info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
1. 2. 2008

Monopolni ZAPS nas tolče po žepu

Boris Kočevar
Če sem še pred leti ob izločitvi arhitektov iz IZS-ja ter ustanovitvi ZAPS-a naivno verjel, da je to smiselno in utemeljeno, zdaj nisem več prepričan v dobronamernost in smiselnost te izločitve. V to me je dokončno prepričal osnutek Zakona o inženirski in arhitekturni dejavnosti (ZAIDej), vsaj v obliki in predlogu, kot je pripravljen. Mislim, da je napočil trenutek, ko se bomo morali inženirji, arhitekti in krajinski arhitekti (v nadaljevanju inženirji) prebuditi iz sna in oddati svoj glas, če ne želimo, da nam bo zakon odvzel pridobljene pravice pod krinko permanentnega izobraževanja. Ne pustimo si vzeti pridobljenih nazivov in ministru povejmo, da naši nazivi niso blago z omejenim rokom uporabe!

Predlog ZAIDej sem si natančno prebral in nedvomno med seboj v marsičem ni usklajen. Posebej je potrebno omeniti vodenje izdelave prostorskega akta ter odgovornost za njegovo zakonitost, mentorstvo, omejitev trajanja naziva, pridobivanje statusa projektivne družbe in njeno lastništvo. Problematično je, da višina članarine navzgor ni omejena in bi jo morali plačevati tudi tisti s statusom mirovanja. Ena večjih pomanjkljivosti je tudi, da ni določeno, na podlagi kakšnih kriterijev se določajo izpitne komisije oz. kdo so lahko njihovi člani.

Spremembe bomo občutili samo inženirji in arhitekti. Zato bi morali biti pozorni in ne dovoliti, da bi nam pravice odvzela kar naša lastna zbornica. V nadaljevanju članka se bom osredotočil samo na 24. člen, ki bo vsem nam bistveno spremenil ali zagrenil veselje do nadaljnjega dela.

Marsikdo, ki je v preteklih letih priodobil strokovni naziv, ve, skozi kaj se je moral pretolči, da ga je dobil. S tem so bili povezani živci in stroški, ki roko na srce niso prav majhni (sedaj 584,00€). S predlogom zakona vam bodo ta naziv vzeli po preteku petih let!!! V primeru, da vam bo po ne vem kakšnem čudnem spletu naključij status pooblaščenega inženirja potekel, boste morali ponovno opraviti obveznost triletnega stažiranja, kot da pred tem 20 let niste počeli ničesar. To se vam lahko zgodi tudi, vkolikor ne boste opravljali programa stalnega strokovnega izobraževanja, ki naj bi ga predpisal minister. Tudi to pa v nobenem primeru ne bo zastonj.

Zanimivo pri obrazložitvi osnutka zakona je sledeče: V nobeni od držav, s katerimi predlagatelj zakona primerjalno utemeljuje svoj predlog »permanentnega izobraževanja«, obvezno strokovno izobraževanje ni uzakonjeno!!! Z izjemo Francije, kjer je ta obveznost določena s kodeksom etike arhitektov (kot je že danes tudi pri nas). Predlagatelj pa pozablja še na nekaj bistvenega: Večina inženirjev, ki danes delujejo na trgu, ve, da jim bo upravna enota gladko zavrnila projekt, občinske strokovne službe pa osnutek prostorskega akta, če se ne bodo redno izobraževali, seznanjali in delovali v skladu z ustrezno zakonodajo.

Medtem, ko inženirji po Evropi krepijo svojo zavest in etiko, v Sloveniji nameravamo uzakoniti reševanje sveta pred okoljskim onesnaževanjem z omejitvijo lastne licence. Če bi snovalci zakona bolje poznali razmere, bi vedeli, da slabe in brezvestne projektante danes izloča trg. (Mimogrede: tudi v občinskih strokovnih službah imamo pozitivno in negativno listo izdelovalcev projektne dokumentacije). Pri tem je potrebno ločiti dve stvari: estetsko oblikovanje in objektov, ki je stvar umetniškega izraza posameznikov ter uporabo tehničnih novosti ter inovacij, ki je stvar osebnega izpopolnjevanja, strokovnega razvoja in etike.

Zaradi monopolnega položaja postaja ZAPS izjemno drag projekt, katerega ceno plačujemo samo zaradi lastne nečimrnosti. Zdaj je očitno postalo nujno poiskati še dodatne vire, da se bo ta potratni sistem lahko naprej vzdrževal. Omejitev trajanja licence z obvezo stalnega strokovnega izobraževanja je predvsem prebrisan poizkus pridobivanja dodatnih sredstev. Za dokaz, koliko nas bo stalo "permanentno izobraževanje", si lahko ogledate najnovejše obvestilo na Arhiforumu, kjer nas ZAPS obvešča o strokovnem izobraževanju glede upravnih postopkov na področju gradbeništva ter nove gradbene zakonodaje. Skupni strošek obeh seminarjev je 434,00 €!!!

