info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
14. 10. 2003

Nove perspektive stanovanjske gradnje

Uredništvo
Ministrstvo za okolje in prostor, Stanovanjski sklad RS in Fakulteta za arhitekturo med 27. in 29. oktobrom organizirajo simpozij Nove perspektive stanovanjske gradnje na katerem bo šest uglednih tujih arhitektov in štirinajst domačih strokovnjakov predavalo o arhitekturnih vidikih stanovanjske gradnje (predvsem novih stanovanjskih tipologijah), ekonomiji in socialnih vidikih stanovanjske gradnje in Stanovanjskem programu Republike Slovenije in novem pravilniku o stanovanjski gradnji ter aktivnosti Europana v Sloveniji.

Na spletnih straneh, ki spremljajo simpozij, je zapisano, da "kolektivna stanovanjska gradnja ne sledi zahtevam našega časa. Konec drugega tisočletja je prinesel mnoge tehnične, gospodarske, politične in socialne spremembe, ki zadevajo tudi naše vsakodnevno bivalno okolje. Danes so življenske in stanovanjske prioritete povsem drugačne, kot so bile pred nekaj desetletji. Zato tradicionalna shema stanovanjskih prostorov (dnevna soba, kuhinja z jedilnim kotom, spalnice in sanitarni prostori) ne ustreza sodobnim potrebam. Tudi vloga klasične družine (oče, mati in otroci) doživlja preobrazbo, obenem se pojavljajo nedružinski modeli bivanja. Spreminja se naš odnos do dela in prostega časa, s pomočjo novih tehnologij se uveljavlja delo na domu. Pestrejša ponudba servisnih storitev in nove komunikacijske možnosti terjajo drugačno razumevanja mesta in novo vrednotenje prostora. Vse to zahteva iskanje novih arhitekturnih konceptov stanovanjske gradnje in ponoven premislek, kaj pomeni sodobno stanovanje, kako graditi ceneje, a večja, udobnejša, bolj prilagodljiva in prijazna stanovanja."

Udeležence seminarja bo uvodoma nagovoril minister za okolje, prostor in energijo, Janez Kopač, v prvem predavanju pa bo Aleš Vodopivec načel naslovno temo simpozija. Predavatelji arhitekti iz tujine Edouard François in Yves Lion iz Francije, Willem Jan Neutelings iz Nizozemske, Helena Njirić iz Hrvaške in Walter Unterrainer ter Johann Winter (biro BKK-3) iz Avstrije in slovenski arhitekti Matija Bevk in Vasa Perovič, Janez Koželj in Bogdan Reichenberg, vsi z bogatimi izkušnjami s področja stanovanjske gradnje, bodo na svojih projektih obrazložili svoje svoje soočenje s problemi sodobnega bivanja. Ilka Čerpes bo podala nekaj urbanističnih meril za kakovost stanovanjske gradnje, Tadej Glažar in Marko Studen pa bosta predstavila Europan Slovenija.

Zadnji dan predavanj bodo ekonomisti, Edvard Oven, Tine Stanovnik in Andreja Cirman ter sociologa Srna Mandič in Pavel Gantar s svojega strokovnega stališča osvetlili problem organizirane stanovanjske gradnje v Sloveniji in na splošno. V zaključnih urah simpozija bo državni sekretar Jože Novak vodil okroglo mizo o predlogu Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, ki se bo nadaljevala z zaključno diskusijo o aktualnih vprašanjih stanovanjske gradnje v Sloveniji.

Simpozij bo spremljala tudi razstava z obetavnim naslovom Stanovanja za naše razmere, ki se nanaša na znano razstavo slovenskih arhitektov, ki so se ukvarjali s stanovanjsko problematiko. Na razstavi bodo predstavljeni projekti študentov ljubljanske Fakultete za arhitekturo, ki se nanašajo na temo stanovanja. Otvoritev razstave bo prvi večer simpozija, 27. oktobra 2003, ob 19.00 v Galeriji MOL na Stritarjevi 6 v Ljubljani.

Prispevki predavateljev na simpoziju in projekti z razstave bodo objavljeni v zborniku, ki bo izšel po zaključku simpozija, predvidoma konec leta 2003. Ob tem organizatorji vabijo k sodelovanju tudi druge strokovnjake, ki bi želeli v zborniku objaviti prispevke na temo stanovanjske gradnje, prispevke pa je potrebno oddati najkasneje do 15. 11. 2003.

Kotizacija za simpozij znaša 15.000,00 SIT, študentska pa zmernih 5.000,00 SIT. Prijavnice, ki jih najdete na spodnji povezavi ali na spletni strani simpozija je skupaj s fotokopijo vplačila kotizacije potrebno poslati na spodnji naslov ali fax do začetka simpozija. Študentje morajo poleg tega priložiti še fotokopijo dokazila o statusu študenta.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije
Poljanska 31
1000 Ljubljana

fax št. 01 4710 508

Prireditelji opozarjajo, da je število udeležencev omejeno in bodo prijave z vplačili kotizacije zbirali le do zasedbe mest v dvorani.


Več:
>> Nove perspektive stanovanjske gradnje / simpozij
>>Stanovanja za naše razmere / razstava
>>Prijavnica / pdf

Organizatorji:
>>Ministrstvo za okolje prostor in energijo
>>Stanovanjski sklad RS
>>Fakulteta za arhitekturo

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.na vrh