info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
1. 4. 2008

Bo sredi Maribora "turbo krožišče"?

Uredništvo
Mestna občina Maribor se loteva gradnje velikega novega krožišča na Titovi cesti. Tako korenit poseg v glavno mestno vpadnico pa bi po mnenju urbanističnega sveta za Maribor morali uskladiti s celovitim oblikovanjem mestne vpadnice. Krožišče, vredno 2,5 mio evrov naj bi po nekaterih napovedih pričeli graditi že lani, vendar se gradnja do danes še ni pričela.

Urbanistični svet za Maribor ugotavlja, da se je značaj glavne južne vpadnice z razvojem centralnih dejavnosti in njihovo širitvijo v to področje spremenil. Zaradi boljših in varnejših povezav z novimi komercialnimi programi ob cesti je potrebno danes razmišljati predvsem o novih prečnih povezavah.

Za to območje je Mestna občina Maribor v preteklosti že pripravila več strokovnih podlag, vse opravljene študije pa so ugotovile, da ima to območje centralni mestni značaj, kamor naj bi se razširilo urbano središče. Načrtovane spremembe mestne vpadnice naj bi obsegale prometno preureditev, razbremenitev in preobrazbo Titove ceste v mestni bulevar. To naj bi dosegli z različnimi ureditvami za upočasnitev prometa, umeščanjem programov ob ulico, urejanjem peš prečnih prehodov med Taborom in Pobrežjem, bolnišnico in Europarkom. Usmeritve so predvidevale urejanje dvojnega drevoreda in novih postajališč mestnega avtobusa.

Urbanistični svet za Maribor opozarja, da uvajanje delnih rešitev, ki so v nasprotju s strategijo prostorskega razvoja občine utegne blokirati pričakovane izboljšave mestnega prostora v Mariboru. Načrtovana gradnja krožišča naj bi bila zato nedopustna. Koristilo bo le navezovanju Europarka in bolnišnične urgence na Titovo, onemogočilo pa bo nove povezave v tem prostoru, predvsem med kraki železniških prog, kjer je predviden nov javni mestni program, kongresno središče in poslovni nebotičniki.

Načrtovano preurejanje Titove ceste praktično v mestnem središču uvaja tehnične avtocestne rešitve, ki po mnenju urbanističnega sveta ne vodijo k preureditvi območja Titove v kakovosten mestni predel. Zato Urbanistični svet za Maribor mestno občino poziva, da do priprave celovitega predloga preureditve Titove ulice v Mariboru ustavi vse postopke izvedbe krožišča ob železniškem nadvozu. Predlaga celovito proučitev urbanistične preureditve območja in oceno izdelanih variantnih predlogov, izvedbo prometne študije, ki bo vključevala potrebne prečne prehode Titove ceste na območju med obalo Drave in Ulico pariške komune. Urbanistični svet predlaga tudi izvedbo novega predloga krožišča, ki bo razen navezav na Europark in klinični center omogočil povezave s preostalimi aktivnimi mestnimi površinami na tem območju. Pod osmim stališčem Urbanističnega sveta za Maribor so podpisani njegovi člani Bogdan Reichenberg, Uroš Lobnik, Sašo Radovanovič, Igor Recer, Andrej Šmid, Dr. Vladimir Drozg, Dr. Danijel Rebolj, Mag.Tomaž Kancler, Miha Milič, Robert Gostinčar in Franci Pivec.

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Anonimnez
Brez naslova, 1.4. 2008, 18:01

krožišče vredno 600 mio eur?!

Uredništvo
Vrednost..., 1.4. 2008, 18:25

...krožišča je bila ocenjena na 600 mi sit. Za napako se opravičujemo.

lojze
dosedanja praksa, 1.4. 2008, 20:28

No, saj, če je bilo ocenjeno še v tolarjih, pomeni, da bo itak cena tako narasla, da bo na koncu res 600 mio eur.

Marko Močnik
Neverjetno, 2.4. 2008, 08:48

Kdo je ta 'vrhunski' arhitekt, ki si je namislil krožišče na največji vpadnici?? Halo?? kje ste, arhitekti, zdaj pa bi lahko kritizirali. Ali pa ne kritizirate, ker ni tujec ampak naš?

Peter
že zapisano..., 2.4. 2008, 14:05

Še do nedelje, 8. julija 2007, je v razstavnem salonu Urban, pod sedežem mariborskega zavoda za prostorsko načrtovanje na ogled razstava šestih diplomskih nalog, ki so nastale na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani in pri katerih so si študentje z mentorji za temo izbrali nekatere prostorske probleme v ukvarjajo s Mariboru.

