info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
14. 2. 2008

Pust: ZAPS že pripravlja ustrezne rešitve

Matevž Čelik
Po odstopu komisarke Darje Matjašec in dela natečajne komisije predsednik ZAPS bivši komisarki priznava veliko prizadevnost in zasluge za naraščajoče število natečajev. Vendar na koncu odstopa ne obžaluje. Kot pravi že pripravljajo "ustrezne organizacijske in kadrovske rešitve" in zagotavlja, da bo delo Zbornice na natečajih potekalo nemoteno.

Odstop naj bi po mnenju predsednika Pusta ne prišel v pravem času. Po njegovem je bil problematičen tudi preveč naklonjen odnos Darje Matjašec za razveljavitev natečaja za sodno stavbo, ki je v nasprotju s stališčem vodstva zbornice, da ZAPS ne more razveljaviti natečaja. Predsednik v svojem pojasnilu navaja kratek seznam opravljenih nalog komisarke in dolg seznam stvari, ki naj po njegovem ne bi bile opravljene. Pri tem navrže kritiko članov o nesorazmernem razporejanju krajinskih arhitektov, arhitektov in urbanistov v natečajne komisije. V zaključnih ugotovitvah ugotavlja, da ZAPS "potrebuje arhitekta, ki bo vodil izvajanje natečajev v okviru Zbornice profesionalno ali polprofesionalno - v povezavi s Strokovnim svetom oz. ustrezno Natečajno komisijo ter zbornično službo za natečaje."

V pojasnilu predsednik Pust navaja podrobnosti o sodelovanju, zaradi katerih naj bi upravni odbor ne bil zadovoljen z delom komisarke ter priznava težave v komunikaciji upravnega odbora s komisarko. Predsednik se je odločil razkriti tudi nadomestila, do katerih je glede na opravljeno delo bila upravičena komisarka in obenem sporočiti, da je komisarka v dopisu upravnemu odboru zahtevala še višji honorar. Kopija dopisa, ki jo je prejelo uredništvo Trajekta, sicer takšne zahteve ne vključuje. Zavzemanje komisarke za dosledno pojasnjevanje stališč ZAPS v medijih pa predsednik vidi kot njeno zahtevo za "samostojno in neodvisno nastopanje v medijih v imenu ZAPS."

Ugotavljamo, da predsednik Pust nezadovoljstvo upravnega odbora ZAPS s komisarko, na polovici njenega mandata, skuša opisati s številnimi okoliščinami, ki ne govorijo o strokovnem področju delovanja komisarja, pač pa o organizacijsko izvedbenih podrobnostih sodelovanja med upravnim odborom in komisarjem za natečaje, ki zadevajo tudi opredelitev pristojnosti enega in drugega. V tem trenutku pa je vprašanje predvsem, kakšne bodo napovedane organizacijske in kadrovske rešitve, ki jih v pojasnilu omenja predsednik. Kot v komentarju pod našim včerajšnjim poročanjem o odstopu natečajne komisije pojasnjuje bivši komisar Andrej Prelovšek, je delo komisarja za natečaje najzahtevnejša funkcija na Zbornici. Komisar je zadolžen za zahtevna pogajanja z javnimi naročniki, za nadziranje vseh tekočih natečajev, usklajevanje morebitnih zapletov, ki jih ni malo. Poleg tega naj bi vodil še natečajno komisijo in z njo pripravljal usmeritve za nadaljnje organiziranje natečajev.

Dela je torej za polno zaposlitev, komisar in vodstvo zbornice pa bi načeloma morala delovati usklajeno. Verjetno je problem tudi v tem, da komisar in komisija za natečaje v statutu ZAPS ne obstajata, kljub temu da sta ključnega pomena za izvajanje javnih pooblastil zbornice. Obstoj in delo komisarja ter komisije sta tako praktično odvisna samo od dobre volje predsednika in upravnega odbora.

Oporekanje izobrazbe komisarki in sestavi komisij, ki da so bile v času komisarke Matjašečeve preveč v prid urbanistom in krajinskim arhitektom s strani predsednika ZAPS in upravnega odbora ZAPS, je skrajno problematično. Trenja med strokami bi eden in drugi morala miriti in si prizadevati, da se na prostorske probleme z natečajnimi izbori odgovarja kar najbolj kakovostno. Da so za kakovost izbora ključni zelo različni pogledi, ki jih stežka pooseblja ena oseba, dokazujejo natečajne komisije, ki v mednarodnih razmerah že enakovredno vključujejo tudi sociologe, zdravnike, okoljevarstvenike in ekonomiste, kaj šele urbaniste in krajinske arhitekte.


Več
>>Na arhitekturni zbornici je počilo!
TrajekT 13.02.2008

>>Pojasnilo predsednika ZAPS (*.doc)

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

sandi
Brez naslova, 14.2. 2008, 15:59

Pustove besede samo potrjujejo moj komentar pod prejšnjim naslovom!

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
Na arhitekturni zbornici je počilo!
TrajekT 13.02.2008

Pojasnilo predsednika ZAPS (*.doc)Sedež ZAPS na Vegovi 8.
Foto: Arhiforum

na vrh