info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
5. 2. 2008

Natečaj za sodno stavbo še ni zaključen

Matevž Čelik
Kot je opozorila ena od komentatoric na Trajektu, naj natečaj za Sodno stavbo formalno še ne bi bil zaključen. Ministrstvo za pravosodje bi v treh dneh po otvoritvi razstave moralo sprejeti sklep o zaključku natečaja, vendar tega očitno še ni storilo. Tako pravno formalno še ni končan postopek javnega naročila in se ne morejo udejanjati posledice objave sklepa o zaključku, ki poleg izplačil nagrad pomenijo tudi začetek postopka oddaje predmeta natečaja v izdelavo. Obenem pa ni zaključen niti pritožbeni postopek.

Odvetnik Jelenič Novak, ki zastopa družbo Prima d.o.o., je včeraj na Ministrstvo za pravosodje (MP) naslovil poziv za "izdajo odločbe v postopku javnega natečaja". (Pod okriljem družbe Prima deluje skupina natečajnikov, ki ugovarja načinu razpisa natečaja.) Odvetnik med drugim opozarja MP, da bi formalno-pravno na ugovor družbe Prima na koncu moralo odgovoriti prav ministrstvo, kot naročnik. Takšen zaključek izhaja tako iz razpisne dokumentacije, kot iz določb zakonodaje o javnem naročanju. Dokler MP kot naročnik natečaja ne bo sprejelo odločitve o ugovorih zoper vsebinsko odločitev natečajne komisije, ni mogoče šteti, da je postopek javnega naročanja zaključen. Nenavadno je, da je ministrstvo na novinarska vprašanja novinarjev časnika Delo odgovorilo, da je za vsa pojasnila v zvezi z natečajem in odločitvijo natečajne komisije pristojna ZAPS, saj ima kot naročnik po zakondaji glavno vlogo prav MP.

Družba Prima je v skladu z ugovornim postopkom vložila ugovor na vsebinsko odločitev komisije že 21. decembra lani. Na ugovor je prejela odgovor predsednika komisije Bogdana Reichenberga, " iz katerega izhaja, da dejansko prvonagrajeni elaborat odstopa od predpisane funkcionalne sheme, vendar pa, da naj bi izbrana rešitev sodne stavbe kljub temu ustrezala." Prima se je na ta odgovor ponovno pritožila in zahtevala skupno odločitev UO ZAPS in ocenjevalne komisije, v odgovor pa je prejela dopis predsednika ZAPS, da posvet s člani ocenjevalne komisije ni potreben, ker da "so vse stvari jasne, zaradi česar o ugovorih Prima d.o.o. ni potrebno zavzemati nobenih dodatnih stališč več."

Iz teh ugotovitev je mogoče sklepati, da je ZAPS nepravilno vodil pritožbeni postopek, saj bi se o ugovoru moral takoj izjasniti naročnik, pri ugotavljanju utemeljenosti pa bi morala sodelovati ocenjevalna komisija in UO ZAPS. Predsednik ZAPS g. Viktor Pust je sicer danes na novinarja časnika Delo g. Janeza Petkovška in g. Tanjo Jaklič naslovil "izjavo za novinarje" ter jo v vednost poslal tudi Trajektu. Na vprašanje, kaj bo zbornica storila v primeru natečaja, pojasnjuje, da je ZAPS opozorila naročnika na vprašljivost lokacijskih pogojev in se skušala dogovoriti z Mestno občino Ljubljana o sprostitvni nekaterih določil. Zbornica naj sicer ne bi želela več izvajati takšnih natečajev, kjer je urbanistično oblikovanje že predpisano. "Arhitekturno oblikovanje je namreč vedno tudi del urbanističnega oblikovanja (kot enovitega - kreativnega procesa)." pojasnjuje g. Viktor Pust in pravi, da bi bilo vprašanja o možnostih na tem nivoju potrebno zastaviti mestni upravi.