Razstavo je organiziral mestni arhitekt Stojan Skalicky, ki je ob otvoritvi izrazil navdušenje nad velikim odzivom javnosti, ki naj bi dokazoval veliko zanimanje za arhitekturo v Mariboru. "Verjamem, da bo v prihodnje arhitekturna stroka imela več vpliva, saj si vsi želimo živeti v mestu, ki bo hkrati dinamično, prijetno za bivanje in na katero bomo še bolj ponosni," je še povedal mestni arhitekt. Žal je razstava na ogled le en teden.


Preoblikovanje južne vpadnice
Arhitektka: Vanja Skalicky (mentor: Janez Koželj)
Cilj naloge je preuèiti in opredeliti najnujnejše rešitve za preureditev vpadnice, saj sta se njena vloga in pomen skozi čas bistveno spremenila. V 60-ih letih je predstavljala glavno prometno žilo med Dunajem in Trstom, zaradi širitve mesta, pa se danes znajde sredi le-tega, vendar je njen značaj še vedno podrejen le prometni infrastrukturi. Preoblikovanje naj bo tako v prid pešcu in kolesarjem. Vpadnica naj več ne ločuje, temveč povezuje. Postati mora generator prostora z zagotovljenim mestnim utripom ob njej sami. Predstavlja naj predprostor obstoječim in novim vsebinam ter omogoči naj se prehodnost v smeri vzhod - zahod.


Anonimnez
Brez naslova, 2.4. 2008, 19:18

G. Marko Močnik, ali ste iz Maribora? Meni, ki sem, se zdi ureditev nujno potrebna in zelo smiselna, saj gre za mestni predel blizu centra mesta, ki je za pešče odrezan in neprehoden. S tem bodo različni predeli bolje povezani, promet pa bo potekal še po eni cesti, ki je še ni, tako da zagotovo ne bo oviran. Trenutno je križišče na Titovi pri Europarku v zelo slabem stanju, povezave javnega mestnega prometa pa so zelo slabe. Do Europarka se da neposredno priti z avtobusom samo iz Pobrežja.

Marko Močnik
Sem iz Maribora., 3.4. 2008, 20:40

"Novo krožišče je načrtovano na zapleteni lokaciji, v vkopu pod železniškimi nadvozi. Da bi krožišče umestili v vkop med nekdanje zapore in Mariborsko bolnišnico, so ga pripravljalci dokumentacije stisnili v elipso. Obliko naj bi opravičeval gost promet in sorazmerno visoke hitrosti vožnje. Krožišče, ki naj bi ga obdali tudi z visokimi protihrupnimi ograjami, so v dosedanjih razpravah poimenovali kar turbo krožišče."

Kot Mariborčan se strinjam, da treba povezati Pobrežje in Tabor, a ne za vsako ceno. To kaj se načrtuje, bo izgledalo kot nek tujek. Elipsast krožni promet? A ne implicira besedna zveza 'krožni promet' krog in ne elipso?? Kako bo pa to izgledalo?? Lepo vas prosim. Podobno kot tisto skrpucalo za bodoči Kraigherjev trg.. A se mora v Mariboru nenehno nekaj komplicirat in gršat mesto, namesto, da bi se polepšalo, poživilo?? Mislim, da za Titovo obstajajo boljše ideje kot pa te, ki so tukaj servirane.

Marko Močnik


Smid
tehtnica, 7.4. 2008, 12:41

že izdelana projektna dokumentacija in že pridobljeno gradbeno dovoljenje sta vredna mnogo manj od slabe rešitve, ki bi nas spremljala naslednjih 30 let. odločitev je enostavna.

manj je manj
več je več


Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
Mestna občina Maribor namerava novo krožišče graditi skupaj z Javnim podjetjem za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in podjetjem Immorent Leasing nepremičnine iz Ljubljane, ki je sodelovalo pri gradnji nakupovalnega središča Europark. To si v resnici tudi najbolj želi novega dostopa, ki bi kupcem skrajšal pot do njihovih trgovin. Na krožišče naj bi se namreč priključila nova cesta, ki jo je Europark zgradil ob širitvi in gradnji novih garaž.

Po Titovi cesti dnevno pelje kar 43.000 vozil, hitrost, ki je sicer v tem delu omejena na največ 70 km/h, pa je velikokrat presežena. Novo krožišče je načrtovano na zapleteni lokaciji, v vkopu pod železniškimi nadvozi. Da bi krožišče umestili v vkop med nekdanje zapore in Mariborsko bolnišnico, so ga pripravljalci dokumentacije stisnili v elipso. Obliko naj bi opravičeval gost promet in sorazmerno visoke hitrosti vožnje. Krožišče, ki naj bi ga obdali tudi z visokimi protihrupnimi ograjami, so v dosedanjih razpravah poimenovali kar "turbo krožišče".Nedokončana cesta od povečanega Europarka proti novemu krožišču.


na vrh