Da bi dobili boljšo predstavo o članarini in plačevanju trenutno predvidenih strokovnih izobraževanj za ZAPS in IZS, smo napravili dva izračuna. (Klikni za povečavo na desni.) Iz primerjave cenika v tabeli lahko zaključimo, da letni prihodki IZS od članarine znašajo cca 684.000,00 €, prihodki ZAPS pa cca 390.000,00 €. K temu je potrebno prišteti še prihodke natečajev (ti niso majhni), kjer si je ZAPS uzakonil monopolni položaj (ustavno sporno). Arhitekti in krajinski arhitekti smo z odcepitvijo od IZS očitno brcnili v temo in v svoj žep. Veljalo bi ponovno premisliti o združitvi in ponovni ustanovitvi svoje matične sekcije v okviru IZS-ja.

Ali imajo tudi zdravniki, pravniki, odvetniki in sodniki obveznost petletnega preverjanja njihovih stažiranj, pravosodnih izpitov ali sodniških imenovanj? No. Kolikor jaz vem ne. Edino inženirji si bomo predpisali omejen rok trajanja svojih nazivov na pet let. In ob tem metali kupe evrov v vedno prazne žaklje svojih zbornic. Inženirji smo edini »pametnjakoviči«, ki si bomo to predpisali.

Zaradi napisanega in v uvodu omenjenih neskladij, ki sem jih zaradi omejene dolžine prispevka tu izpustil, je potrebno osnutek zakona vrniti v postopek usklajevanja med širšim članstvom, v nasprotnem pa menim, da bo zrel za ustavno presojo. Če se ne strinjate z napovedanimi omejitvami naziva, vas pozivam, da svoje nestrinjanje izrazite na sledečih e-naslovih: gp.mop@gov.si, zaps@zaps.si, viktor.pust@zaps.si, izs@izs.si. Hkrati pa s to problematiko seznanite čim večje število kolegov!


Več:
>>Bo ZAID spremenil licenčna pooblastila? / TrajekT 12. 1. 2008
>>Zakon za arhitekte / TrajekT 30.01.2007

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

A.J.
itak, 1.2. 2008, 13:21

ZAID je zmazek - to je jasno vsakomur, ki si vzame pet minut časa, da ga pogleda. V njem je cela vrsta nelogičnosti in neusklajenosti z drugimi relevantnimi zakoni (npr. ZGO ZPNačrt) - ki jih na tem mestu nima smisla navajati, so pa lepo predstavljene v številnih pripombah, posredovanih s strani arhitektov in krajinskih arhitektov(organiziranih ali pa posameznikov), pa tudi s strani IZS. Prinaša čludaške rešitve od nazivov naprej (namreč arhitekt ni nekdo, ki diplomira na FA, kot bi morda kdo zmotno menil; arhitekt bo po novem nekdo, ki bo imel strokovni izpit in pooblastilo.. Na žalost je slabih rešitev toliko, da se morbitne dobre rešitve izgubijo. Kot slišimo, zakonodajalec takorekoč ni upošteval številnih pripomb strokovne javnosti, niti posamenzikov niti društev niti ZAPS-a niti IZS.ja. Na pripombe odgovarjajo nekako takole: Vztrajamo pri predlagani rešitvi. Človek ne bi verjel, če ne bi videl na lastne oči.

A.Č.
Prestop, 1.2. 2008, 14:47

Predlagam, da vsi skupaj emigriramo nazaj v IZS. V ZAPS pa naj ostane upravni odbor in klika. Ter naj si še malo dvignejo članarine... he, he.

boris
potek licence, 1.2. 2008, 15:25

Očitno vam ideja o prestopu ni več tuja. Tudi jaz sem mnenja, da je monopolnega statusa ZAPS-a dovolj. Ampak sedaj nam s sprejemom osnutka zakona , kot je, grozi nevarnost ukinitve oz. plačevanja podaljašnja vaše oz. naše licence.Ne pustite si odvzeti tega in oddajte vaš glas.Jaz sem ga oddal s tem ,da sem svoje nestrinjanje oddal direktno ministru.Dajte še vi. Skupaj bomo močnejši!!!

