info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
11. 3. 2008

Nova razprava na zbornici

Matevž Čelik
Napovedana razprava za zagotovitev boljše ponudbe in učinkovitosti ZAPS kot organizacije je pravzaprav edini pozitivni izid včerajšnjega zbora arhitektov v Cankarjevem domu. Spoznanje, da približno 1.000 od 1.150 članov ni imelo časa ali pa ni videlo smisla v tem, da bi prišli podpret zbornico, je neprijetno.

Kljub temu nekateri udeležbo približno 120 članov še vedno vidijo kot zadostno podporo dosedanjim dosežkom zbornice. Kritični trenutki pa so očitno edino, kar vodstvo zbornice slili v razpravo. Razprava, ki bo v prostorih zbornice potekala prihodnji torek, 18.03.2008 ob 16.30 uri naj bi se osredotočila na varovanje in zastopanje strokovnih in socialnih interesov svojih članov, varovanje javnega interesa in interesa uporabnikov z zagotavljanjem strokovnosti članov in izvrševanje dejavnosti v skladu s predpisi.

V vabilu predsednika skupščinskega sveta Andreja Goljarja je zapisano, da si "želimo tvorne razprave, s konkretnimi predlogi". Zato zainteresiranim udeležencem velja poziv, da svoj prispevek predložijo v pisni obliki do ponedeljka, 17.03.2008 do 14 ure na elektronski naslov: simona.buh@zaps.si. Poslani prispevki bodo kot izhodišča za razpravo objavljeni na spletni strani ZAPS v rubriki "AKTUALNO".

Danes je bilo v časopisu Večer in na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor objavljeno tudi sporočilo, iz katerega je razvidno, da MOP trdno stoji za predlaganim prostovoljnim članstvom v zbornici. MOP pa navaja tudi, da izvajanje natečajev zaenkrat ostaja urejeno tako kot je zdaj.


Več:
>>Ministrstvo za okolje in prostor
>>Arhiforum.si

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Anonimnez
Dosežki pa takšni, 11.3. 2008, 15:13

Predvidevam, da so tisti nekateri, ki v 120 članih vidijo zadostno podporo dosedanjim "dosežkom" zbornice tisti vodilni v zbornici, ki si že leta zatiskajo oči pred svojim neuspešnim delom in vedno slabšim statusom zbornice prav zaradi tega dela. Predvidevam, da bo ta ista zasedba razpravljal tudi prihodnji torek in zaščitila predvsem svoje lastne interese - za širši interes članov zbornice verjetno med njimi ni posluha, saj nenazadnje to članstvo sestavljamo tudi tisti, ki nismo "projektanti" in bi nas zato dragi kolegi najraje izbrisali - čeprav z veseljem pobirajo članarino tudi od nas.

sekira
c'n'p, 11.3. 2008, 20:07

Novica MOP, 11.03.2008

Informacija o Zakonu o arhitekturni in inženirski dejavnosti

Predlog Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAIDej), ki ga je Vlada RS potrdila 21.2.2008 in je bil posredovan v zakonodajni postopek, je rezultat dolgotrajnega usklajevanja s predstavniki stroke in javnosti. Pred obravnavo na vladi je bil predlog zakona tudi predmet medresorskih usklajevanj, ki so sestavni del priprave vsakega vladnega gradiva. Gradivo, ki ga je na svoji seji potrdila vlada, sledi programu vlade, ki si prizadeva za kar največjo sprostitev pogojev na trgu storitev in preglednost podeljevanja različnih licenc in pooblastil, k čemur nas navsezadnje zavezujejo tudi usmeritve politike Evropske unije in njene veljavne zakonodaje.

Temu sledi tudi predlog ZAIDej, ki predvideva prostovoljnost članstva v poklicnih zbornicah. Kljub dvomom in očitkom, ki so se v zadnjem času pojavljali v javnosti, menimo, da bo predlagana rešitev na področju delovanja zbornic prinesla pomembno okrepitev vloge zbornic na področju prostorskega načrtovanja in graditve objektov. Tako kot v večini drugih držav članic Evropske unije, je tudi v Sloveniji pričakovati, da bo predlagani koncept prostovoljnosti zbornic na podlagi konkurenčnosti različnih zbornic na tem področju spodbudil zbornice k dvigu nivoja kvalitete njihovih storitev in ponudbe za člane. Obenem pa bo spodbudil članstvo, da krepi svojo pripadnost in zavezanost tisti poklicni zbornici, ki mu za plačilo članarine zbornici nudi največ in najbolj kvalitetne storitve. Zato bo takšen koncept poklicnih zbornic, ki temelji na prostovoljnem združevanju, posledično prispeval tudi k dvigu kvalitete storitev na področju prostorskega načrtovanja in graditve objektov, ki jih na trgu opravljajo njihovi člani kot prostorski načrtovalci, projektanti itd..

