info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
17. 4. 2008

Natečajni komisar bo imel manj nalog

Matevž Čelik
Upravni odbor ZAPS je na svoji seji 4. marca imenoval novega sekretarja za natečaje, Miroslava Benuliča. Na isti seji naj bi upravni odbor analiziral problematiko izvajanja natečajev v daljšem obdobju, ko so to delo vodili komisarji arh. A. Lajovic, A. Prelovšek in D. Matjašec.

Upravni odbor je ugotovil, da je bil osnovni problem zlasti zadnjih dveh komisarjev, da je njihovo delo postajalo vse preveč operativno in da so večji del vseh kontaktov opravljali pretežno sami. Zato naj bi po nadaljnjih ugotovitvah naraščali tudi stroški ZAPS-ove natečajne dejavnosti. Upravni odbor je ugotovil, da na ZAPS zaposlena sekretarka oz. referentka za natečaje večkrat ni bila ustrezno na tekočem in kot delovna sila premalo izrabljena. Kot problematično je izpostavil, da se je sestankov z naročniki udeleževalo hkrati več predstavnikov ZAPS, včasih celo predsednik. Po novem naj bi glavno operativno delo opravila na ZAPS zaposlena sekretarka, komisar in predsednik pa bi se vključevala le po potrebi.

Obenem je UO ZAPS ugotovil, da bi morala zbornična natečajna služba z 2 zaposlenima pri prometu 10 natečajev letno, pri njihovem izvajanju imeti večjo vlogo. Zato naj bi na novo oblikovali oz. omejili zadolžitve bodočega komisarja. Komisar naj bi bil zadolžen le še za "izboljšavo pravil in sestavo žirij v sodelovanju z regijskimi odbori", občasno pa še za poročanje upravnemu odboru. Kot lahko preberemo v zapisniku, so člani upravnega odbora ugotavljali, da bo natečajne probleme razrešil »priročnik za izvajanje natečajev«, ki mora vsebovati osnovna pravila in navodila za reševanje aktualnih vprašanj, ki se zastavljajo v praksi". Tak priročnik naj bi nujno potrebovali, njegovo izdelavo pa zbornica namerava naročiti pri zunanjem izvajalcu.

V skladu s politiko diferenciacije strok, ki jo zbornica skuša vzpostaviti že v predlogu zakona o arhitekturni dejavnosti, upravni odbor tudi na področu natečajev meni, da bi s priročnikom uvedli pravila za sestavo žirij "glede na vrsto objektov in različne stroke" ter na potrebno izkušenost žirantov. S tem namenom naj bi tudi obdelali, verificirali in dopolnili okvirni seznam potencialnih žirantov.

Večjo vlogo pri natečajih naj bi odigrali regijski odbori in postali aktivni nosilci natečajev. Kot poznavalci regijske prostorske problematike naj bi predlagali regijske predstavnike v komisije in po potrebi tudi zagotavljali predhodno strokovno presojo določenih lokacij in zahtev naročnikov.

UO se je že nekaj časa informiral o potencialnih kandidatih za natečajnega komisarja, ki bi prevzel mesto po odstopu Darje Matjašec. Po predhodnih razgovorih je na sejo povabil Mira Benuliča in ugotovil, "da je bil arh. Benulič dalj časa v projektivi, da je nato opravljal vodenje investicij in da ima poznavanje področja javnih naročil, kar je pri izvajanju natečajev tudi potrebno". Tako imamo že dober mesec in pol novega komisarja.


Več:
>>Arhiforum.si / zapisnik 119. seje UO

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Vittore
Imenovanje novega komisarja za natečaje, 17.4. 2008, 13:59

Sklep št. 637/4.3.2008
UO smatra, da bi arh. Benulič lahko opravljal delo komisarja za natečaje v okviru zastavljenih smernic oz. navodil, ki jih je UO navedel uvodoma. Predsednik V. P. bo organiziral informativni sestanek s službo za natečaje z namenom, da spozna problematiko. UO imenuje arh. Benuliča za novega komisarja za natečaje, ki prične z delom 1.4.2008. Za pripravo podjemne pogodbe je zadolžen B. Zuliani.


Fedja
Kdo pri milem bogu..., 17.4. 2008, 14:00

... je arhitekt Benulič? Ve kdo morda, od kod so ga potegnili in kaj je počel v prejšnjem življenju?

BENULIČ Miroslav, univ.dipl.inž.arh.
A-0653, 17.4. 2008, 14:00

Pooblaščeni arhitekt z licenco A ima status v mirovanju. Žig člana je deponiran pri službi za evidence in strokovne izpite ZAPS. V skladu s 3. odstavkom 7. člena Statuta ZAPS član zbornice v času mirovanja statusa ne more opravljati dejavnosti, za katerih opravljanje je potrebno imeti status oziroma licenco.
Datum rojstva ni znan, mesto stalnega bivališča ni znano, poklicne reference niso znane,...


Anonimnez
Hvala bogu, da imamo Google, 17.4. 2008, 14:01

Vlada RS je z dnem 1.04.2006 za generalnega direktorja Direktorata za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave v Ministrstvu za javno upravo imenovala Miroslav Benuliča.
Miroslav Benulič je od konca leta 1997 zaposlen v državnem zboru. Do leta 2004 je opravljal delo pomočnika generalnega sekretarja DZ RS, od 2004 pa je vodja operativno-tehničnega sektorja DZ. Po poklicu je diplomirani inženir arhitekture, še pred zaposlitvijo v državnem zboru je več kot 15 let delal v gospodarstvu.
Med omenjenim se je dotični kalil tudi pri prenovi stavbe Ministrstva za pravosodje in bil član natečajne žirije (imenovan s strani naročnika) za novo sodno palačo na Masarykovi,...


lisica
kokoš, 17.4. 2008, 14:01

....kar pomeni, da so zaposlili lisjaka, ki bo čuval kokoši.

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
>>Arhiforum.si / zapisnik 119. seje UO


Novi natečajni komisar Miroslav Benulič je v ocenjevalni komisiji natečaja za sodno palačo zastopal naročnika. Zapleti ob tem natečaju so bili zaradi neodzivnosti upravnega odbora ZAPS na pobudo za organizacijske izboljšave natečajne dejavnosti, eden od razlogov za odstop prejšnje natečajne komisarke, Darje Matjašec.

na vrh