info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
7. 2. 2008

V Ljubljani o javnem prostoru

M.Č.
'Open public space' bo v Sloveniji letos eden večjih dogodkov s področja prostorskega načrtovanja. Konferenca o načrtovanju in urejanju javnega prostora bo skupaj z razstavo, okroglo mizo in tiskovno konferenco skušala odpreti mednarodno razpravo o javnem prostoru. V sodelovanju z domačimi in tujimi predavatelji, zainteresiranimi občinami in sponzorji konferenco pripravljata Društvo krajinskih arhitektov Slovenije in Oddelek za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete. Potekala bo aprila 2008 v Ljubljani pod pokroviteljstvom župana Mestne občine Ljubljana.

Konferenca s spremljajočimi dogodki bo zaznamovala prvo uradno praznovanje meseca krajinske arhitekture v Sloveniji. V času predsedovanja Slovenije Evropski uniji bo DKAS uradno napovedalo vsakoletno praznovanje meseca krajinske arhitekture. Dogodek bo zato tudi priložnost za prvi uradni obisk predstavnikov evropske zveze krajinskih arhitektov (EFLA) v Ljubljani.

Prvi dan te velike aprilske prireditve bo namenjen predvsem predstavitvi tujih izkušenj. Svojo udeležbo na konferenci so že potrdili mednarodni strokovnjaki: Joao Ferreira Nunes (PROAP Landscape Architects, Portugalska), Marc Treib (Emeritus Professor of Architecture, ZDA), Henry Bava (Agence Ter, Nemčija), Edward Robbins (Norveška), Stig L. Andersson (SLA, Danska ), Kongjian Yu (Kitajska). Drugi dan konference bodo izbrani predavatelji nastopili v okviru tematskih sklopov konference. Prvi, z naslovom 'Zakaj javni prostor' bo govoril o razlogih za načrtovanje, prenovo in urejanje javnega prostora. Prispevki bodo osvetlili, kakšni razlogi na kakšen način vplivajo na razpravo o razvoju javnega prostora in o porabi javnih sredstev. Drugi sklop 'Kje javni prostor' bo razkril izhodišča za umeščanje javnega prostora v grajeno tkivo, se dotaknil dostopnosti, količine potrebnega javnega prostora, partnerstev za zagotavljanje javnega prostora in v tem kontekstu tudi sodelovanja pri urejanju javnega prostora. V tretjem sklopu 'Kakšen javni prostor' bodo predavanja predstavila podrobnosti dobrih rešitev in na primerih predstavila razloge za uspešne projekte, kot so dober načrt, močna vizija naročnika, zadovoljni uporabniki, skrbno vzdrževanje, možnosti za spreminjanje skozi čas.

Organizacijski odbor konference vabi vse zainteresirane, da do 5. februarja 2008 pošljejo povzetke svojih predlogov za prispevke. Med njimi bo mednarodni strokovni svet izbral najprimernejše za javno predstavitev. Organizator bo predavateljem posredoval pogoje za pripravo besedil za objavo v zborniku in za predstavitev na konferenci. Rok oddaje besedil bo 15. marec 2008.

Župane, ki so novembra 2007 prejeli vabilo za udeležbo na konferenci organizatorji ponovno vabijo, da se dogovorijo s svojimi strokovnimi službami in zunanjimi sodelavci o sodelovanju na priložnostni razstavi. Namen razstave je pokazati širši javnosti, kako se v Sloveniji strateško načrtuje razvoj javnega prostora in kakšni so izbrani rezultati načrtovanja v praksi. V tem projektnem delu so k oddaji predlogov za sodelovanje na razstavi vabljeni tudi posamezni načrtovalci. Razstava bo podlaga za okroglo mizo na kateri bodo župani in njihovi sodelavci lahko soočili svoja stališča do načrtovanja in urejanja javnega prostora. Razstava bo dokumentirana in se bo odvisno od odziva udeležencev selila tudi v druge kraje po Sloveniji.

Podrobnosti o pripravi prispevkov, gradiva in prijavah najdete na spletnih straneh DKAS.


Več:
>>Mednarodna konferenca o odprtem javnem prostoru
TrajekT 10.11.2007
>>DKAS

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
Mednarodna konferenca o odprtem javnem prostoru
TrajekT 10.11.2007
DKAS


na vrh