info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
6. 2. 2008

Ob prenovi v Dornavi znanstveni simpozij

M.Č.
Že nekaj let prazen dvorec Dornava bodo letos pričeli obnavljati s pomočjo sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Dvorec naj bi v vsej svoji lepoti zablestel v letu 2012 in po zaključku del bo odprt za javnost.

V prihodnjih letih je načrtovana tudi rekonstrukcija formalne poznobaročne vrtne zasnove, ki je zaradi svoje razsežnosti in velike oranžerije že kmalu po nastanku zbujala pozornost. Zaenkrat sicer še ni jasno, koga oz. kaj bodo naselili v dvorec. Kot je lani ob obisku v Dornavi dejal kulturni minister g. Simoniti, naj bi bila v dvorcu bodisi kakšna znanstvena ustanova ali pa multikulturni center, zagotovo pa ustanova, povezana s kulturo, znanostjo ali umetnostjo.

Za začetek bo letos tam potekal posvet slovenskih krajinarjev in umetnostnih zgodovinarjev o vrtni arhitekturi 18. stoletja v Srednji Evropi. Znanstveni simpozij, ki se bo odvijal 13. in 14. junija 2008, skupaj organizirajo Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije z Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Občina Dornava, Oddelek za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete, in Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete na Univerzi v Ljubljani. Na simpoziju bodo znansteniki rezpravljali o raziskovanju, rekonstruiranju in ohranjanju arhitekture tega obdobja.

Simpozij bo sestavljen iz štirih sekcij: Prva sekcija bo namenjena umestitvi vrtnoarhitekturne umetnosti 18. stoletja v Sloveniji v srednjeevropski kontekst in predstavitvi družbene vloge vrtnoarhitekturne umetnosti. Druga sekcija bo posvečena analiziranju različnih virov za raziskovanje zgodovinskih vrtov (arhivski, likovni in starejši traktati o vrtni umetnosti), vrtnoarheološkim raziskavam in drugim elementom, ki ob rastlinju sooblikujejo zgodovinski vrt (vrtna plastika in arhitektura). Tretja sekcija bo obravnavala predstavitev konservatorskih izkušenj in primerov dobre prakse (dileme obnove in rekonstrukcije, vzdrževanje vrtnih zasnov, plastike in arhitekture, upravljanje in revitalizacija). V četrti sekciji pa se bodo razpravljalci spraševali o pripravi projekta za obnovo zgodovinskega vrta in analizirali predvsem sodelovanje med konservatorji in projektanti ter vprašanje kreativnosti.

S simpozijem se organizatorji želijo pokloniti tudi spominu na Alenko Kolšek, dolgoletno sodelavko Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in odlično poznavalko zgodovinskih vrtov v Sloveniji in Srednji Evropi ter hkrati zbuditi zanimanje mednarodnih strokovnjakov in širše javnosti za izjemno zahteven projekt rekonstrukcije in revitalizacije obsežne vrtne zasnove v Dornavi. Znanstveni posvet je namenjen tistim, ki proučujejo, oblikujejo, obnavljajo ali se kako drugače poglabljajo v vedenje o vrtovih 18. stoletja v Srednji Evropi.

Predavatelji so do 29. februarja 2008 vabljeni k oddaji podatkov o svojem prispevku.


Kontaktna oseba:
mag. Igor Weigl, ZVKDS,
telefon 00 386 (0) 5 6710950
e-mail: igor.weigl@zvkds.si

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.

Dvorec Dornava sodi skupaj z ostanki prvotno obsežne formalne vrtne zasnove med pomembnejše spomenike poznega baroka v Srednji Evropi. Velikopotezno zasnovo je sredi 18. stoletja po naročilu Jožefa Tadeja grofa Attems-Heiligenkreuza zasnoval graški arhitekt Jožef Hueber (1715 Dunaj – 1787 Gradec).

na vrh