Glede na predlog ZAIDej, ki vsebuje tudi določbe o pogojih za pridobitev statusa reprezentativnosti zbornic, odpadejo tudi vsi pomisleki glede izgubljanja moči reprezentativnih zbornic pri oblikovanju politike in v povezavi z zastopanjem stroke na tem področju. Z mehanizmom reprezentativnosti je ta vloga zbornic povsem zadostno utrjena, zato menimo, da so očitki zbornic in dvomi, da zaradi nove vloge zbornic po ukinitvi obveznega članstva, zastopanje njihovega članstva ne bo več možno, povsem odveč.

Rešitev, na podlagi katere se naloge, ki sta jih kot javno pooblastilo izvajali Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije ter Inženirska zbornica Slovenije, prenesejo na Ministrstvo za okolje in prostor, je bila rezultat ukinitve obveznega članstva. V sistemu prostovoljnega članstva in ob možnosti ustanovitve več poklicnih zbornic se namreč postavlja vprašanje učinkovitosti nadzora, pa tudi ekonomičnosti podeljevanja javnih pooblastil na več zbornic. Zato je bila sprejeta in potrjena rešitev, po kateri te naloge prevzame v izvajanje Ministrstvo za okolje in prostor.

V zvezi z izvajanjem arhitekturnih natečajev, glede katerih je bilo v javnosti očitano, da jih ministrstvo ne bo sposobno izvajati, je treba pojasniti, da v predlogu ZAID nikjer ni določeno, da bo arhitekturne natečaje izvajalo ministrstvo. Vsebine, ki se nanašajo na natečaje, ureja Zakon o graditvi objektov in določba, ki ureja sodelovanje z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije pri izvedbi natečajev, ostaja zaenkrat nespremenjena.

Vlada RS je sledila svojim usmeritvam in predlog ZAIDej zakonodajalcu, Državnemu zboru RS, posredovala v redni zakonodajni postopek.


mf
olajšano, 11.3. 2008, 20:31

Bravo MOP. To pomeni konec zapsovega monopola - izkoriščanja nemočnega članstva, netransparentnega delovanja vodstva in njihovega preseravanja na račun položaja, ki jim ga je politika dala in jim ga bo na koncu tudi vzela. Zato še enkrat bravo MOP.

Gorazd
še kako drži, 12.3. 2008, 07:47

citat iz včerajšnjega MOP-ovega sporočila za javnost:

Tako kot v večini drugih držav članic Evropske unije, je tudi v Sloveniji pričakovati, da bo predlagani koncept prostovoljnosti zbornic na podlagi konkurenčnosti različnih zbornic na tem področju spodbudil zbornice k dvigu nivoja kvalitete njihovih storitev in ponudbe za člane. Obenem pa bo spodbudil članstvo, da krepi svojo pripadnost in zavezanost tisti poklicni zbornici, ki mu za plačilo članarine zbornici nudi največ in najbolj kvalitetne storitve. Zato bo takšen koncept poklicnih zbornic, ki temelji na prostovoljnem združevanju, posledično prispeval tudi k dvigu kvalitete storitev na področju prostorskega načrtovanja in graditve objektov, ki jih na trgu opravljajo njihovi člani kot prostorski načrtovalci, projektanti itd.

Komentar:

Monopolna združenja bi morala biti že zdavnaj preživeta stvar. Monopol ZAPS-a je pripeljal do tega, da je večina članstva zavzela distancirano držo do ZAPS-a (to dokazuje tudi ponedeljkov zbor arhitektov v Cankarjevem domu). Razmere na ZAPS-u je MOP spremljal z naivnim sodelovanjem/paktiranjem Pusta in njegove tovarišije, ki so verjeli, da bodo na račun monopola in udinjanja MOP-u samo še bolj utrjevali svoj položaj nad nemočnim in zaspanim članstvom, se zraven mastili ter potovali po svetu.
Nujna liberalizacija trga tudi na področju zbornic se zdi tukaj in zdaj edina prava poteza. Ta nas bo spodbudila k ustvarjanju večje kakovosti in h konkurenčnosti na trgu, saj bodo tudi naše zbornice končno prisiljene v to, da se tako obnašajo. Kakovosti se, kot si nekdo na ZAPS-u zmotno predstavlja, ne da predpisovati s tarifnim pravilnikom in z ukinjanjem raznorazne konkurence (na primer kulturnikov, podjetij, ki delajo arhitekturo, pa niso v lasti arhitektov, mlajših kolegov itd.), ampak samo z liberalizacijo trga, ki bo sam prisilil k prebujanju praviloma vsega naveličanega in zaspanega članstva, razen redkih izjem, ki so same spoznale svojo prednost pred drugimi s kakovostnim dvigom svojih storitev, kar je, verjemite ali ne, edini možen razlog, da se dvignejo tudi naše cene. Sam sem tudi povsem prepričan, da bo na trgu zmeraj več naročnikov, ki bodo dali prednost kakovostnejši pred cenejšo storitvijo. Konkurenca te pač sili v zdravo rast, monopol pa v skorumpirano in gnilo stanje (kar pri nas predstavlja ZAPS).


