev mestnega jarka in mestnega parka na avstrijski strani ter celovita prostorska ureditev (reurbanizacija in revitalizacija) starega mestnega jedra (z odstranitvijo mejnega prehoda) ter krajinska ureditev grajskega griča na slovenski strani; izgradnja čistilne naprave ter manjkajočega kanalizacijskega omrežja za mesto Gornja Radgona.


Več:
>>Natečaj Gornja Radgona / podloge

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Francelj
Kaj pa zakoni?, 31.1. 2008, 10:14

Mar ne bi moral biti ta natečaj organiziran v skladu s slovensko (evropsko) zakonodajo? Mar ne bi moral biti organiziran ob sodelovanju ZAPS, da bi bil zaščiten javni interes? In bi bilo zagotovljeno ustrezno plačilo... nagrade so prenizke, da bi od tega natečaja lahko pričakovali kaj pametnega.

Nenavadno se obnaša pristojno Ministrstvo, ki sofinancira javni natečaj mimo zakonodaje, ki jo je samo sproduciralo... in mimo načelnega zavzemanja za poštenosti in pravilnost postopkov...


Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
Natečaj Gornja Radgona / podloge
na vrh