Anonimnez
Brez naslova, 1.2. 2008, 21:43

potek licence bi moral biti vezan samo na ugotovljene strokovne napake ali prekrške - ob takem dogodku je čisto jasno razvidno neupoštevanje strokovnih in zakonskih pravil, zavestno ali po nemarnosti , čemur potem sledi ukrep; s tem je storilec primerno sankcioniran, vse drugo nima nobenega smisla

Anonimnez
Brez naslova, 1.2. 2008, 21:51

licence in članstvo v zbornicah so vezani na določeno področje dejavnosti, v arhitekturi na inženirsko obliko dejavnosti; s pogojevanjem enega in drugega se družba zaščiti, da je zahtevno delo, ki vpliva na varnost, zdravje ali premoženje naročnika ali uporabnika ter ima še ostale pomembne vplive, odgovorno opravljeno, z določeno garancijo; za vse ostale oblike delovanja arhitektov se zbornice s špodeljevanjem licenc ne potrebuje; Z a inženirske dejavnosti je ustanovljena inženirska zbornica, ki združuje vse vrste inženirjev s področja delovanja zbornice, z izjemo inženirjev arhitekture oziroma krajinske arhitekture, ki so malo zgrešili bistvo take ustanove in si ustanovili nekaj, za kar ni čisto jasno, kakšen je cilj in namen v okviru potreb družbe

Anonimnez
Brez naslova, 2.2. 2008, 00:23

Ta zakon je zrasel na Pustovem zelniku, on je tisti, ki je začel to poganjat. Ko bo stopil v veljavo se bo podvizal v penzion in nam zapusti tole govno. Ostal bo večen spomin in velik smrad, slava mu...

boris
licenca, 2.2. 2008, 10:03

No ampak sedaj gre za vašo pravico, ki jo nam želi Pust vztei.Če gre ali ne ge v penzijo in ali zna ali ne zna prižgati računalnik je ta trenutek nepomembno.Gre za našo pravico, ki si je niso pustili odvzeti niti zdravniki kaj pa šele pravniki ali sodniki. IN če bomo mi vsi, ki nas to zadeva tiho, potem si ne zaslužimo drugega kot to kar nam Pust pripravlja.

A.J.
pismo na preve naslove!, 3.2. 2008, 10:32

Boris, če si poslal pismo ministru, je to najbrž strel v prazno - ker je dobil že ogromno pripomb na osnutke ZAID-a, pa jih ne upoštevajo.
Nujno bi ga bilo treba poslati še na vladno službo za zakonodajo, pa na državni svet ipd. Z njim namreč opozarjaš na znano zmoto v tej državi: namesto da bi kaznovali (izključili) tiste, ki delajo slabo, bodo raje udarili kar vse povprek.
Mogoče ne bi bilo odveč dodati še kak pomislek o tem, kako (netransparentno) ZAPS troši denar - npr. za nakup nepremičnin, o čemer so člani skupščine že podrobno in zelo kritično razpravljali na preteklih sejah...Pri tem pa ostaja skrb za pravice in dobrobit članov, ki plačujemo mega članarine ipd., zelo ob strani.


boris
licenca, 3.2. 2008, 12:32

AJ.Morda imaš prav. Vsekakor bom poslal tudi medijem, da bi tudi okoli tega kaj napisali ali sprožili.Če pišejo o plačah sodnikov , odvetnikov, zdravnikov, naj nam pomagajo obraniti tudi naše pravice. Ne vem o nekorektnostih ZAPS-a glede nepremičnin.Vsekakor ej to nekorektno če se dogaja.Če imate te informacije, mi jih prosim pošljite na moj naslov boris.kocevar@volja.net.In prosim vas za vašo pomoč.Če nas bo več, bomo močnejši.Menim, da moramo vsodo vzeti v svoje roke in se ne prepustiti peščici.Morda sem naiven, vendar bom vsaj poizkusil, pa čeprav je to boj z mlini na veter.ZAto je vsaka pomoč in informacija dobrodošla.

teri
Novinarji so zakon!, 4.2. 2008, 07:42

Bravo naši! Podpiram idejo prisotnosti novinarstva, ker oni znajo premikati zadeve.

boris
Odvzem licence, 4.2. 2008, 11:16

Vidimpa, da vas ta problem ne zanima kaj dosti. Očitno ste zelo pasivni ko gre za vaše pravice. Čakate ,d a bodo drugi naredili namesto vas to, kar bi morali sami. To pa ni dobro. Ne se čudit potem, če vam bo zbornica vsilila petletno dodatno izobraževanje proti plačilu.

Anonimnez
Brez naslova, 4.2. 2008, 20:57

"Če nas bo več, bomo močnejši."

To je vsekakor res - v podporo je lahko tudi "civilna iniciativa " na portalu Naddemokracija - skupna akcija za skupen uspeh.


