info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
13. 2. 2008

V Zagrebu je natečaj za sodišče uspel
Skupina arhitektov in absolventov arhitekture iz ljubljanske Fakultete za Arhitekturo je skupaj s skupinama arhitektov iz Amsterdama in Zagreba prejela drugo nagrado na natečaju za sodno stavbo štirih sodišč in dveh tožilstev v Zagrebu (uradni naslov natečajne naloge je bil Trg Pravde). Vesela novica iz Zagreba je prispela prav sredi razprave o pravilnosti in ustreznosti natečaja za novo sodno palačo v Ljubljani.

Nagrajeni natečajni projekt interpretira temo, ki je v Zagrebu pogosto prisotna: temo kareja. Projekt se problema loteva tako, da znotraj zazidalnega otoka postavi privzdigdvignjeno zgradbo kvadratne oblike, s trgom v sredini. V prostoru med obstoječo obodno zazidavo in novo stavbo sodišča nastane tudi park, ki se naveže na okoliške zelene poteze ter predstavlja kakovosten zelen javni prostor za bodoča stanovanja in poslovne prostore v soseščini. Prehodi pod dvignjeno zgradbo omogočajo dostop skozi park na osrednji monumentalni trg, Trg Pravde. Na trgu sta dva vhoda v sodno palačo.

Zgradba je sestavljena iz dveh obodov. Zunanji je za javnost nedostopen, v njem pa se nahajajo pisarne sodnikov in njihovih sodelavcev. Notranji obod je javni, tvorijo pa ga sodne dvorane. Notranji obod je zasnovan kot klančina z 1% padcem, ki je zvita v spiralo. S tem je odpadla klasična delitev na etaže, povečala pa se je prilagodljivost strukture za razporeditev razpravnih dvoran. Zasnova naj bi omogočila tudi lažjo orientacijo za uporabnike. Spiralna zasnova je bolj odprta tudi za kasnejše prilagoditve na morebitne programske spremembe. Zunanji in notranji obod sta različno obdelana. Fasade odgovarjajo programu ter dvema različnima temama, manj formalnemu parku in monumentalnemu notranjem prostoru s trgom, ki je oblikovan tako, da govori o resnosti institucije sodišča.


Več:
>>Društvo arhitekata Zagreba

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
Avtorji 2. nagrajene rešitve za Trg Pravde v Zagrebu so: Fakulteta za Arhitekturo, Univerza v Ljubljani: Doc.mag. Tadej Glažar u.d.i.a, MA(BiA), Peter Grmek, štud.arh., Jure Grohar, abs.arh., Andraž Intihar, štud.arh. Tadej Kališnik, abs.arh. Anja Vidic, abs.arh.; De Arhitekten Cie: Branimir Medić , u.d.i.a., MA(BiA), Pero Puljiz dipl.ing.arh., MA(BiA); Produkcija 004: Juri Armanda, Davor Katušić, u.d.i.a.,MA(BiA), Ana Mrđa, u.d.i.a., Martina Paun, u.d.i.a., maketa: Luka Ločičnik, štud. arh.na vrh