Medtem je s spletne strani arhitekturne zbornice Arhiforum.com skrivnostno izginila prva izjava za javnost v zvezi s sodno stavbo, ki jo je ZAPS objavila 27. decembra lani. Je bilo v njej morda kaj takšnega, česar zdaj ne bi smeli vedeti?


Več:
>>Proti nesmislu in povprečnosti
TrajekT 30.01.2008
>>Ali je izbrani projekt najboljša rešitev?
TrajekT 21.12.2007
>>Bo nova sodna stavba utesnjena?
TrajekT 22.08.2007

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Anonimnez
Brez naslova, 5.2. 2008, 19:50

Če je potrebno razturit ZAPS, sem takoj zraven. Prinesel bom največjo macolo in kramp. Naslednja afera, ki jih čaka je nedvomno natečaj v Izoli, pri katerem so si komisijonarji vzeli že toliko časa, kot ga je bilo namenjenega za projektiranje- torej dva meseca. Še vedno ni rezultatov... kaj neki se kuha?

Boris B.
Brez naslova, 5.2. 2008, 21:04

No, tale Pustova izjava, da zbornica ne želi izvajati natečajev, kjer so urbanistični pogoji preveč določeni, je naravnost smešna, saj si lahko pogledamo na spletni strani zbornice, da je v pripravi natečaj za Veletekstil, ki je tudi na območju PCL (enako kot sodna stavba), prav tako je zbornica lani organizirala še en natečaj poleg Veletekstila in sodne stavbe na območju PCL, to je natečaj Villharjeva. PRed tem je zbornica organizirala še arhitekturni natečaj za Tehnološki park Brdo, kjer so bili urbanistični pogoji ravno tako čisto preveč določeni ... Sprašujem se, ali je predsednik ZAPS zavestno napisal izjavo ali mu jo je kdo podtaknil, da bi ga osmešil in mu zbil legitimnost, v kolikor je sploh še kaj ima?

stanko
bravo naši, 6.2. 2008, 07:30

Ta primer je vedno boljša priložnost za dokaz, da so tudi arhitekti strokovnajki za aktere veljajo pravni okviri ne glede , kako naklonejni so jim v posameznem primeru.. Na ZAPS-u se zaenkrat prepogosto dogaja, da delujejo kot, da so od boga dani. upam, da Prima ne bo pozabila, od koga je je ZAPS dobil sovja pooblastila in komu mora v skrajni točki poslati pritožbo!

Jernej Prijon
Povzetek zgodbe, 6.2. 2008, 13:37

S pritožbenim postopkom nadaljujemo, ker je upravni odbor ZAPS zavrnil, da bi skupaj z ocenjevalno komisijo do našega vsebinskega ugovora zavzel vsebinsko stališče, kar je groba kršitev natečajnega postopka.

Povzetek našega ugovora:

1. Prvonagrajeni projekt je kršil natečajne pogoje! To je natečajna komisija javno priznala, zapisala v zaključno poročilo in večkrat zapisala med sklepe svojih sej.

2. Pogoje je prvonagrajeni projekt kršil, ker so bili ti nerešljivi! Togo predpisani volumen objekta in količina načrtovanega programa sta se medsebojno izključevala. Vsi natečajni projekti so bili prisiljeni v kršitev natečajnih pogojev, kar je ugotovila in priznala tudi sama komisija.

3. Urbanistični pogoji so bili nesmiselno zastavljeni. Običajno predstavljajo urbanistični pogoji okvir znotraj katerega arhitekturne rešitve iščejo smisel in vsebino, v primeru natečaja za sodišče pa je bila forma povsem predpisana. Za to ni bilo nobenih arhitekturnih, urbanističnih, postopkovnih ali avtorskih razlogov. Komisija niti ni znala pojasniti, zakaj naj bi bila točno taka kompozicija volumnov edina primerna za novo sodno stavbo.

