info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
11. 4. 2008

Še o (ne)mobilnosti v Ljubljani

Uredništvo
Kateri so ključni problemi v zvezi s prometom v mestu, ter kakšne so aktivnosti za spopadanje z njimi, ki se že izvajajo ali pa so načrtovane v bližnji prihodnosti? O tem bodo na okrogli mizi spregovorili za to odgovorni predstavniki treh oddelkov Mestne uprave, Ministrstva za promet, dveh projektantskih organizacij ter dveh nevladnih organizacij. Javna okrogla miza bo potekala v četrtek, 17. aprila ob 18h v Veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana.

Okrogla miza je organizirana ob podpori Mestne občine Ljubljana in bo služila tudi kot nacionalni posvet v okviru širše debate na temo mobilnosti v mestih, ki jo med svojimi člani organizira mreža evropskih mest Eurocities. Razpravljavci na okrogli mizi bodo: Mag. Miran Gajšek, načelnik Oddelka za urejanje prostora, MOL, Mag. Alenka Loose, načelnica Oddelka za varstvo okolja, MOL, Franc Možina, vodja odseka za promet, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, MU MOL, Vojmir Drašler, Ministrstvo za promet Repubilke Slovenije, Direktorat za promet, Tomaž Guzelj, PNZ, projektiranje in svetovanje, Dr. Peter Lipar, Prometno- tehniški inštitut, UL FGG, Janez Bertoncelj, Ljubljanska kolesarska mreža, Dr. Matej Ogrin, CIPRA Slovenija. Moderator okrogle mize bo Marko Peterlin z Inštituta za politike prostora.

Okrogla miza bo tudi otvorila niz predavanj, ki jih Inštitut za politike prostora pripravlja skupaj z Urbanističnim inštitutom Republike Slovenije na temo Mobilnosti v mestih. Od aprila do predvidoma novembra bomo gostili domače in tuje strokovnjake na tem področju, kakor tudi predstavnike lokalnih oblasti. Zaenkrat inštituta načrtujeta izvedbo osmih predavanj na omenjeno temo, od katerih bo spomladanska polovica bolj tematske narave, jeseni pa bodo potekala problemska predavanja, ki bodo obravnavala konkretne primere reševanja problemov mobilnosti v mestih na lokalni ravni. Med tematskimi predavanji bo beseda tekla o t.i. »novi mobilnosti«, o mobilnosti in javnem prostoru, o upravljanju mobilnosti ter o javnem potniškem prometu v mestih. Med praktičnimi primeri na lokalni ravni bodo predvidoma predstavljena mesta Gent, Gradec in Nova Gorica. Zaključno predavanje naj bi predstavilo teze za ljubljansko prometno strategijo, v katerih bi med drugim povzeli tudi zaključke predhodnih predavanj.


Več:
>www.ipop.si

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.na vrh