Frenk Sinatra
Mogoče..., 12.3. 2008, 11:32

... bi namesto teh strašnih razprav raje organizirali še eno zaključno fešto v Cankarjevem domu, tako za novinarje in da se zaključi proračun. Pa da se narod poslovi od svoje zbornice, tako kot se spodobi... da stisnemo roko predsedniku in se vsi skupaj poveselimo.

Anonimnez
Brez naslova, 12.3. 2008, 12:58

Kako že gre tisti stari slovenski pregovor:
KDOR DRUG DRUGEMU JAMO KOPLJE SAM VANJO PADE.
Tako kot so zbornični pisci zakona hoteli zakopati v jamo precejšen delež svojega članstva (kulturnike s statusom in druge) so zdaj zakopali sami sebe. Jama je tako globoka, da je sploh ne bo treba teptat.


Anonimnez
Frančeku..., 12.3. 2008, 15:01

Zakaj bi se bilo treba poslovit od zapsa, od Pusta in UO, od administratork in ostale navlake? Kadarkoli sem imel opravka s temi ljudmi sem bil slabe volje; verjetno je večina članov imela enake občutke. Pametneje bi bilo razmišljati pragmatično in se začet ukvarjat z zapsovo zapuščino, ki je v materialnem smislu velika. Dajmo vse skupaj prodat in si razdelit izkupiček.

frik
Brez naslova, 12.3. 2008, 15:44

Zgornji anonimnež, tudi na zbornici na vegovi se najdejo prav simpatični in prijazni ljudje. Ne bi metal vseh v isti koš. Daleč od tega. Če pa imaš ti slabo izkušnjo, pa si na njih naletel v nepravem trenutku, na primer, da je pred tem kdo od vodilnih pred njimi izgubil kontrolo nad sabo, morda na njih gledal arogantno zvišeno in jih tako spravil v nečloveški obup. Ta scena je mnogim dobro znana, le da vsi iz obzirnosti do tega, da ne bi zbornice še bolj spravili ob že itak očrnjen ugled, gledajo vstran.

opazovalec
samopašništvo, 12.3. 2008, 18:09

Jej..a bo kej koenc te zbornične prčkarije...tol kste okupirani, da sploh ne vidite nič drugega. Jasn, da je dobr, da se jih ukine. Čakam, da se zrajta prvi novi piondunik in za konkurenčno ceno kaj ponudi. Alo iz sence...ne sma neki govorkat.

Anonimnez
Brez naslova, 12.3. 2008, 19:05

Ne bo treba zganjat velike drame okol ustanavljanja novih zbornic. Za začetek se bomo prepisali v IZS. Tam je že sedaj članarina enkrat nižja.

vid
vprašanje, 12.3. 2008, 21:33

Opažam, da se ZAPS stalno nekaj sklicuje na zagotavljanje javnega interesa. Pa kako ZAPS zagotavlja javni interes? Tega nikakor ne razumem. Se mi zdi, da ta javni interes iz zapsovih ust zveni podobno zlajnano in zlorabljeno kot eko, bio ipd.

kontrolor
Brez naslova, 13.3. 2008, 07:35

Zanimivo bi bilo videti rezultate računskega sodišča, če bi se toresno zakadilo v poslovanje zapsa. Ali pa gradbeni inšpektorat, da preveri zapsovo gradnjo. Morda bi potem vlada uvedla še kakšen nov člen v zaid... Poleg tega, da se bodo lahko ustanavljale nove zbornice, bi potem dodali člen, da se zaps takoj brezprizivno ukine.

Miki
Janez Janša, 13.3. 2008, 17:20

...če ti bo res uspelo prizemljiti te nesposobne arhitekturne birokrate, si boš prislužil tudi moj glas na naslednjih volitvah.

rok brazda
Brez naslova, 15.3. 2008, 09:58

ZAKAJ NI NOBENEGA AKTUALNEGA ČLANKA ZVEZI Z V NUKom-2???