E.J.
Brez naslova, 5.2. 2008, 09:21

Upam, da najdemo člani kakšen dober predlog oziroma idejo za rešitev iz tega klopčiča. Mislim, da nam nič ne pomaga pisanje na ministrstvo, izs, našo zbornico ali pa našemu predsedniku...
Žalostna je naša etika že pri glavi....


boris
odvzem licence, 5.2. 2008, 09:48

Članom naj povem, da se je za naš problem že zanimal novinar Dela. Upam, da bo to problematiko tudi obdelal in objavil. Ne smemo obupati in skušajmo aktivirati vse naše sive celice,d a se spomenmo priajteljev ali znancev, ki bi nam lahko dali kakšno roko ( novinarji, vplivni ljudje ipd.). samo ne smemo se vdati v vsodo.

Janez
..., 5.2. 2008, 13:35

Mogoče je možnost, da poizkusimo povprašati na IZS, če nas vzamejo nazaj?!

boris
odvzem licence, 5.2. 2008, 22:56

Nazaj na IZS? Pripomb k temu osnutku zakona ni podal. Dobiček po koval tudi IZS, če bo sprejet v obliki kot je.Najprej moramo reči ne temu osnutku, pa da se vrne nazaj v razpravo v članstvu, potem pa nazaj v sprejem. Tako bomo pokazali svojo moč in da smo partner s akterim se morajo pogovarjati.Če to ne uspe, potem nas ne bo nihče resno jemal, ker nam ni uspelo niti svojih pravic in nazivov ubraniti. Odločitev je vaša. Jaz sem svojo izbral in bom poizkušal do konca.Vi pa , če se odločite , mi to sporočite. LAhko tudi na moj mail.

Janez
Brez naslova, 6.2. 2008, 09:39

Zdravo Boris!
Tudi sam sem že pred približno dvema letoma govoril o nenormalni raliki cene med zbornicami in kaj imamo mi kot člani več na naši zbornici v primerjavi s člani na drugih zbornicah (izs, socialna...)
In najbrž je brezveze se spraševat, katera zbornica bo imela večji profit od članstva. Lahko pač gledamo preko denarja, tako kot sama zbornica in se vklučimo kjer je za nas ceneje, ugodneje, domače... ampak najprej je treba imeti večjo izbiro. trenutno nimamo izbire in zaradi tega se zbornica tako tudi obnaša.
Mogoče je možnost v branju členov o ukinitvi zbornice in islkanju možnosti v zakonu. Kakor vem, je nekaj omenjeno, da lahko ukinejo zbornico člani. nič ni omenjeno kolikšno število. Mogoče se lahko žrtvuješ in narediš obrazec, ga objaviš na naših straneh (zaps, trajekt, mojforum), tako, da ga člani le podpišejo in ti ga pošljejo in se izjave odda naprej. Saj veš, ljudje smo radi komot in vse prelagamo na druge. Če se potrudiš v smislu organizacije, ti vsa čast. ker zgleda, da se res nobenemu ne da. Se spomnim pred leti, ko je tudi enemu našemu kolegu počil filem in je rekel, da bo šel do konca a zgleda da ni šel.
No, najbrž je varianta v temu....
Lep pozdrav!


ali denar smrdi?
prejemki, 6.2. 2008, 17:21

predlog: naj člani uo zaps-a obelodanijo koliko so dejansko potegnili iz zaps-a (prav vsi prejemki ....), bilo bi zelo zelo zanimivo!

boris
odvzem licence, 10.2. 2008, 16:57

Torej o uikinitvi zbornice je še prezgodaj govort. Potrebno bi bilo najprej sklicati skupščino. Za ta sklic je potrebno sestaviti dnevni red s točkami in gradivo, kjer bodo te točke obdelane in problematikanekoliko detaljneje obrazložena. Potrebno je imeti malo večmaterijala glede morebitnih nepravilnosti ( kot trdite nekateri), pa tudi utemeljeno zahtevo da ZAPS zastopa interese članstva in ne samo interese vodstva ZAPS-a. Vsi ki bi se strinjali, ko bi prejeli vsaj osnutek gradiva ali pa točke o katrerih bi se pogovarjali, bi morali psolati svoj mail in izjavo da zahtevate ta sklic. Mislim,da je prvi korak to.

boris
odvzem licence, 10.2. 2008, 16:58

Še to.Za sklic skupščine je potrebnih 30 podpisov.

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
Bo ZAID spremenil licenčna pooblastila?
TrajekT 12. 1. 2008
Zakon za arhitekte
TrajekT 30.01.2007

na vrh