4. Avtorji elaborata št. 3 smo edini jasno povedali, da so pogoji nerešljivi in jih zato smiselno prilagodili ter predlagali smiselno rešitev. Prvonagrajeni elaborat je pogoje kršil, a tako, da je dobil slabšo rešitev. Komisija je to ugotovila in elaborat št. 3 označila kot "prepoznavno najboljšo rešitev".

5. Trditev komisije, da bi odstopanje od urbanističnih pogojev "ogrozilo časovni načrt izgradnje PCL" ni resnična. V vsakem primeru je potrebno izvesti spremembo zazidalnega načrta in čisto enako časa traja, če je odlok spremenjen za projekt ki je "prepoznavno najboljša rešitev" kot za takega, "ki ni doprinos k mestu", če citiram oceno komisije.

Zahtevamo, da naročnik in ZAPS priznata, da natečaj zaradi nesmiselnih urbanističnih pogojev ni uspel ter da se razpiše nov natečaj s smiselnimi in rešljivimi natečajnimi pogoji.


Anonimnez
javno izbiranje, 6.2. 2008, 17:24

Nasvet kako se odločiti v naprej:Naj zaps pripravi razstavo vseh prispelih elaboratov in naj kolegi (vsaj neformalno) odločijo kateri projekt je v tej idejni fazi najbolj primeren!

Anonimnez
???, 6.2. 2008, 20:40

Glas ljudstva, polovička ali klic v sili?

Marko Peterlin
Civilnodružbena akcija, 10.2. 2008, 23:35

Pobuda skupine natečajnikov pod okriljem Prime za ponovitev natečaja za sodno stavbo je pridobila značilnosti prave civilnodružbene akcije. V primeru uspešnega izida lahko pomembno pozitivno vpliva na prihodnjo natečajno (in morda celo urbanistično) prakso. S tem lahko za kakovost prostora morda doseže več, kakor vsi pravilniki zadnjih let skupaj.

Za razlikovanje od katerekoli druge (sicer povsem legitimne) pritožbe na izid natečaja je pomembno predvsem to, da skupina natečajnikov ne zahteva prve nagrade zase (čeprav bi jo na osnovi ugotovitev natečajne komisije morda lahko), pač pa zahteva ponovitev natečaja pod smiselnimi pogoji.

Skupina natečajnikov se je torej odrekla samo svojim interesov v korist širših interesov, zato je čas, da podobno storijo tudi drugi udeleženci zgodbe (npr. ZAPS, MP, MOL). Zadnji koraki ob podpori množičnih medijev zaenkrat kažejo v nasprotno smer, saj se vsi izmed omenjenih očitno vkopavajo na svojih interesnih pozicijah.

Vsekakor zasluži odločnost in profesionalnost skupine natečajnikov vse pohvale in vso možno podporo, prav tako pa gre zahvala tudi Trajektu za omogočanje učinkovitega foruma. V primeru njihovega neuspeha bomo izgubili skoraj vsi, tudi nekateri od tistih, ki so trenutno na nasprotni strani.


Anonimnez
odgovor ???, 17.2. 2008, 17:28

??? če si tako pameten, zakaj ne predlagaš nekaj!
mislim, da spadaš med tiste, ki znajo samo kritizirati, ker ne premorejo nobenih idej ...


Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
Proti nesmislu in povprečnosti
TrajekT 30.01.2008
Ali je izbrani projekt najboljša rešitev?
TrajekT 21.12.2007
Bo nova sodna stavba utesnjena?
TrajekT 22.08.2007Maketa volumnov nove sodne stavbe, kakor so bili predpisani v natečaju.
Znižana prva nagrada: elaborat številka 5

so-avtorji:
Matjaž Bolčina, u.d.i.a.
Vojteh Ravnikar, u.d.i.a.
Uroš Rustja, abs.arh.
Robert Potokar, u.d.i.a.

sodelavci:
Matej Delak, štud.arh.
Žiga Ravnikar, štud.arh.
Tadeja Božičnik, abs.arh.

na vrh