Anonimnez
Za Brazdo..., 15.3. 2008, 18:36

... napiši ga!

rok brazda
Brez naslova, 17.3. 2008, 16:04

za ANonimneža:

nisem vedu da je tole open source....


Anonimnez
za brazdo, 19.3. 2008, 16:11

za to da ga ni ...obstajajo dobri razlogi. oz. brigaj se zase

rok brazda
Brez naslova, 21.3. 2008, 09:50

uuuuuuuu...prepovedana tema. bomo pa pač nemo opazovali zadnjo postmoderno realizacijo na svetu. zakaj pa ne, kot praviš obstajajo dobri "razlogi" za to.

Anonimnez
za brazdo, 21.3. 2008, 12:04

ne, ni prepovedana. je pa neumestna. sploh si pa ze v drugi sapi povedal svoje strokovno "objektivno" stališče. nothing to add...

Jure
nuk 2, 21.3. 2008, 15:03

glede na vojno, ki so jo zagnali proti Vojtehovemu sodišču, je res nenavadno, da ni niti besede o aktualnem projektu za NUK 2, kajti če bo izveden tako kot smo nedavno videli v medijih, bo pa to res prava arhitekturna sramota. ja, povsem objektivno.

TrajekT | Matevž Čelik
Spoštovani komentatorji..., 22.3. 2008, 18:14

Za prispevki, objavljenimi na Trajektu stojijo konkretni ljudje, ki bodisi pošiljajo podatke, dokumente, grafični material v skladu z navodili v rubriki "ID". To počnejo, ker jih določena tema zanima, ker se jim zdi pomembna ali pa so v določeno zgodbo neposredno vpleteni in jih zaradi tega še posebej razburja. Nekateri članke napišejo tudi sami.

V zvezi z NUK-2 se s konkretnimi stališči, gradivi, dilemami in vprašanji, še ni oglasil nihče. Anonimno namigovanje, da gre za arhitekturno sramoto, še ne bo dovolj za konstruktivno razpravo. Sploh pa ne šele zdaj, ko vas je razkurila napoved gradnje v medijih. Za različne arhitekturno-stilske ocene je bilo v preteklih letih kar precej časa.

Če kdo meni, da NUK-2 predstavlja pomembno temo, oziroma se njemu osebno zdi pomembno kakorkoli prispevati k razpravi o njem, je lepo vabljen, da o tem napiše članek in ga opremi z ilustracijami. Z veseljem ga bomo objavili.


Enzotono
Ne morem vrejet, 28.3. 2008, 19:02

Sploh ne morem vrejet, da se toliko mojih kolegov strinja z vladnim predlogom?!!!
Ma kaj ste vsi s hruške padli.
MOP = politika, ZAPS = strokovnost (recimo),
MOP+arhitektura NI! KULTURA
kaj som vam na Trajektu nalili iz sredstev iz MOPa, da se vedete tako neSTROKOVNO?
ZAPS deljuje komap nekaj let, v teh letih smo dobili cenik, natečajev, ki jih prej ni bilo. NE MOREM VERJET, DA BI MOP ocenjeval mojo strokovnost - dr.PODOBNIK je totalno OUT.

MA NE MOREM VERJET!!! SRAMOTA!!!


Anonimnez
Brez naslova, 31.3. 2008, 15:11

Enzotono, odkar imamo ZAPS, je vse samo še slabše. Natečaji so bili že dolgo pred ZAPS-om. In to z veliko boljšimi rezultati. Tudi prostor in arhitektura sta bila bolj kakovostna. ZAPS dela danes s penzionerji in drugimi nesposobnimi arhitekti v vodstvu nekaj, kar s trenutnimi razmerami na trgu nima prav nobene zveze. To, kar pa je vodstvo ZAPS stlačilo v ZAID, pa je hujša prisila, kot je je bil naš narod deležen sredi komunizma. ZAPS do zdaj v svojih letih obstoja niti z eno potezo ni dokazal, da da kaj na strokovnost. Niti enkrat ni javno izrazil nobenega stališča v zvezi s problematičnimi posegi v prostor (seveda ne, saj so tudi sami akterji, ki načrtujejo te posege v prostor). Pred očmi se jim samo v ljubljani dogajajo emonika, nuk, klinika, grajski hrib / verjetno pa so v tem trenutku tako okupirani sami s sabo, da niti ne vejo, da se MOL pripravlja na javno razgrnitev ONP, ki bi jo, če bi ZAPS bil res strokovna inštitucija, morali res nujno spremljati...). Kdo so že ti junaki, Pust, Černigoj, Kancler, Zuliani???? Ja, ta druščina je res prava rešitev za slovensko arhitekturno stroko. Za crknit.

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
>>Ministrstvo za okolje in prostor
>>Arhiforum.si
na vrh